Is Dat Zij Er Was Citaten

Is Dat Zij Er Was Citaten: Dat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebben -Johann Wolfgang von Goethe


dat-is-juist-het-wezen-der-dilettanten-dat-zij-de-moeilijkheden-niet-kennen-die-aan-iets-verbonden-zijn-dat-zij-altijd-iets-willen-ondernemen-waartoe
Is Dat Zij Er Was Citaten: Sombere zielen doen de blijmoedigheid recht wedervaren. Ze weten, dat blijmoedigheid een drang is en een kracht, dat zij gewoonlijk vermomde goedheid is, en dat, als zij louter uit temperament en gemoed voortkomt, zij een weldaad is -Henri Frédéric Amiel


Is Dat Zij Er Was Citaten: Onze lievelingsschrijvers zijn zij, die soms schijnen te vergeten dat zij schrijvers zijn, en zich herinneren dat zij mensen zijn -Benjamin Disraeli


onze-lievelingsschrijvers-zijn-zij-die-soms-schijnen-te-vergeten-dat-zij-schrijvers-zijn-zich-herinneren-dat-zij-mensen-zijn
Is Dat Zij Er Was Citaten: Het feit dat de bevoordeelde groep constateert dat zij anders worden behandeld dan de rest, maakt dat zij zich aan je verplicht voelt -Machiavelli


het-feit-dat-de-bevoordeelde-groep-constateert-dat-zij-anders-worden-behandeld-dan-de-rest-maakt-dat-zij-zich-aan-verplicht-voelt
Is Dat Zij Er Was Citaten: Men mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig, dat zij hun mening voor de enige waarheid houden -Godfried Bomans


men-mijde-de-serieuzen-want-zij-missen-de-ernst-zij-zijn-zo-lichtzinnig-dat-zij-hun-mening-voor-de-enige-waarheid-houden
Is Dat Zij Er Was Citaten: Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet -William Cowper


kennis-is-trots-dat-zij-zo-veel-heeft-geleerd-wijsheid-is-bescheiden-dat-zij-zo-weinig-weet
Is Dat Zij Er Was Citaten: De narigheid met de mensen is niet dat zij onwetend zijn, maar dat zij zoveel weten dat niet zo is -Josh Billings


de-narigheid-met-de-mensen-is-niet-dat-zij-onwetend-zijn-maar-dat-zij-zoveel-weten-dat-niet-zo-is
Is Dat Zij Er Was Citaten: Ik houd ervan dat zij dikwijls op vragen die men haar stelt, het antwoord schuldig blijft dat zij wel weet -Molière


ik-houd-ervan-dat-zij-dikwijls-op-vragen-die-men-haar-stelt-het-antwoord-schuldig-blijft-dat-zij-wel-weet
Is Dat Zij Er Was Citaten: Zij die veel liefhebben worden nooit oud. Het is mogelijk dat zij sterven van ouderdom, maar zij sterven jong -Arthur Wing Pinero


zij-die-veel-liefhebben-worden-nooit-oud-het-is-mogelijk-dat-zij-sterven-van-ouderdom-maar-zij-sterven-jong
Is Dat Zij Er Was Citaten: Er zijn mensen die heel weinig weten. Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten. Er zijn mensen die heel veel weten. Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten. Het probleem zijn de mensen die iets weten, en denken dat zij alles weten -Umberto Eco


Is Dat Zij Er Was Citaten: De mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijn -Blaise Pascal


Is Dat Zij Er Was Citaten: Er zijn mensen waarvan men niet moet zeggen dat zij God vrezen, maar wel dat zij bang voor Hem zijn -Denis Diderot


er-zijn-mensen-waarvan-men-niet-moet-zeggen-dat-zij-god-vrezen-maar-wel-dat-zij-bang-voor-hem-zijn
Is Dat Zij Er Was Citaten: Wanneer mannen zich altijd min of meer laten misleiden waar het de vrouwen betreft, komt dat doordat zij vergeten dat zij en de vrouwen niet precies dezelfde taal spreken -Henri Frédéric Amiel


wanneer-mannen-zich-altijd-min-of-meer-laten-misleiden-waar-het-de-vrouwen-betreft-komt-dat-doordat-zij-vergeten-dat-zij-de-vrouwen-niet-precies
Is Dat Zij Er Was Citaten: Hebt u nooit gemerkt dat de armen de waarde van de dingen die zij niet bezitten, altijd overschatten? De armen geloven dat zij alleen maar rijkdommen nodig hebben om gelukkig te zijn -George Bernard Shaw


hebt-u-nooit-gemerkt-dat-de-armen-de-waarde-van-de-dingen-die-zij-niet-bezitten-altijd-overschatten-de-armen-geloven-dat-zij-alleen-maar-rijkdommen
Is Dat Zij Er Was Citaten: Er zijn mensen van zo grote aanmatiging, dat zij iets groots, dat zij opzettelijk bewonderen, niet anders weten te prijzen dan door het voor te stellen als trap of brug, die naar hen heenvoert -Friedrich Nietzsche


er-zijn-mensen-van-zo-grote-aanmatiging-dat-zij-iets-groots-dat-zij-opzettelijk-bewonderen-niet-anders-weten-te-prijzen-dan-door-het-voor-te-stellen
Is Dat Zij Er Was Citaten: Ik geloof dat zij over mij spraken, want zij lachten heel behoorlijk -George Farquhar


ik-geloof-dat-zij-over-mij-spraken-want-zij-lachten-heel-behoorlijk
Is Dat Zij Er Was Citaten: Het is gevaarlijk om te vaak tegen zijn vriendin te zeggen dat zij mooi is; men loopt dan het gevaar dat zij lust krijgt om het zich ergens anders te laten vertellen -Paul Léautaud


het-is-gevaarlijk-om-te-vaak-tegen-zijn-vriendin-te-zeggen-dat-zij-mooi-is-men-loopt-dan-het-gevaar-dat-zij-lust-krijgt-om-het-zich-ergens-anders-te
Is Dat Zij Er Was Citaten: Zij was zo mager dat zij haar beha kon vervangen door een zonnebril -Gaston Durnez


zij-was-zo-mager-dat-zij-haar-beha-kon-vervangen-door-een-zonnebril