Is Het Meest Citaten

Is Het Meest Citaten: De meest ontwikkelde naties zijn altijd die, welke het meest de zee bevaren -Ralph Waldo Emerson


de-meest-ontwikkelde-naties-zijn-altijd-die-welke-het-meest-de-zee-bevaren
Is Het Meest Citaten: Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij -Peter F. Drucker


het-individu-is-de-centrale-meest-schaarse-meest-kostbare-bron-van-onze-maatschappij
Is Het Meest Citaten: We komen in een tijdperk waarin het liberalisme de meest verdachte en meest onmogelijke deugd gaat worden -André Gide


we-komen-in-een-tijdperk-waarin-het-liberalisme-de-meest-verdachte-meest-onmogelijke-deugd-gaat-worden
Is Het Meest Citaten: De meest verbreide meningen en wat iedereen voor uitgemaakt houdt, verdienen dikwijls het meest onderzocht te worden -G. C. Lichtenberg


de-meest-verbreide-meningen-wat-iedereen-voor-uitgemaakt-houdt-verdienen-dikwijls-het-meest-onderzocht-te-worden
Is Het Meest Citaten: Besluiteloosheid schijnt mij het meest gewone en meest in 't oog vallende van de gebreken onzer natuur te zijn -Michel Eyquem de Montaigne


besluiteloosheid-schijnt-mij-het-meest-gewone-meest-in-'t-oog-vallende-van-de-gebreken-onzer-natuur-te-zijn
Is Het Meest Citaten: De meest betekende mensen zijn diegene over wie de schandelijkste geruchten de ronde doen, want zij houden het meest de zwervende gedachten van hun vijanden bezig -Anton van Duinkerken


de-meest-betekende-mensen-zijn-diegene-over-wie-de-schandelijkste-geruchten-de-ronde-doen-want-zij-houden-het-meest-de-zwervende-gedachten-van-hun
Is Het Meest Citaten: Als het voornaamste en meest directe doel van ons leven niet lijden is, dan is ons bestaan het meest zinloze ter wereld -A. Schopenhauer


als-het-voornaamste-meest-directe-doel-van-ons-leven-niet-lijden-is-dan-is-ons-bestaan-het-meest-zinloze-ter-wereld
Is Het Meest Citaten: Mensen die het meest over hun gebreken praten, zijn het meest overtuigd van hun voortreffelijkheid -Fliegende Blätter


mensen-die-het-meest-over-hun-gebreken-praten-zijn-het-meest-overtuigd-van-hun-voortreffelijkheid
Is Het Meest Citaten: Kapitalisme is het verbazingwekkende geloof dat de meest ondeugende mensen de meest ondeugende dingen zullen doen ten behoeve van wat het beste is voor iedereen -John Maynard Keynes


kapitalisme-is-het-verbazingwekkende-geloof-dat-de-meest-ondeugende-mensen-de-meest-ondeugende-dingen-zullen-doen-ten-behoeve-van-wat-het-beste-is
Is Het Meest Citaten: Aan hen, die het meest vergeven, moet het meest vergeven worden -Philip James Bailey


aan-hen-die-het-meest-vergeven-moet-het-meest-vergeven-worden
Is Het Meest Citaten: Die ons het meest liefheeft en het meest bewondert is ook diegene die ons het minst kent -Jules Renard


die-ons-het-meest-liefheeft-het-meest-bewondert-is-ook-diegene-die-ons-het-minst-kent
Is Het Meest Citaten: Wijsgeren zeggen met de meest verschillende woorden hetzelfde en met dezelfde woorden het meest verschillende -Oscar Wilde


wijsgeren-zeggen-met-de-meest-verschillende-woorden-hetzelfde-met-dezelfde-woorden-het-meest-verschillende
Is Het Meest Citaten: Als we konden weten wat de mensen het meest geneigd zijn te onthouden, zouden we misschien weten wat ze het meest geneigd zijn te doen -Lord Halifax


als-we-konden-weten-wat-de-mensen-het-meest-geneigd-zijn-te-onthouden-zouden-we-misschien-weten-wat-ze-het-meest-geneigd-zijn-te-doen
Is Het Meest Citaten: De meest belangrijke, en eigenlijk werkelijk unieke, bijdrage van het management in the twintigste eeuw was de vijftigvoudige toename in de productiviteit van de fabrieksarbeider. De meest belangrijke bijdrage die het management moet leveren in de eenentwintigste eeuw is soortgelijk om de productiviteit van het kenniswerken en de kenniswerker te doen toenemen -Peter F. Drucker


Is Het Meest Citaten: Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist -Ernst Hohenemser


bismarck-heeft-van-de-journalisten-gezegd-dat-het-meest-mensen-zijn-die-hun-roeping-hebben-gemist-de-waarheid-is-nog-veel-erger-het-zijn-meest-mensen
Is Het Meest Citaten: Er moet een zekere verhouding zijn van hen, die het meest geneigd zijn tot denken, tot hen, die het meest geneigd zijn tot handelen -Henry Thomas Buckle


er-moet-een-zekere-verhouding-zijn-van-hen-die-het-meest-geneigd-zijn-tot-denken-tot-hen-die-het-meest-geneigd-zijn-tot-handelen
Is Het Meest Citaten: De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud -Erich Fromm


Is Het Meest Citaten: Het meest onbegrijpelijke in de wereld is de inkomstenbelasting -Albert Einstein


het-meest-onbegrijpelijke-in-de-wereld-is-de-inkomstenbelasting