Is Zij Een Stof Zonder Citaten

Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm -Jacob Geel


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren -Jan Wolkers


de-hemel-is-sowieso-een-uitvindsel-van-mensen-omdat-ze-er-niet-tegen-kunnen-te-moeten-denken-dat-ze-stof-zijn-tot-stof-zullen-wederkeren
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert! -William Shakespeare


de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Stof dat stof tot praten heeft, toch mooi dat wij dat zijn -Bergman


stof-dat-stof-tot-praten-heeft-toch-mooi-dat-wij-dat-zijn
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus


Is Zij Een Stof Zonder Citaten: De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin -Charles Caleb Colton


Is Zij Een Stof Zonder Citaten: De dichtheid van geest is stof; de fijnheid van stof is geest -Inayat Khan


de-dichtheid-van-geest-is-stof-de-fijnheid-van-stof-is-geest
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: De liefde kan, evenmin als het vuur, bestaan zonder voortdurend in beweging te zijn en zij dooft uit zodra zij ophoudt te hopen of te vrezen -Francois de la Rochefoucauld


de-liefde-kan-evenmin-als-het-vuur-bestaan-zonder-voortdurend-in-beweging-te-zijn-zij-dooft-uit-zodra-zij-ophoudt-te-hopen-of-te-vrezen
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Wanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheid -Krishnamurti


Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Als een spiegel niet helder is, komt er stof op -Tao Meng


als-een-spiegel-niet-helder-is-komt-er-stof-op
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Groot meningsverschil volgt en een heleboel geleerd stof -William Cowper


groot-meningsverschil-volgt-een-heleboel-geleerd-stof
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Zonder traditie is kunst een kudde schapen zonder herder. Zonder innovatie is het een lijk. -Winston Churchill


zonder-traditie-is-kunst-een-kudde-schapen-zonder-herder-zonder-innovatie-is-het-een-lijk
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Geen vrijheid zonder ernst, geen ernst zonder haar, want zij alleen maakt de ernst oprecht en waar -Petrus Augustus de Génestet


geen-vrijheid-zonder-ernst-geen-ernst-zonder-haar-want-zij-alleen-maakt-de-ernst-oprecht-waar
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Een idee, ontbloot van affectieve of mystieke steun, oefent geen enkele werking uit. Het is een schim zonder gezag, zonder duur en zonder kracht -Gustave le Bon


een-idee-ontbloot-van-affectieve-of-mystieke-steun-oefent-geen-enkele-werking-uit-het-is-een-schim-zonder-gezag-zonder-duur-zonder-kracht
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'? -Friedrich Nietzsche


wat-is-funester-dan-te-werken-te-denken-te-voelen-zonder-innerlijke-noodzaak-zonder-een-diep-persoonlijke-keuze-zonder-lust-als-een-automaat-van-de
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Fortuin, de grote heerseres van de wereld,  begunstigt wie haar volgen, zeer verschillend.  Aan sommigen schenkt zij eer zonder verdienste,  aan andere verdienste zonder eer -George Chapman


fortuin-de-grote-heerseres-van-de-wereld-begunstigt-wie-haar-volgen-zeer-verschillend-aan-sommigen-schenkt-zij-eer-zonder-verdienste-aan-andere
Is Zij Een Stof Zonder Citaten: Het leven is vóór alles, een neiging om op de ruwe stof te werken -Henri-Louis Bergson


het-leven-is-vóór-alles-een-neiging-om-op-de-ruwe-stof-te-werken