Je Niet Citaten

Go to Gemtracks Beats
Je Niet Citaten: De Uebermensch ligt mij na aan het hart, hij is mij het eerste en enige; en niet de mens, niet de naaste, niet de armste, niet de meest lijdende, niet de beste -Friedrich Nietzsche
de-uebermensch-ligt-mij-na-aan-het-hart-hij-is-mij-het-eerste-enige-niet-de-mens-niet-de-naaste-niet-de-armste-niet-de-meest-lijdende-niet-de-beste
Je Niet Citaten:
Je Niet Citaten: Houd van de dieren. God heeft ze de rudimenten van denken en ongestoorde vreugde gegeven. Verstoor hen niet, kwel ze niet, ontzeg ze hun geluk niet, dwarsboom Gods bedoeling niet -Fjodor M. Dostojewski
houd-van-de-dieren-god-heeft-ze-de-rudimenten-van-denken-ongestoorde-vreugde-gegeven-verstoor-hen-niet-kwel-ze-niet-ontzeg-ze-hun-geluk-niet
Je Niet Citaten: Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden -Dalai Lama (14e)
het-doet-er-niet-zoveel-toe-of-in-god-gelooft-of-niet-of-in-boeddha-gelooft-of-niet-of-in-reïncarnatie-gelooft-of-niet-je-dient-een-goed-leven-te
Je Niet Citaten: Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten -Maarten Luther
wie-op-zijn-twintigste-niet-knap-op-zijn-dertigste-niet-sterk-op-zijn-veertigste-niet-wijs-op-zijn-vijftigste-niet-rijk-is-kan-het-daarna-vergeten
Je Niet Citaten: Wat ze in de hemel doen, weten we niet; maar wat ze er niet doen is ons duidelijk verteld: ze trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven -Jonathan Swift
wat-ze-in-de-hemel-doen-weten-we-niet-maar-wat-ze-er-niet-doen-is-ons-duidelijk-verteld-ze-trouwen-niet-worden-niet-ten-huwelijk-gegeven
Je Niet Citaten: Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen -Spinoza
men-moet-menselijke-handelingen-niet-bespotten-niet-betreuren-niet-veroordelen-doch-begrijpen
Je Niet Citaten: Men moet de menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen -Spinoza
men-moet-de-menselijke-handelingen-niet-bespotten-niet-betreuren-niet-veroordelen-doch-begrijpen
Je Niet Citaten: Ge behoeft iemand, die ge niet kent, niet te vertrouwen, als ge hem maar niet wantrouwt -Inayat Khan
ge-behoeft-iemand-die-ge-niet-kent-niet-te-vertrouwen-als-ge-hem-maar-niet-wantrouwt
Je Niet Citaten: Als de dwazen niet bescheiden zijn, is het niet hun schuld; daartoe zit niet genoeg in hen -Joseph Sanial-Dubay
als-de-dwazen-niet-bescheiden-zijn-is-het-niet-hun-schuld-daartoe-zit-niet-genoeg-in-hen
Je Niet Citaten: Een mens moet met zijn meerdere omgaan als met vuur; niet te dichtbij opdat hij zich niet brande, niet te ver er vandaan opdat hij niet bevrieze -Diogenes van Sinope
een-mens-moet-met-zijn-meerdere-omgaan-als-met-vuur-niet-te-dichtbij-opdat-hij-zich-niet-brande-niet-te-ver-er-vandaan-opdat-hij-niet-bevrieze
Je Niet Citaten: De dood is een toestand van niet bestaan. Wat niet is, bestaat niet. Dus de dood bestaat niet -Woody Allen
de-dood-is-een-toestand-van-niet-bestaan-wat-niet-is-bestaat-niet-dus-de-dood-bestaat-niet
Je Niet Citaten: De rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeert -Marquise de Sablé
de-rijkdom-leert-niet-dat-men-zich-niet-druk-moet-maken-om-rijkdom-het-bezit-van-veel-geld-geeft-niet-de-rust-die-men-heeft-als-men-het-niet-begeert
Je Niet Citaten: Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden. Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend -Albert Camus
loop-niet-achter-me-aan-ik-zal-misschien-niet-leiden-loop-niet-voor-me-uit-ik-zal-misschien-niet-volgen-loop-gewoon-naast-me-wees-mijn-vriend
Je Niet Citaten: Dat wij iets niet opmerken, wil niet zeggen dat het niet ergens is -Arthur Japin
dat-wij-iets-niet-opmerken-wil-niet-zeggen-dat-het-niet-ergens-is
Je Niet Citaten: Politici beminnen niet en haten niet. Het belang, niet het gevoel, leidt hen -Lord Chesterfield
politici-beminnen-niet-haten-niet-het-belang-niet-het-gevoel-leidt-hen
Je Niet Citaten: Niet door rijkdom, niet door macht, niet door verschrikkelijke ascese, kan de mens ontsnappen aan zijn natuur, waaraan hij gebonden ligt -Mahabharata
niet-door-rijkdom-niet-door-macht-niet-door-verschrikkelijke-ascese-kan-de-mens-ontsnappen-aan-zijn-natuur-waaraan-hij-gebonden-ligt
Je Niet Citaten: De werkelijkheid is een trap die niet omhoog gaat en ook niet omlaag. We komen niet van onze plaats: vandaag is vandaag, het is altijd vandaag -Octavio Paz
de-werkelijkheid-is-een-trap-die-niet-omhoog-gaat-ook-niet-omlaag-we-komen-niet-van-onze-plaats-vandaag-is-vandaag-het-is-altijd-vandaag
Je Niet Citaten: Het maakt niet uit hoe briljant een idee wordt verteld, het zal ons niet raken als we het niet zelf ook al half bedacht hadden -Mignon McLaughlin
het-maakt-niet-uit-hoe-briljant-een-idee-wordt-verteld-het-zal-ons-niet-raken-als-we-het-niet-zelf-ook-al-half-bedacht-hadden
Je Niet Citaten: Als ik niet ijdel ben, dan is het uit hooghartigheid en emotioneel perfectionisme. Ik speel niet mee om niet gepakt te worden door het zielige verlangen het spelletje te winnen. -Annie Romein-Verschoor
als-ik-niet-ijdel-ben-dan-is-het-uit-hooghartigheid-emotioneel-perfectionisme-ik-speel-niet-mee-om-niet-gepakt-te-worden-door-het-zielige-verlangen
Je Niet Citaten: Wat maakt ge van onze dochters, o zeden! Ge dwingt haar tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat ze begeren, niet wezen wat ze zijn -Multatuli
wat-maakt-ge-van-onze-dochters-o-zeden-ge-dwingt-haar-tot-liegen-huichelen-ze-mogen-niet-weten-wat-ze-weten-niet-voelen-wat-ze-voelen-niet-begeren
Je Niet Citaten: Wat maakt ge van onze dochters, o zeden! Ge dwingt haar tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeeren wat ze begeeren, niet wezen wat ze zyn -Eduard Douwes Dekker
wat-maakt-ge-van-onze-dochters-o-zeden-ge-dwingt-haar-tot-liegen-huichelen-ze-mogen-niet-weten-wat-ze-weten-niet-voelen-wat-ze-voelen-niet-begeeren
Je Niet Citaten: Werken en denken en leren is leven, wie hier niet werkt, is zijn plekjen op aard', wie daar niet denkt, is het leven niet waard -Petrus Augustus de Génestet
werken-denken-leren-is-leven-wie-hier-niet-werkt-is-zijn-plekjen-op-aard'-wie-daar-niet-denkt-is-het-leven-niet-waard
Je Niet Citaten: Men beweent een dode, niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet meer leeft, wat lang niet hetzelfde is -Julien de Valckenaere
men-beweent-een-dode-niet-omdat-hij-dood-is-maar-omdat-hij-niet-meer-leeft-wat-lang-niet-hetzelfde-is
Je Niet Citaten: Je hebt de macht, maar niet de blik;Je ziet niet waarop je loopt;Je hebt de ervaring om gids te zijn, maar niet de wijsheid om geleid te worden -Edwin A. Robinson
je-hebt-de-macht-maar-niet-de-blikje-ziet-niet-waarop-looptje-hebt-de-ervaring-om-gids-te-zijn-maar-niet-de-wijsheid-om-geleid-te-worden
Je Niet Citaten: Belangrijk zou ik mezelf niet willen noemen maar ik ben ervan overtuigd dat indien ik niet geboren was iedereen zou willen weten waarom niet -Wiet van Broeckhoven
belangrijk-zou-ik-mezelf-niet-willen-noemen-maar-ik-ben-ervan-overtuigd-dat-indien-ik-niet-geboren-was-iedereen-zou-willen-weten-waarom-niet
Je Niet Citaten: Als het oog niet straalt, kan het de zon niet zien; was Gods kracht niet binnen in ons niets goddelijks zou ons in vervoering brengen -Johann Wolfgang von Goethe
als-het-oog-niet-straalt-kan-het-de-zon-niet-zien-was-gods-kracht-niet-binnen-in-ons-niets-goddelijks-zou-ons-in-vervoering-brengen
Je Niet Citaten: Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren -Willem Frederik Hermans
tegenwoordig-zijn-de-meeste-mensen-niet-op-de-hoogte-van-wat-er-werkelijk-gebeurt-omdat-de-waarheid-niet-in-de-kranten-staat-vroeger-niet-omdat-er
Je Niet Citaten: De wijze handelt niet en daarom faalt hij niet. De wijze grijpt niet en daarom verliest hij niet -Lao-Tse
de-wijze-handelt-niet-daarom-faalt-hij-niet-de-wijze-grijpt-niet-daarom-verliest-hij-niet
Je Niet Citaten: Maar de grootste dingen die ons bestaan kenmerken laten zich niet in een hoek duwen, de liefde niet, het huwelijk, het gezin, de mislukking niet, noch de dood. Zij blijven onze daden richten -Ferdinand Bordewijk
maar-de-grootste-dingen-die-ons-bestaan-kenmerken-laten-zich-niet-in-een-hoek-duwen-de-liefde-niet-het-huwelijk-het-gezin-de-mislukking-niet-noch-de
Je Niet Citaten: De enig aanvaardbare censuur is die welke ieder enkeling bezit om een boek waarvan de strekking hem niet welgevallig is, niet te kopen; mocht hij het bij vergissing toch gekocht hebben, het niet uit te lezen -Raymond Brulez
Je Niet Citaten: Het is niet erg om dood te gaan, het was tenslotte ook niet erg toen je nog niet bestond -Freddy Heineken
het-is-niet-erg-om-dood-te-gaan-het-was-tenslotte-ook-niet-erg-toen-nog-niet-bestond
Je Niet Citaten: Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken -Kahlil Gibran
Je Niet Citaten: Wie gezond wil blijven, moet eten wat hem niet smaakt, drinken wat hem niet bevalt en doen wat hij niet wenst -Martialis
wie-gezond-wil-blijven-moet-eten-wat-hem-niet-smaakt-drinken-wat-hem-niet-bevalt-doen-wat-hij-niet-wenst
Je Niet Citaten: Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken -Cees Buddingh