Kinderbescherming Komt Citaten

Kinderbescherming Komt Citaten: De kinderbescherming komt in vele gevallen 9 maanden te laat -Jan-Willem Overeem


de-kinderbescherming-komt-in-vele-gevallen-9-maanden-te-laat
Kinderbescherming Komt Citaten: Eerst komt de gedachte. Daarna komt de organisatie van die gedachte in ideeën en plannen. Tenslotte komt de transformatie van de plannen in de realiteit. Zoals je ziet ligt het begin dus in je verbeelding -Napoleon Hill


Kinderbescherming Komt Citaten: Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven -Lao-Tse


als-woelig-water-tot-rust-komt-wordt-het-langzaam-helder-als-iets-traag-in-beweging-komt-komt-het-langzaam-tot-leven
Kinderbescherming Komt Citaten: U komt te laat, maar u komt tenminste -Friedrich von Schiller


Kinderbescherming Komt Citaten: De rechtvaardigheid waart met alles verpletterend geweld door de wereldgeschiedenis. Ze komt menigmaal, zelfs zeer dikwijls, te laat, maar ze komt onverbiddelijk, met de majesteit ener natuurwet -Johannes Scherr


de-rechtvaardigheid-waart-met-alles-verpletterend-geweld-door-de-wereldgeschiedenis-ze-komt-menigmaal-zelfs-zeer-dikwijls-te-laat-maar-ze-komt
Kinderbescherming Komt Citaten: De wraak is mank; zij komt langzaam, maar zij komt -Victor Hugo


de-wraak-is-mank-zij-komt-langzaam-maar-zij-komt
Kinderbescherming Komt Citaten: Men komt in de oorlog, als men ter wereld komt -Voltaire


men-komt-in-de-oorlog-als-men-ter-wereld-komt
Kinderbescherming Komt Citaten: Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid -Sören Kierkegaard


elke-waarheid-is-alleen-maar-waarheid-tot-op-zekere-hoogte-komt-zij-aan-haar-grens-dan-komt-er-een-kontrapunt-wordt-zij-onwaarheid
Kinderbescherming Komt Citaten: De mens moet niet zorgen, dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt -Otto Ludwig


de-mens-moet-niet-zorgen-dat-hij-in-de-hemel-komt-maar-dat-de-hemel-in-hem-komt
Kinderbescherming Komt Citaten: Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen -Karl Marx


het-komt-er-niet-op-aan-de-wereld-te-begrijpen-het-komt-erop-aan-haar-te-veranderen
Kinderbescherming Komt Citaten: De dood is geen cliché. De dood is prachtig: ook al komt hij nog zo verwacht, hij komt altijd aan alsof hij net is uitgevonden -Martin Simek


de-dood-is-geen-cliché-de-dood-is-prachtig-ook-al-komt-hij-nog-zo-verwacht-hij-komt-altijd-aan-alsof-hij-net-is-uitgevonden
Kinderbescherming Komt Citaten: Dat komt terecht, zeggen zwakke ouders van de gebreken van hun kind. Neen, het komt niet terecht, het onwikkelt zich -Marie von Ebner-Eschenbach


dat-komt-terecht-zeggen-zwakke-ouders-van-de-gebreken-van-hun-kind-neen-het-komt-niet-terecht-het-onwikkelt-zich
Kinderbescherming Komt Citaten: Vraag niet of de mensen u begrijpen, daarop komt het niet aan; maar het komt er op aan, dat gij hen begrijpt -Waldemar Bonsels


vraag-niet-of-de-mensen-u-begrijpen-daarop-komt-het-niet-aan-maar-het-komt-er-op-aan-dat-gij-hen-begrijpt
Kinderbescherming Komt Citaten: Het woord actief komt van actie. Ja toch? Maar komt het woord passief nu ook van passie? -Fons Jansen


het-woord-actief-komt-van-actie-ja-toch-maar-komt-het-woord-passief-nu-ook-van-passie
Kinderbescherming Komt Citaten: Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil -Mahatma Gandhi


kracht-komt-niet-voort-uit-een-lichamelijk-vermogen-het-komt-voort-uit-een-ontembare-wil
Kinderbescherming Komt Citaten: De tijd komt, waarin de mens geen ster meer kan voortbrengen. De tijd komt van de verachtelijkste mens, die zichzelf niet verachten kan. Ziet! Ik toon u de laatste mens -Friedrich Nietzsche


de-tijd-komt-waarin-de-mens-geen-ster-meer-kan-voortbrengen-de-tijd-komt-van-de-verachtelijkste-mens-die-zichzelf-niet-verachten-kan-ziet-ik-toon-u
Kinderbescherming Komt Citaten: Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid -Inayat Khan


zorg-komt-voort-uit-vrees-vrees-komt-voort-uit-de-wolken-van-onwetendheid
Kinderbescherming Komt Citaten: Wie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagen -Confucius


wie-het-doel-weet-voelt-zich-zeker-wie-zich-zeker-voelt-komt-tot-rust-wie-tot-rust-komt-kan-vrede-brengen-wie-vrede-heeft-kan-plannen-maken-wie-een