Kinderbescherming Komt Citaten

Kinderbescherming Komt Citaten: Werk, en de vreugde komt vanzelf -Johann Wolfgang von Goethe


Kinderbescherming Komt Citaten: De deugd komt na het geld -Horatius


de-deugd-komt-na-het-geld
Kinderbescherming Komt Citaten: De vrede komt van binnenuit -Boeddha


de-vrede-komt-van-binnenuit
Kinderbescherming Komt Citaten: Het verstand komt met de jaren -Ovidius


het-verstand-komt-met-de-jaren
Kinderbescherming Komt Citaten: Niets komt zo onverwacht als de ouderdom -Simone de Beauvoir


niets-komt-zo-onverwacht-als-de-ouderdom
Kinderbescherming Komt Citaten: Een geluk komt nooit alleen -Gilbert Cesbron


Kinderbescherming Komt Citaten: Vertrouwen in grote dingen komt langzaam -Ovidius


vertrouwen-in-grote-dingen-komt-langzaam
Kinderbescherming Komt Citaten: Trouwen en ophangen komt altijd te vroeg -August von Kotzebue


Kinderbescherming Komt Citaten: Berouw is verstand dat te laat komt -E. von Feuchtersleben


Kinderbescherming Komt Citaten: Kennis komt maar wijsheid blijft -Alfred Lord Tennyson


Kinderbescherming Komt Citaten: Gestage arbeid komt alles te boven -Vergilius


gestage-arbeid-komt-alles-te-boven
Kinderbescherming Komt Citaten: Tobben komt voort uit zelfmedelijden -Inayat Khan


tobben-komt-voort-uit-zelfmedelijden
Kinderbescherming Komt Citaten: Zuinigheid als de bodem al zichtbaar is, komt te laat -Seneca


zuinigheid-als-de-bodem-al-zichtbaar-is-komt-te-laat
Kinderbescherming Komt Citaten: De straf is wel kreupel, maar komt toch -Horatius


de-straf-is-wel-kreupel-maar-komt-toch
Kinderbescherming Komt Citaten: Waar visie ontbreekt, komt het volk om -Joop den Uyl


waar-visie-ontbreekt-komt-het-volk-om
Kinderbescherming Komt Citaten: Schijnleven komt meer voor dan schijndood -Fliegende Blätter


schijnleven-komt-meer-voor-dan-schijndood
Kinderbescherming Komt Citaten: Te haastig komt even laat aan als te langzaam -William Shakespeare


te-haastig-komt-even-laat-aan-als-te-langzaam
Kinderbescherming Komt Citaten: Alle slechtheid komt voort uit zwakheid -Jean-Jacques Rousseau