Koestert Citaten

Koestert Citaten: Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn -Confucius


wie-oude-kennis-koestert-voortdurend-nieuwe-vergaart-mag-een-leraar-van-anderen-zijn
Koestert Citaten: De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit -Mahatma Gandhi


de-liefde-eist-nimmer-rechten-op-zij-geeft-ze-altijd-de-liefde-lijdt-immer-koestert-nooit-wrok-wreekt-zichzelf-nooit
Koestert Citaten: Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd -Jean Paul


alleen-hij-die-een-of-ander-ideaal-dat-hij-tot-werkelijkheid-wil-brengen-in-zijn-binnenste-koestert-is-daardoor-gevrijwaard-tegen-de-vergiften-de
Koestert Citaten: Ik stel mij God voor, sprak de mug, vele duizenden malen groter dan ik; in de eeuwige glans en eeuwig geluk gonzend, danst hij en koestert hij zich in de zon -Joseph Victor von Scheffel


ik-stel-mij-god-voor-sprak-de-mug-vele-duizenden-malen-groter-dan-ik-in-de-eeuwige-glans-eeuwig-geluk-gonzend-danst-hij-koestert-hij-zich-in-de-zon
Koestert Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Koestert Citaten: Vrees voor de dood niet: gij maakt u de vreugde kwijt des levens, als gij voor de dood vrees koestert t'allen tijd -Marcus Cato


vrees-voor-de-dood-niet-gij-maakt-u-de-vreugde-kwijt-levens-als-gij-voor-de-dood-vrees-koestert-t'allen-tijd
Koestert Citaten: Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien -Samuel Johnson


veel-genoegen-ongenoegen-komt-voort-uit-de-vermoedens-die-men-koestert-over-de-gedachten-van-anderen-wij-allen-genieten-lof-die-wij-niet-horen
Koestert Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt