Kunnen Verschaffen Citaten

Kunnen Verschaffen Citaten: Ik geloof dat de sterren de mensen kunnen beïnvloeden, in het bijzonder door het verschaffen van werk aan duizenden astrologen -Anthelme Brillat Savarin


ik-geloof-dat-de-sterren-de-mensen-kunnen-beïnvloeden-in-het-bijzonder-door-het-verschaffen-van-werk-aan-duizenden-astrologen
Kunnen Verschaffen Citaten: De ontwikkeling der beschaving heeft een menigte behoeften in het leven geroepen, zonder daarmede nog de hulpmiddelen te verschaffen om te allen tijde aan die behoeften te kunnen voldoen -C. J. Wijnaendts Francken


de-ontwikkeling-der-beschaving-heeft-een-menigte-behoeften-in-het-leven-geroepen-zonder-daarmede-nog-de-hulpmiddelen-te-verschaffen-om-te-allen-tijde
Kunnen Verschaffen Citaten: Armoede en misère zijn er niet voor niets, en ook is het soms een goed middel om zich de noodzakelijke eenzaamheid te verschaffen om je enigszins te kunnen verdiepen in het een of ander vraagstuk dat je bezighoudt -Vincent van Gogh


Kunnen Verschaffen Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Kunnen Verschaffen Citaten: Aan de liefde weerstand bieden is haar nieuwe wapenen verschaffen -George Sand


aan-de-liefde-weerstand-bieden-is-haar-nieuwe-wapenen-verschaffen
Kunnen Verschaffen Citaten: De beste opvoedingsmethode voor een kind is, het een goede moeder te verschaffen -Christian Morgenstern


de-beste-opvoedingsmethode-voor-een-kind-is-het-een-goede-moeder-te-verschaffen
Kunnen Verschaffen Citaten: Kakkerlakken denken dat keukens geschapen werden om kakkerlakken een gerieflijke verblijfplaats te verschaffen. -Grant Allen


kakkerlakken-denken-dat-keukens-geschapen-werden-om-kakkerlakken-een-gerieflijke-verblijfplaats-te-verschaffen
Kunnen Verschaffen Citaten: De meetkundige waarheden verschaffen ons geen gevoelens van vreugde, noch van hoop -Aristoteles


de-meetkundige-waarheden-verschaffen-ons-geen-gevoelens-van-vreugde-noch-van-hoop
Kunnen Verschaffen Citaten: Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen  die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden -Spinoza


verstand-intuïtie-tezamen-de-rede-te-noemen-verschaffen-ons-kennis-van-de-dingen-die-met-hun-werkelijke-aard-overeenkomt-derhalve-waar-genoemd-kan
Kunnen Verschaffen Citaten: Wij moeten ons niet slechts wijsheid verschaffen, wij moeten haar ook gebruiken -Marcus Tullius Cicero


wij-moeten-ons-niet-slechts-wijsheid-verschaffen-wij-moeten-haar-ook-gebruiken
Kunnen Verschaffen Citaten: De ene gek lacht beurtelings om de andere en zij verschaffen elkaar wederkerig genoegen. En ook zal men niet zelden zien, dat de grootste gek lacht om de kleinste -Erasmus


de-ene-gek-lacht-beurtelings-om-de-andere-zij-verschaffen-elkaar-wederkerig-genoegen-en-ook-zal-men-niet-zelden-zien-dat-de-grootste-gek-lacht-om-de
Kunnen Verschaffen Citaten: Niet alleen onze toekomstige economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze democratische instellingen is afhankelijk van de vastberadenheid van onze regering om inactieve mensen werk te verschaffen -Franklin D. Roosevelt


Kunnen Verschaffen Citaten: De vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien. -Mark Twain


de-vriendelijkheid-is-de-taal-die-de-doven-kunnen-horen-de-blinden-kunnen-zien
Kunnen Verschaffen Citaten: Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen -Toon Verhoeven


cijfers-kunnen-niet-liegen-maar-leugenaars-kunnen-wel-cijferen
Kunnen Verschaffen Citaten: Alleen kunnen we zo weinig; samen kunnen we zoveel doen. -Helen Keller


alleen-kunnen-we-zo-weinig-samen-kunnen-we-zoveel-doen
Kunnen Verschaffen Citaten: Over het algemeen, corruptie steekt de kop op wanneer overheden gunsten kunnen leveren, of iets kunnen verkopen -Alan Greenspan


over-het-algemeen-corruptie-steekt-de-kop-op-wanneer-overheden-gunsten-kunnen-leveren-of-iets-kunnen-verkopen
Kunnen Verschaffen Citaten: Een man van de wereld moet drankjes kunnen mengen en zijn vriendinnen uit elkaar kunnen houden -Maurice Chevalier


een-man-van-de-wereld-moet-drankjes-kunnen-mengen-zijn-vriendinnen-uit-elkaar-kunnen-houden
Kunnen Verschaffen Citaten: De moderne mens staat essentieel alleen, hij moet op eigen benen kunnen staan en alles zelfstandig kunnen doorstaan -Erich Fromm


de-moderne-mens-staat-essentieel-alleen-hij-moet-op-eigen-benen-kunnen-staan-alles-zelfstandig-kunnen-doorstaan