Leven Moet Citaten

Leven Moet Citaten: Iedereen moet leren berusten, tot hij van het leven afstand moet doen -Graf August Von Platen


iedereen-moet-leren-berusten-tot-hij-van-het-leven-afstand-moet-doen
Leven Moet Citaten: Luiheid is een noodzaak. Je moet haar in je leven halen om het leven te leren kennen -Jacques Chardonne


luiheid-is-een-noodzaak-je-moet-haar-in-leven-halen-om-het-leven-te-leren-kennen
Leven Moet Citaten: Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd -Sören Kierkegaard


het-is-beslist-waar-zoals-de-filosofen-zeggen-dat-het-leven-naar-achteren-moet-worden-begrepen-maar-ze-vergeten-de-andere-kwestie-dat-het-leven-naar
Leven Moet Citaten: Geloof me, om de meeste vrucht en het grootste plezier van je leven te hebben moet je gevaarlijk leven -Friedrich Nietzsche


geloof-me-om-de-meeste-vrucht-het-grootste-plezier-van-leven-te-hebben-moet-gevaarlijk-leven
Leven Moet Citaten: Om gelukkig te leven moet men onopgemerkt leven -Jean Pierre Claris de Florian


Leven Moet Citaten: Wilt gij gelukkig leven, dan moet gij slechts weinig bespiegelingen over het leven houden -Thomas Fuller


wilt-gij-gelukkig-leven-dan-moet-gij-slechts-weinig-bespiegelingen-over-het-leven-houden
Leven Moet Citaten: Men moet leren met zijn smart te leven, haar door het leven heen te dragen. Zo eert men de doden schoon en duurzaam -Friedrich Heinrich Jacobi


men-moet-leren-met-zijn-smart-te-leven-haar-door-het-leven-heen-te-dragen-zo-eert-men-de-doden-schoon-duurzaam
Leven Moet Citaten: Indien ge voor u zelve leven wilt, moet ge voor uw naaste leven -Seneca


indien-ge-voor-u-zelve-leven-wilt-moet-ge-voor-uw-naaste-leven
Leven Moet Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Leven Moet Citaten: De vrije mens zal trachten met zijn medemensen in een zo goed mogelijke verstandhouding te leven, ervan overtuigd dat aan het leven in de gemeenschap de voorkeur moet worden gegeven boven dat in eenzaamheid -Spinoza


de-vrije-mens-zal-trachten-met-zijn-medemensen-in-een-zo-goed-mogelijke-verstandhouding-te-leven-ervan-overtuigd-dat-aan-het-leven-in-de-gemeenschap
Leven Moet Citaten: Men moet eten om te leven, niet leven om te eten -Socrates


men-moet-eten-om-te-leven-niet-leven-om-te-eten
Leven Moet Citaten: Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen -Socrates


om-gelukkig-te-leven-moet-in-oorlog-leven-met-passies-in-vrede-met-de-passies-van-anderen
Leven Moet Citaten: Zo gij voor u zelve wilt leven, moet gij voor uw naaste leven -Seneca


zo-gij-voor-u-zelve-wilt-leven-moet-gij-voor-uw-naaste-leven
Leven Moet Citaten: Je moet leven, niet enkel bestaan -Plutarchus


je-moet-leven-niet-enkel-bestaan
Leven Moet Citaten: Je moet willen leven en kunnen sterven -Napoleon


je-moet-willen-leven-kunnen-sterven
Leven Moet Citaten: Je moet blijven leven om je vijanden te pesten -Harry Mulisch


je-moet-blijven-leven-om-vijanden-te-pesten
Leven Moet Citaten: Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken -Krishnamurti


je-moet-in-het-dagelijks-leven-de-eeuwigheid-verwerkelijken
Leven Moet Citaten: Er zijn momenten dat men moet kiezen tussen het leven van zijn eigen leven, volledig, geheel, compleet - of het uitrekken van een vals, ondiep, vernederend bestaan wat de wereld, in haar hypocrisie, vereist -Oscar Wilde


er-zijn-momenten-dat-men-moet-kiezen-tussen-het-leven-van-zijn-eigen-leven-volledig-geheel-compleet-of-het-uitrekken-van-een-vals-ondiep-vernederend