Maakt Hij Tot Citaten

Maakt Hij Tot Citaten: Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen -Heraclitus


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
Maakt Hij Tot Citaten: Het berouw drijft de zwakken tot wanhoop en maakt de sterken tot heiligen -Marie von Ebner-Eschenbach


het-berouw-drijft-de-zwakken-tot-wanhoop-maakt-de-sterken-tot-heiligen
Maakt Hij Tot Citaten: Wees kalm bij een discussie, want opvliegendheid maakt vergissing tot fout en waarheid tot onbeleefdheid -George Herbert


wees-kalm-bij-een-discussie-want-opvliegendheid-maakt-vergissing-tot-fout-waarheid-tot-onbeleefdheid
Maakt Hij Tot Citaten: Mijn leven lang heb ik gemerkt: het karakter van een mens komt verreweg het best tot zijn recht als hij zich kwaad maakt over een grapje -G. C. Lichtenberg


mijn-leven-lang-heb-ik-gemerkt-het-karakter-van-een-mens-komt-verreweg-het-best-tot-zijn-recht-als-hij-zich-kwaad-maakt-over-een-grapje
Maakt Hij Tot Citaten: Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt -Augustinus


niemand-vermag-een-ander-tot-de-hoogte-te-verheffen-waarop-hij-zelf-staat-wanneer-hij-niet-een-stuk-weegs-tot-de-standplaats-der-anderen-neerdaalt
Maakt Hij Tot Citaten: De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt -Alain


de-ware-dichter-is-hij-die-inspiratie-krijgt-terwijl-hij-het-vers-maakt
Maakt Hij Tot Citaten: Wat is de mens toch dwaas! Geen kaasmijt kan hij maken, en hij maakt goden en heiligen bij dozijnen -Michel Eyquem de Montaigne


wat-is-de-mens-toch-dwaas-geen-kaasmijt-kan-hij-maken-hij-maakt-goden-heiligen-bij-dozijnen
Maakt Hij Tot Citaten: Veel hebben maakt niet rijk, hij is een wijze man, die alles wat hij heeft, gerust verliezen kan -Angelus Silesius


veel-hebben-maakt-niet-rijk-hij-is-een-wijze-man-die-alles-wat-hij-heeft-gerust-verliezen-kan
Maakt Hij Tot Citaten: De ware leraar is hij, die tracht om hem, die hij onderwijst, tot de ware kennis van zichzelf en hierdoor tot de kennis van zijn eigen innerlijke krachten te brengen, zodat hij zijn eigen tolk worden kan -Ralph Waldo Trine


de-ware-leraar-is-hij-die-tracht-om-hem-die-hij-onderwijst-tot-de-ware-kennis-van-zichzelf-hierdoor-tot-de-kennis-van-zijn-eigen-innerlijke-krachten
Maakt Hij Tot Citaten: De slechte toneelspeler maakt je ziek. De goede maakt je rustig. De grote maakt je ongerust -Georges Perros


de-slechte-toneelspeler-maakt-ziek-de-goede-maakt-rustig-de-grote-maakt-ongerust
Maakt Hij Tot Citaten: Uw goud en zilver maakt ge u tot een God -Dante


uw-goud-zilver-maakt-ge-u-tot-een-god
Maakt Hij Tot Citaten: Het bijgeloof maakt de Godheid tot afgod -Johann Gottfried von Herder


Maakt Hij Tot Citaten: Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt -Inayat Khan


geen-daad-ter-wereld-kan-als-zonde-of-deugd-worden-bestempeld-het-is-haar-verhouding-tot-een-bepaalde-ziel-die-haar-tot-zonde-of-deugd-maakt
Maakt Hij Tot Citaten: Hij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd -Boeddha


Maakt Hij Tot Citaten: Met beleid maakt men 'n blijk tot schijn, en schijn tot blijk -Multatuli


met-beleid-maakt-men-'n-blijk-tot-schijn-schijn-tot-blijk
Maakt Hij Tot Citaten: Zijn geld maakt goed wat hij verkeerd oordeelt; hij heeft oordeel in zijn beurs -Molière


zijn-geld-maakt-goed-wat-hij-verkeerd-oordeelt-hij-heeft-oordeel-in-zijn-beurs
Maakt Hij Tot Citaten: De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust -Dr. Eliza Laurillard


de-kracht-van-vertrouwen-maakt-onrust-tot-rust
Maakt Hij Tot Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een