Meer Aan Citaten

Meer Aan Citaten: Vrouwen weten dat ze niet zo aantrekkelijk meer zijn als ze niets meer hebben om aan te trekken -Sigmund Graff


vrouwen-weten-dat-ze-niet-zo-aantrekkelijk-meer-zijn-als-ze-niets-meer-hebben-om-aan-te-trekken
Meer Aan Citaten: Waarschijnlijk treft men nergens meer waarachtig gevoel en meer wansmaak aan dan op een kerkhof -Benjamin Jowett


waarschijnlijk-treft-men-nergens-meer-waarachtig-gevoel-meer-wansmaak-aan-dan-op-een-kerkhof
Meer Aan Citaten: De wereld hangt aan vormen, neem dat goed ter harte; haar is vaak veel meer gelegen aan het hoe dan aan het wat -Fliegende Blätter


de-wereld-hangt-aan-vormen-neem-dat-goed-ter-harte-haar-is-vaak-veel-meer-gelegen-aan-het-hoe-dan-aan-het-wat
Meer Aan Citaten: Er is vaak meer moed nodig om kleinigheden aan te tasten dan om grote verkeerdheden te bestrijden. De kleine dingen hebben meer aanhangers -Multatuli


er-is-vaak-meer-moed-nodig-om-kleinigheden-aan-te-tasten-dan-om-grote-verkeerdheden-te-bestrijden-de-kleine-dingen-hebben-meer-aanhangers
Meer Aan Citaten: Hoe meer ik zie van democratie hoe meer ik er een hekel aan krijg. Het brengt alles terug tot het loutere vulgair niveau van lonen en prijzen, elektrisch licht en wc's, en niets meer -D. H. Lawrence


hoe-meer-ik-zie-van-democratie-hoe-meer-ik-er-een-hekel-aan-krijg-het-brengt-alles-terug-tot-het-loutere-vulgair-niveau-van-lonen-prijzen-elektrisch
Meer Aan Citaten: Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek -Joseph Joubert


kinderen-hebben-meer-behoefte-aan-voorbeelden-dan-aan-kritiek
Meer Aan Citaten: Wijsheid is: meer vreugde beleven aan tien vogels in de lucht dan aan één in de hand -Julien de Valckenaere


wijsheid-is-meer-vreugde-beleven-aan-tien-vogels-in-de-lucht-dan-aan-één-in-de-hand
Meer Aan Citaten: De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom -Marcus Tullius Cicero


de-aftakeling-op-hogere-leeftijd-is-meer-te-wijten-aan-de-verkeerdheden-der-jeugd-dan-aan-de-ouderdom
Meer Aan Citaten: Vanaf een bepaalde leeftijd hebben kunstenaars veel' meer behoefte aan bewonderaars dan aan vrienden -Pierre Reverdy


vanaf-een-bepaalde-leeftijd-hebben-kunstenaars-veel'-meer-behoefte-aan-bewonderaars-dan-aan-vrienden
Meer Aan Citaten: Er bestaat een zeker teken van zelfkennis; het aan zichzelf meer gebreken opmerken dan aan anderen -Friedrich Hebbel


er-bestaat-een-zeker-teken-van-zelfkennis-het-aan-zichzelf-meer-gebreken-opmerken-dan-aan-anderen
Meer Aan Citaten: Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken -Willem-Alexander der Nederlanden


Meer Aan Citaten: De mensheid zou er aanzienlijk beter aan toe zijn indien de mensen hun ogen meer open hielden en hun mond meer dicht -Cees Buddingh


de-mensheid-zou-er-aanzienlijk-beter-aan-toe-zijn-indien-de-mensen-hun-ogen-meer-open-hielden-hun-mond-meer-dicht
Meer Aan Citaten: Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem -Erich Fromm


Meer Aan Citaten: Er gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilte -Jan Greshoff


er-gaan-heel-wat-meer-mensen-geestelijk-ten-onder-aan-een-opgewekt-onderling-verkeer-dan-aan-de-eenzaamheid-de-stilte
Meer Aan Citaten: Wij zouden meer genegen zijn, aandacht te wijden aan de wijsheid der ouden van dagen, indien deze meer toegevendheid toonden jegens de dwaasheden der jeugdigen -William Hazlitt


wij-zouden-meer-genegen-zijn-aandacht-te-wijden-aan-de-wijsheid-der-ouden-van-dagen-indien-deze-meer-toegevendheid-toonden-jegens-de-dwaasheden-der
Meer Aan Citaten: Meer mensen zijn ongelukkig door gebrek aan het overtollige dan aan het noodzakelijke -Joseph Pelet de la Lozère


meer-mensen-zijn-ongelukkig-door-gebrek-aan-het-overtollige-dan-aan-het-noodzakelijke
Meer Aan Citaten: Dure pelzen bezorgen meer koude aan dames die ze zien, dan warmte aan deze die ze dragen -Julien de Valckenaere


dure-pelzen-bezorgen-meer-koude-aan-dames-die-ze-zien-dan-warmte-aan-deze-die-ze-dragen
Meer Aan Citaten: De meeste uitgevers denken meer aan hun inkomsten dan aan hun uitgaven -Cees Buddingh


de-meeste-uitgevers-denken-meer-aan-hun-inkomsten-dan-aan-hun-uitgaven