Mens Citaten

Mens Citaten: De tijd komt, waarin de mens geen ster meer kan voortbrengen. De tijd komt van de verachtelijkste mens, die zichzelf niet verachten kan. Ziet! Ik toon u de laatste mens -Friedrich Nietzsche


de-tijd-komt-waarin-de-mens-geen-ster-meer-kan-voortbrengen-de-tijd-komt-van-de-verachtelijkste-mens-die-zichzelf-niet-verachten-kan-ziet-ik-toon-u
Mens Citaten: De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg -Lao-Tse


de-hoogstaande-mens-kan-de-weg-nauwelijks-in-praktijk-brengen-de-middelmatige-mens-volgt-de-weg-maar-raakt-hem-ook-weer-kwijt-de-laagstaande-mens
Mens Citaten: De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mens -George Bernard Shaw


de-redelijke-mens-past-zich-aan-de-wereld-aan-de-onredelijke-mens-volhardt-in-zijn-pogingen-de-wereld-aan-hemzelf-aan-te-passen-derhalve-is-alle
Mens Citaten: De originele mens merkt op wat de gewone mens slechts ziet -Emanuel Wertheimer


de-originele-mens-merkt-op-wat-de-gewone-mens-slechts-ziet
Mens Citaten: Geen enkele mens is wreder en boosaardiger dan de NORMALE mens -Hermann Hesse


geen-enkele-mens-is-wreder-boosaardiger-dan-de-normale-mens
Mens Citaten: Er is geen mens, en er zal er nooit een zijn, zonder de mens als toekomst -Jean-Paul Sartre


er-is-geen-mens-er-zal-er-nooit-een-zijn-zonder-de-mens-als-toekomst
Mens Citaten: De dwaze mens meent te leven. De wijzere mens voelt zich heengeleefd worden -Dirk Coster


de-dwaze-mens-meent-te-leven-de-wijzere-mens-voelt-zich-heengeleefd-worden
Mens Citaten: De mens van recht en wet - de formele, de conservatieve mens - is een kleurloos individu -Henry David Thoreau


de-mens-van-recht-wet-de-formele-de-conservatieve-mens-is-een-kleurloos-individu
Mens Citaten: Geen mens is goed genoeg om een ander mens zonder diens toestemming te regeren -Abraham Lincoln


geen-mens-is-goed-genoeg-om-een-ander-mens-zonder-diens-toestemming-te-regeren
Mens Citaten: Een mens kan niet meer mens zijn dan de anderen, doordat de vrijheid in elk even oneindig is -Jean-Paul Sartre


een-mens-kan-niet-meer-mens-zijn-dan-de-anderen-doordat-de-vrijheid-in-elk-even-oneindig-is
Mens Citaten: Een gedreven mens is geen gelukkig mens -Armando


een-gedreven-mens-is-geen-gelukkig-mens
Mens Citaten: Religie is geen relatie van de mens met God, het is een relatie van de mens met de mens. -Wiesel Elie


religie-is-geen-relatie-van-de-mens-met-god-het-is-een-relatie-van-de-mens-met-de-mens
Mens Citaten: Niets is voor de mens als mens iets waard, wat hij niet met hartstocht kan verrichten -Max Weber


niets-is-voor-de-mens-als-mens-iets-waard-wat-hij-niet-met-hartstocht-kan-verrichten
Mens Citaten: De waarde van de mens wordt in de natuur toch nog erkend. Wanneer men vogels uit de buurt van vruchtbomen wil houden, zet men er iets op wat op een mens lijkt en reeds die verre gelijkenis met een mens van de vogelverschrikker is voldoende om respect in te boezemen -Sören Kierkegaard


Mens Citaten: De beoefening der wiskunde kan een mens afleiden van het grootste verdriet; zij neemt de gehele mens in beslag -Pierre-Claude-Victor Boiste


de-beoefening-der-wiskunde-kan-een-mens-afleiden-van-het-grootste-verdriet-zij-neemt-de-gehele-mens-in-beslag
Mens Citaten: Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft -Friedrich Nietzsche


ik-ontvlucht-de-nabijheid-der-mensen-niet-maar-het-is-de-eeuwige-verre-afstand-tussen-mens-mens-die-mij-in-de-eenzaamheid-drijft
Mens Citaten: Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier -Sören Kierkegaard


om-de-waarheid-te-ontdekken-wordt-vereist-afzijdigheid-van-de-kudde-en-dat-alleen-al-is-genoeg-om-de-mens-banger-te-maken-dan-de-dood-want-de-mens
Mens Citaten: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert -Ludwig Feuerbach


god-is-een-door-de-mens-gemaakt-wezen-waarop-de-mens-omwille-van-eigen-geluk-genotsverhoging-zijn-menselijke-idealen-noden-wensen-projecteert