Menselijke Citaten

Menselijke Citaten: De wet is het laatste resultaat van menselijke wijsheid handelend volgens menselijke ervaring ten bate van de gemeenschap -Samuel Johnson


de-wet-is-het-laatste-resultaat-van-menselijke-wijsheid-handelend-volgens-menselijke-ervaring-ten-bate-van-de-gemeenschap
Menselijke Citaten: Juist door vragen waarop geen antwoord is, worden menselijke mogelijkheden beperkt, worden de grenzen van het menselijke bestaan afgebakend -Milan Kundera


juist-door-vragen-waarop-geen-antwoord-is-worden-menselijke-mogelijkheden-beperkt-worden-de-grenzen-van-het-menselijke-bestaan-afgebakend
Menselijke Citaten: Hij was een van degenen die, als ze een blik in hun binnenste gunnen, bij ons de vraag doen rijzen: zou de heelalstructuur niet minder ingewikkeld zijn dan de menselijke, dan sommige menselijke althans? -Ferdinand Bordewijk


Menselijke Citaten: Het is absurd om te geloven dat een God menselijke passies heeft, en één van de laagste van de menselijke passies, een rusteloos honger naar applaus -David Hume


het-is-absurd-om-te-geloven-dat-een-god-menselijke-passies-heeft-één-van-de-laagste-van-de-menselijke-passies-een-rusteloos-honger-naar-applaus
Menselijke Citaten: Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven -Marcus Tullius Cicero


Menselijke Citaten: Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren -Pierre Teilhard de Chardin


wij-zijn-geen-menselijke-wezens-die-het-spirituele-ervaren-wij-zijn-spirituele-wezens-die-het-menselijke-ervaren
Menselijke Citaten: De mars van de menselijke geest is traag. -Edmund Burke


de-mars-van-de-menselijke-geest-is-traag
Menselijke Citaten: Pianospelen is de dans van de menselijke vingers -Ludwig Wittgenstein


Menselijke Citaten: Logica is de architectuur van de menselijke rede -Evelyn Waugh


logica-is-de-architectuur-van-de-menselijke-rede
Menselijke Citaten: De menselijke geest is onze fundamentele bron. -John F. Kennedy


de-menselijke-geest-is-onze-fundamentele-bron
Menselijke Citaten: Vleierij kruidt alle menselijke relaties -Plato


vleierij-kruidt-alle-menselijke-relaties
Menselijke Citaten: De menselijke waarheden evolueren evenals alle natuurverschijnselen -Gustave le Bon


de-menselijke-waarheden-evolueren-evenals-alle-natuurverschijnselen
Menselijke Citaten: De zee spoelt alle menselijke leed weg -Euripides


de-zee-spoelt-alle-menselijke-leed-weg
Menselijke Citaten: Melancholie is een kenmerk van menselijke authenticiteit -Cornelis Verhoeven


melancholie-is-een-kenmerk-van-menselijke-authenticiteit
Menselijke Citaten: De maat van de oneindigheid bestaat: de menselijke eenzaamheid -Maurice Roelants


de-maat-van-de-oneindigheid-bestaat-de-menselijke-eenzaamheid
Menselijke Citaten: Medelijden is de goedkoopste van alle menselijke aandoeningen -Friedrich Hebbel


medelijden-is-de-goedkoopste-van-alle-menselijke-aandoeningen
Menselijke Citaten: Toneelspel is mooi, maar de echte menselijke aard is mooier -John Keats


toneelspel-is-mooi-maar-de-echte-menselijke-aard-is-mooier
Menselijke Citaten: Het zelfde hart slaat in ieder menselijke borst -Matthew Arnold


het-zelfde-hart-slaat-in-ieder-menselijke-borst