Met Rede Citaten

Met Rede Citaten: Ik bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd is met de Schrift, want dan leg ik me bij de Hogere Waarheid neer -Spinoza


ik-bouw-op-de-rede-totdat-de-rede-in-strijd-is-met-de-schrift-want-dan-leg-ik-me-bij-de-hogere-waarheid-neer
Met Rede Citaten: Wanneer men de rede maar ver genoeg volgt leidt zij altijd tot conclusies die in strijd met de rede zijn -Samuel Butler


wanneer-men-de-rede-maar-ver-genoeg-volgt-leidt-zij-altijd-tot-conclusies-die-in-strijd-met-de-rede-zijn
Met Rede Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Met Rede Citaten: De geschiedenis verloopt buiten de rede om, vaak zelfs tegen de rede in -Gustave le Bon


de-geschiedenis-verloopt-buiten-de-rede-om-vaak-zelfs-tegen-de-rede-in
Met Rede Citaten: Twee gevaarlijke uitersten: de rede uitsluiten, alleen de rede erkennen -Blaise Pascal


twee-gevaarlijke-uitersten-de-rede-uitsluiten-alleen-de-rede-erkennen
Met Rede Citaten: De rede kan zich niet redelijker betonen dan door af te zien van te redeneren over dingen die boven de rede uitgaan. -Sir Philip Sidney


de-rede-kan-zich-niet-redelijker-betonen-dan-door-af-te-zien-van-te-redeneren-over-dingen-die-boven-de-rede-uitgaan
Met Rede Citaten: De mensen zijn altijd tegen de rede wanneer de rede tegen hen is -Claude Adrien Helvetius


de-mensen-zijn-altijd-tegen-de-rede-wanneer-de-rede-tegen-hen-is
Met Rede Citaten: God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereld -Epicurus


Met Rede Citaten: Poëzie is de kunst om genot met waarheid te vereningen, door de verbeelding bij de rede te hulp te roepen -Samuel Johnson


poëzie-is-de-kunst-om-genot-met-waarheid-te-vereningen-door-de-verbeelding-bij-de-rede-te-hulp-te-roepen
Met Rede Citaten: Er is weinig dat de rede met zoveel zekerheid en gemak kan ontdekken als haar eigen ontoereikendheid -Jeremy Collier


er-is-weinig-dat-de-rede-met-zoveel-zekerheid-gemak-kan-ontdekken-als-haar-eigen-ontoereikendheid
Met Rede Citaten: Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen  die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden -Spinoza


verstand-intuïtie-tezamen-de-rede-te-noemen-verschaffen-ons-kennis-van-de-dingen-die-met-hun-werkelijke-aard-overeenkomt-derhalve-waar-genoemd-kan
Met Rede Citaten: De ondeugd laat, als een zweer in het vlees, een berouw na in de ziel, dat zich telkens weer openrijt en met bloed bedekt; want de rede wist de andere droef heden en smarten uit, maar zij wekt die van het berouw steeds weer op -Michel Eyquem de Montaigne


Met Rede Citaten: De rede is mijn voorspellingsgave -Ovidius


de-rede-is-mijn-voorspellingsgave
Met Rede Citaten: Het redeneren verbant de rede -Molière


het-redeneren-verbant-de-rede
Met Rede Citaten: Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is -Immanuel Kant


Met Rede Citaten: De rede is haast machteloos voor de zwakken -Vauvenargues


de-rede-is-haast-machteloos-voor-de-zwakken
Met Rede Citaten: De hartstochten hebben de mensen de rede bijgebracht -Vauvenargues


de-hartstochten-hebben-de-mensen-de-rede-bijgebracht
Met Rede Citaten: De rede ligt tussen de spoor en de teugel -George Herbert


de-rede-ligt-tussen-de-spoor-de-teugel