Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten

Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Mijnheer de schepen, ik wend mij noodgedwongen tot U omdat mijn man niets meer doet, al in geen vijf maanden -J. van Remoortere


mijnheer-de-schepen-ik-wend-mij-noodgedwongen-tot-u-omdat-mijn-man-niets-meer-doet-al-in-geen-vijf-maanden
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Als men mij prest te zeggen waarom ik van hem hield, kan ik enkel antwoorden: omdat hij het was, omdat ik het was -Michel Eyquem de Montaigne


als-men-mij-prest-te-zeggen-waarom-ik-van-hem-hield-kan-ik-enkel-antwoorden-omdat-hij-het-was-omdat-ik-het-was
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: De schoonheid van de Uebermensch kwam tot mij als schaduw. Ach, mijn broeders! Wat gaan mij nog de goden aan! -Friedrich Nietzsche


de-schoonheid-van-de-uebermensch-kwam-tot-mij-als-schaduw-ach-mijn-broeders-wat-gaan-mij-nog-de-goden-aan
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde -Johann Wolfgang von Goethe


ken-ik-mijn-verhouding-tot-mij-zelf-tot-de-buitenwereld-dan-noem-ik-dat-waarheid-en-zo-kan-ieder-zijn-eigen-waarheid-hebben-is-het-toch-steeds
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Zo sprak tot mij een vrouw: 'Zeker, ik brak het huwelijk, maar eerst brak het huwelijk mij! -Friedrich Nietzsche


zo-sprak-tot-mij-een-vrouw-'zeker-ik-brak-het-huwelijk-maar-eerst-brak-het-huwelijk-mij
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Eens heeft de duivel aldus tot mij gesproken: Ook God heeft zijn hel; dat is zijn liefde tot de mensen -Friedrich Nietzsche


eens-heeft-de-duivel-aldus-tot-mij-gesproken-ook-god-heeft-zijn-hel-dat-is-zijn-liefde-tot-de-mensen
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Een brief heeft voor mij iets van onsterfelijkheid omdat het alleen de geest is, zonder lichamelijke vriend -Emily Dickinson


een-brief-heeft-voor-mij-iets-van-onsterfelijkheid-omdat-het-alleen-de-geest-is-zonder-lichamelijke-vriend
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft -Leo Vroman


jouw-jijheid-lieve-tedere-is-zo-in-mij-verhout-dat-al-wat-aan-jou-kenbaar-is-mij-in-mij-overleeft
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Er zijn twee soorten van politici; die van de ene behoren tot een bepaalde partij, omdat zij zekere beginselen belijden; die van de andere belijden zekere beginselen omdat zij tot een bepaalde partij behoren -Mr. Constantinus Bake


Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Is dit betoog tot mij gericht? -Jean Baptiste Racine


Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Bij het woord compositie werd ik altijd innerlijk aangedaan en ik maakte het later tot mijn levensdoel een compositie te schilderen. Het woord zelf had op mij het effect van een gebed. Het vervulde mij met ontzag -Wassily Kandinsky


Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Ik houd van ontvangsten en feesten omdat ik mij bij zulke gelegenheden het weldadigst bewust wordt van mijn eenzaamheid -Jan Greshoff


ik-houd-van-ontvangsten-feesten-omdat-ik-mij-bij-zulke-gelegenheden-het-weldadigst-bewust-wordt-van-mijn-eenzaamheid
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Tot het zien, geloof mij, behoort ook liefde -Adam Oehlenschläger


Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Laten we het nog eens duidelijk stellen: ik zie in, dat ik geheel moet veranderen tot in de wortels van mijn wezen; ik kan mij niet langer verlaten op welke traditie ook, omdat de traditie deze kolossale luiheid, aanvaarding en gehoorzaamheid heeft voortgebracht; ik kan onmogelijk iemands andere hulp inroepen voor deze verandering; niet die van een leraar, een god, een systeem, van een uiterlijke dwang of invloed -Krishnamurti


Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Het gezicht van de vijand ontstemt mij omdat ik zie hoezeer het op het mijne gelijkt -Stanislaw Jerzy Lec


het-gezicht-van-de-vijand-ontstemt-mij-omdat-ik-zie-hoezeer-het-op-het-mijne-gelijkt
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Middelmatige mensen brengen het tot alles, omdat ze niemand verontrusten -Daniel Darc


middelmatige-mensen-brengen-het-tot-alles-omdat-ze-niemand-verontrusten
Mij Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeft -Guido Gezelle


mij-spreekt-de-blomme-een-tale-mij-is-het-kruid-beleefd-mij-groet-het-altemale-dat-god-geschapen-heeft