Moet Tot Citaten

Moet Tot Citaten: Om een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen -Multatuli


Moet Tot Citaten: Iedereen moet leren berusten, tot hij van het leven afstand moet doen -Graf August Von Platen


iedereen-moet-leren-berusten-tot-hij-van-het-leven-afstand-moet-doen
Moet Tot Citaten: Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je moet alleen maar wachten tot ze dat zelf doet -Humphrey Bogart


je-moet-een-vrouw-nooit-tegenspreken-je-moet-alleen-maar-wachten-tot-ze-dat-zelf-doet
Moet Tot Citaten: Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren -W. M. Thackeray


ik-weet-nooit-of-ik-medelijden-moet-hebben-met-iemand-die-tot-bezinning-komt-of-dat-ik-hem-moet-feliciteren
Moet Tot Citaten: Strenge gelijkheid! Iedere ezel moet bevoegd zijn tot het hoogste staatsambt, en de leeuw moet met de zak naar de molen draven -Heinrich Heine


strenge-gelijkheid-iedere-ezel-moet-bevoegd-zijn-tot-het-hoogste-staatsambt-de-leeuw-moet-met-de-zak-naar-de-molen-draven
Moet Tot Citaten: De wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaan -Friedrich von Bodenstedt


de-wijze-moet-tot-de-dwaas-gaan-anders-ging-de-wijsheid-verloren-daar-nooit-de-dwazen-tot-de-wijzen-gaan
Moet Tot Citaten: Men moet alleen die vrouw tot echtgenote kiezen, die men tot vriend zou kiezen indien zij een man was -Joseph Joubert


men-moet-alleen-die-vrouw-tot-echtgenote-kiezen-die-men-tot-vriend-zou-kiezen-indien-zij-een-man-was
Moet Tot Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Moet Tot Citaten: Er moet een zekere verhouding zijn van hen, die het meest geneigd zijn tot denken, tot hen, die het meest geneigd zijn tot handelen -Henry Thomas Buckle


er-moet-een-zekere-verhouding-zijn-van-hen-die-het-meest-geneigd-zijn-tot-denken-tot-hen-die-het-meest-geneigd-zijn-tot-handelen
Moet Tot Citaten: Niemand maakt iets wat moet, tot iets wat niet moet -Euripides


niemand-maakt-iets-wat-moet-tot-iets-wat-niet-moet
Moet Tot Citaten: Ook tot aarzelen moet men besluiten -Stanislaw Jerzy Lec


Moet Tot Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


Moet Tot Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
Moet Tot Citaten: De mens moet tot innerlijke rust worden opgevoed -Johann Heinrich Pestalozzi


Moet Tot Citaten: Men moet niet uitstellen tot morgen of overmorgen -Hesiodos


men-moet-niet-uitstellen-tot-morgen-of-overmorgen
Moet Tot Citaten: Men moet tot koningen met zijden woordjes spreken -Kardinaal de Richelieu


men-moet-tot-koningen-met-zijden-woordjes-spreken
Moet Tot Citaten: Je moet net zo lang oefenen tot het spontaan gaat -Fons Jansen


je-moet-net-zo-lang-oefenen-tot-het-spontaan-gaat
Moet Tot Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert