Niet Te Behandelen Citaten

Niet Te Behandelen Citaten: Laten we onze medemensen goed behandelen; laten we ze behandelen alsof ze werkelijk bestaan; misschien doen ze dat ook wel -Ralph Waldo Emerson


laten-we-onze-medemensen-goed-behandelen-laten-we-ze-behandelen-alsof-ze-werkelijk-bestaan-misschien-doen-ze-dat-ook-wel
Niet Te Behandelen Citaten: Je kunt je geest niet helder maken door fanatiek te oefenen en jezelf hardvochtig te behandelen -Kyong Ho


je-kunt-geest-niet-helder-maken-door-fanatiek-te-oefenen-jezelf-hardvochtig-te-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: We behoren levende wezens niet te behandelen als schoenen, potten of pannen, en ze van ons te werpen wanneer ze gebrekkig zijn geraakt of in onze dienst versleten -Plutarchus


we-behoren-levende-wezens-niet-te-behandelen-als-schoenen-potten-of-pannen-ze-van-ons-te-werpen-wanneer-ze-gebrekkig-zijn-geraakt-of-in-onze-dienst
Niet Te Behandelen Citaten: Je moet in deze tijd grote mensen niet meer als kinderen behandelen. Maar in godsnaam, behandel kinderen niet als grote mensen. Doe ze dit niet aan -Seth Gaaikema


je-moet-in-deze-tijd-grote-mensen-niet-meer-als-kinderen-behandelen-maar-in-godsnaam-behandel-kinderen-niet-als-grote-mensen-doe-ze-dit-niet-aan
Niet Te Behandelen Citaten: Vooral kritiek moet je kritisch behandelen -Gaston Burssens


Niet Te Behandelen Citaten: Niets zo laag als ondergeschikten uit de hoogte te behandelen -Marquise de Lambert


niets-zo-laag-als-ondergeschikten-uit-de-hoogte-te-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: De dichters behandelen hun belevenissen schaamteloos: zij buiten ze uit -Friedrich Nietzsche


de-dichters-behandelen-hun-belevenissen-schaamteloos-zij-buiten-ze-uit
Niet Te Behandelen Citaten: Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen -Friedrich Nietzsche


onze-misdaad-tegenover-misdadigers-bestaat-daarin-dat-wij-hen-als-schurken-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: Het goed met iemand menen, is vaak slechts een laf voorwendsel om hem slecht te behandelen -Salomon Baer-Oberdorf


het-goed-met-iemand-menen-is-vaak-slechts-een-laf-voorwendsel-om-hem-slecht-te-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: Wat voor nut heeft discretie, als er niets meer is dat je discreet zou moeten behandelen? -Heinrich Böll


wat-voor-nut-heeft-discretie-als-er-niets-meer-is-dat-discreet-zou-moeten-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: De ontwikkeling der theoretische wijsbegeerte bestaat vooral in het in nieuwe termen behandelen van oeroude vraagstukken -Gustave le Bon


de-ontwikkeling-der-theoretische-wijsbegeerte-bestaat-vooral-in-het-in-nieuwe-termen-behandelen-van-oeroude-vraagstukken
Niet Te Behandelen Citaten: De mens is nu eenmaal een irrationeel wezen; bijgevolg is het alleen maar... rationeel hem ook als zodanig te behandelen -Simon Vestdijk


de-mens-is-nu-eenmaal-een-irrationeel-wezen-bijgevolg-is-het-alleen-maar-rationeel-hem-ook-als-zodanig-te-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: Er zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verboden -Bertolt Brecht


Niet Te Behandelen Citaten: De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen -Berthold Auerbach


de-betrouwbaarste-maatstaf-voor-de-beschaving-bij-een-volk-een-mens-is-hoe-zij-de-dieren-beschouwen-behandelen
Niet Te Behandelen Citaten: Als men romans of toneelstukken schrijft, is de essentiële regel zijn personen te behandelen alsof het schaakstukken zijn, en niet te trachten de partij te winnen door de regels te veranderen - bijvoorbeeld door het paard te verzetten alsof het een pion was -G. C. Lichtenberg


Niet Te Behandelen Citaten: Wij kunnen slechts die personen en situaties met ware humor behandelen, waar wij zelf innerlijk boven staan -Anna Dix


wij-kunnen-slechts-die-personen-situaties-met-ware-humor-behandelen-waar-wij-zelf-innerlijk-boven-staan
Niet Te Behandelen Citaten: Wij moeten ons zelf zo behandelen, als Reil naar men zeide zijn patiënten behandelde: de ongeneeslijken verloren het leven, maar de hoop nooit -E. von Feuchtersleben


wij-moeten-ons-zelf-zo-behandelen-als-reil-naar-men-zeide-zijn-patiënten-behandelde-de-ongeneeslijken-verloren-het-leven-maar-de-hoop-nooit
Niet Te Behandelen Citaten: Niets is zo pikant, als zotte dingen met zo'n ernstig gezicht te behandelen, dat niemand opmerkt dat het maar een grap is -Erasmus


niets-is-zo-pikant-als-zotte-dingen-met-zo'n-ernstig-gezicht-te-behandelen-dat-niemand-opmerkt-dat-het-maar-een-grap-is