Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten

Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Mijnheer de schepen, ik wend mij noodgedwongen tot U omdat mijn man niets meer doet, al in geen vijf maanden -J. van Remoortere


mijnheer-de-schepen-ik-wend-mij-noodgedwongen-tot-u-omdat-mijn-man-niets-meer-doet-al-in-geen-vijf-maanden
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Er zijn twee soorten van politici; die van de ene behoren tot een bepaalde partij, omdat zij zekere beginselen belijden; die van de andere belijden zekere beginselen omdat zij tot een bepaalde partij behoren -Mr. Constantinus Bake


Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Middelmatige mensen brengen het tot alles, omdat ze niemand verontrusten -Daniel Darc


middelmatige-mensen-brengen-het-tot-alles-omdat-ze-niemand-verontrusten
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Militarisme: tot de tanden bewapend omdat daar boven niets meer zit -Toon Verhoeven


militarisme-tot-de-tanden-bewapend-omdat-daar-boven-niets-meer-zit
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Vaak is een argument goed, niet omdat het dwingend is, maar om zijn dramatische kracht, omdat het in karakter overeenkomt met degeen die het aanvoert en uit zijn diepste wezen voortkomt. Want er zijn argumenten ex homine (uit de mens), evenzeer als argumenten ad hominem (tot de mens) -Joseph Joubert


Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Wanneer de minnaar zelf bevrijd is van afhankelijkheid van zijn geliefde, omdat zijn liefde gerijpt is tot een stralend licht, welks wezen bestaat uit de ontbinding van het eigen ik in licht – dan zal ook de geliefde voltooid worden omdat zij vrij wordt van haar minnaar -Dag Hammarskjöld


Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Een ezel is hij, die niet tot een besluit kan komen omdat hij het voor en tegen niet tot op een grein kan afwegen -Friedrich Rückert


een-ezel-is-hij-die-niet-tot-een-besluit-kan-komen-omdat-hij-het-voor-tegen-niet-tot-op-een-grein-kan-afwegen
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Vaak prikkelen wij slechts hierom tot tegenspraak, omdat wij troost nodig hebben -Fliegende Blätter


vaak-prikkelen-wij-slechts-hierom-tot-tegenspraak-omdat-wij-troost-nodig-hebben
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Van menige eerloze daad was een edele neiging de grond, die in ondeugd verkeerde alleen omdat zij niet tot ontwikkeling kwam -Christian Fürchtegott Gellert


van-menige-eerloze-daad-was-een-edele-neiging-de-grond-die-in-ondeugd-verkeerde-alleen-omdat-zij-niet-tot-ontwikkeling-kwam
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Wij citeren, omdat het nodig is, omdat wij er neiging toe hebben, en omdat wij het prettig vinden -Ralph Waldo Emerson


wij-citeren-omdat-het-nodig-is-omdat-wij-er-neiging-toe-hebben-omdat-wij-het-prettig-vinden
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Als men iets wil bevestigen, roept men altijd God tot getuige, omdat Hij nooit tegenspreekt -Carmen Sylva


als-men-iets-wil-bevestigen-roept-men-altijd-god-tot-getuige-omdat-hij-nooit-tegenspreekt
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: De tien geboden zijn daarom zo kort en duidelijk omdat ze zonder commissie van deskundigen tot stand zijn gekomen -Charles de Gaulle


de-tien-geboden-zijn-daarom-zo-kort-duidelijk-omdat-ze-zonder-commissie-van-deskundigen-tot-stand-zijn-gekomen
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Men beklimt een berg omdat die er is, en ik schrijf omdat er papier is en er schrijfmachines zijn -E. Constant Sr


men-beklimt-een-berg-omdat-die-er-is-ik-schrijf-omdat-er-papier-is-er-schrijfmachines-zijn
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren -Jan Wolkers


de-hemel-is-sowieso-een-uitvindsel-van-mensen-omdat-ze-er-niet-tegen-kunnen-te-moeten-denken-dat-ze-stof-zijn-tot-stof-zullen-wederkeren
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt -Spinoza


Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: We vergeten omdat we moeten, niet omdat we willen. -Matthew Arnold


we-vergeten-omdat-we-moeten-niet-omdat-we-willen
Noodgedwongen Tot U Omdat Citaten: De mensheid heeft de geschiedenis altijd opgevat als een aaneenschakeling van veldslagen, omdat zij tot nu toe de strijd het voornaamste in het leven achtte -Anton Tsjechow


de-mensheid-heeft-de-geschiedenis-altijd-opgevat-als-een-aaneenschakeling-van-veldslagen-omdat-zij-tot-nu-toe-de-strijd-het-voornaamste-in-het-leven