Noodgedwongen Tot U Citaten

Noodgedwongen Tot U Citaten: Mijnheer de schepen, ik wend mij noodgedwongen tot U omdat mijn man niets meer doet, al in geen vijf maanden -J. van Remoortere


mijnheer-de-schepen-ik-wend-mij-noodgedwongen-tot-u-omdat-mijn-man-niets-meer-doet-al-in-geen-vijf-maanden
Noodgedwongen Tot U Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


Noodgedwongen Tot U Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
Noodgedwongen Tot U Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
Noodgedwongen Tot U Citaten: Toneel staat tot film zoals de kaars tot de elektrische lamp, zoals de ezel tot de automobiel, zoals de vlieger tot het vliegtuig -Francis Picabia


toneel-staat-tot-film-zoals-de-kaars-tot-de-elektrische-lamp-zoals-de-ezel-tot-de-automobiel-zoals-de-vlieger-tot-het-vliegtuig
Noodgedwongen Tot U Citaten: Wil tot liefde; dat is, willig zijn ook tot de dood. Aldus spreek ik tot u, lafaards! -Friedrich Nietzsche


wil-tot-liefde-dat-is-willig-zijn-ook-tot-de-dood-aldus-spreek-ik-tot-u-lafaards
Noodgedwongen Tot U Citaten: Er is meer kracht nodig tot lijden dan tot doen, meer tot ontberen dan tot genieten -Theodor Gottlieb von Hippel


er-is-meer-kracht-nodig-tot-lijden-dan-tot-doen-meer-tot-ontberen-dan-tot-genieten
Noodgedwongen Tot U Citaten: Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. Ge zult kunnen doen, wat ge wilt, nadat ge de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt -Ramakrishna


weten-leidt-tot-éénheid-onwetendheid-tot-verscheidenheid-ge-zult-kunnen-doen-wat-ge-wilt-nadat-ge-de-kennis-van-het-ene-tot-de-uwe-gemaakt-hebt
Noodgedwongen Tot U Citaten: Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen -Ernst Hohenemser


wie-tot-kinderen-voortdurend-bescheidenheid-predikt-voert-niet-tot-bescheidenheid-doch-tot-onzekerheid-gebrek-aan-zelfvertrouwen
Noodgedwongen Tot U Citaten: Laster lokt uit tot tegenspraak of tot grotere laster, meestal tot het laatste -Jean de Boisson


laster-lokt-uit-tot-tegenspraak-of-tot-grotere-laster-meestal-tot-het-laatste
Noodgedwongen Tot U Citaten: Vele deugden kan men verwerven door ze lang te huichelen. Tot het verwerven van andere wordt men des te minder in staat, hoe langer men zich de schijn gegeven heeft ze te bezitten. Tot de eerste behoort de moed, tot de laatste de bescheidenheid -Marie von Ebner-Eschenbach


Noodgedwongen Tot U Citaten: Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf -Carl Gustav Jung


het-is-gemakkelijker-tot-mars-door-te-dringen-dan-tot-zichzelf
Noodgedwongen Tot U Citaten: Medeleven leidt in de oorlog tot de overwinning en in de verdediging tot onkwetsbaarheid -Lao-Tse


medeleven-leidt-in-de-oorlog-tot-de-overwinning-in-de-verdediging-tot-onkwetsbaarheid
Noodgedwongen Tot U Citaten: Vaak leidt onwetendheid tot vermetelheid, en kennis tot bedeesdheid -Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye


Noodgedwongen Tot U Citaten: Geestigheid dient tot alles, maar leidt tot niets -Charles Maurice de Talleyrand


Noodgedwongen Tot U Citaten: Tot medelijden gaf de natuur velen het talent, tot medevreugde weinigen -Friedrich Hebbel


tot-medelijden-gaf-de-natuur-velen-het-talent-tot-medevreugde-weinigen
Noodgedwongen Tot U Citaten: Het komische verhoudt zich tot humor als grijnzen tot lachen -Karl Peltzer


het-komische-verhoudt-zich-tot-humor-als-grijnzen-tot-lachen
Noodgedwongen Tot U Citaten: De mens weerhoudt zich tot de Weg als een bergbeek tot de zee -Lao-Tse


de-mens-weerhoudt-zich-tot-de-weg-als-een-bergbeek-tot-de-zee