Onder De Citaten

Onder De Citaten: Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder de medicijnen de lekkerste,  en onder de voedingsmiddelen de aangenaamste -Plutarchus


wijn-is-onder-de-dranken-de-nuttigste-onder-de-medicijnen-de-lekkerste-onder-de-voedingsmiddelen-de-aangenaamste
Onder De Citaten: Wees liever de minste onder de arenden, dan de eerste onder de raven -Pythagoras


wees-liever-de-minste-onder-de-arenden-dan-de-eerste-onder-de-raven
Onder De Citaten: Onder eerlijke mensen zijn de beloften schulden en onder politici lokaas -Michel Tournier


onder-eerlijke-mensen-zijn-de-beloften-schulden-onder-politici-lokaas
Onder De Citaten: Er is meer tevredenheid onder de katten dan onder de mensen -Mr. Constantinus Bake


er-is-meer-tevredenheid-onder-de-katten-dan-onder-de-mensen
Onder De Citaten: De koning zelf zou niet onder iemand anders moeten staan, alleen onder God en de wet -Edward Coke


de-koning-zelf-zou-niet-onder-iemand-anders-moeten-staan-alleen-onder-god-de-wet
Onder De Citaten: Achterdocht is onder de gedachten wat vleermuizen onder de vogels zijn, zij vliegen nooit bij schemering -Francis Bacon


achterdocht-is-onder-de-gedachten-wat-vleermuizen-onder-de-vogels-zijn-zij-vliegen-nooit-bij-schemering
Onder De Citaten: Onder alle bezit op aarde is een eigen hart het kostbaarste, want onder duizenden hebben nauwelijks twee er een -Johann Wolfgang von Goethe


onder-alle-bezit-op-aarde-is-een-eigen-hart-het-kostbaarste-want-onder-duizenden-hebben-nauwelijks-twee-er-een
Onder De Citaten: Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen -Jean-Paul Sartre


niet-in-de-afzondering-zullen-we-onszelf-ontdekken-maar-onderweg-in-de-stad-in-de-menigte-als-ding-onder-de-dingen-als-mens-onder-de-mensen
Onder De Citaten: Het is beter te lijden onder een afwezigheid dan onder een aanwezigheid -Frédéric Dard


het-is-beter-te-lijden-onder-een-afwezigheid-dan-onder-een-aanwezigheid
Onder De Citaten: Mannen gaan gebukt onder drie bergen van uitbuiting: imperialisme, militarisme en kapitalisme, maar vrouwen onder vier, omdat zij ook nog uitgebuit worden door de mannen -Mao Tse Toeng


mannen-gaan-gebukt-onder-drie-bergen-van-uitbuiting-imperialisme-militarisme-kapitalisme-maar-vrouwen-onder-vier-omdat-zij-ook-nog-uitgebuit-worden
Onder De Citaten: Als gij niet beseft hoe het de kever te moede is onder uw voet, weet dan dat zijn lijden gelijkt op uw toestand indien gij onder de poten van een olifant zoudt liggen -Saädi


als-gij-niet-beseft-hoe-het-de-kever-te-moede-is-onder-uw-voet-weet-dan-dat-zijn-lijden-gelijkt-op-uw-toestand-indien-gij-onder-de-poten-van-een
Onder De Citaten: Plato schijnt te aarzelen of de vrouw gerekend moet worden onder de redelijke dan wel onder de redeloze wezens, dan wilde hij daarmee slechts de aandacht vestigen op de zeldzaam grote dwaasheid van het vrouwelijk geslacht -Erasmus


Onder De Citaten: Onder al de verschillende uitdrukkingen die een onzer gedachten kunnen weergeven, is er slechts één die de goede is en die men niet altijd vindt onder het spreken of schrijven -Jean de la Bruyère


onder-al-de-verschillende-uitdrukkingen-die-een-onzer-gedachten-kunnen-weergeven-is-er-slechts-één-die-de-goede-is-die-men-niet-altijd-vindt-onder
Onder De Citaten: Onder het kapitalisme worden mensen uitgebuit door mensen. Onder het communisme is het net andersom -John Kenneth Galbraith


onder-het-kapitalisme-worden-mensen-uitgebuit-door-mensen-onder-het-communisme-is-het-net-andersom
Onder De Citaten: Er is veel wijsheid onder de schijnbare dwaasheden, veel dwaasheid onder de schijnbare wijsheden -Rémy Montalée


er-is-veel-wijsheid-onder-de-schijnbare-dwaasheden-veel-dwaasheid-onder-de-schijnbare-wijsheden
Onder De Citaten: Wie onder de mensen niet wil versmachten moet leren uit alle glazen te drinken; en wie onder mensen rein wil blijven, moet het verstaan zich ook met vuil water te wassen -Friedrich Nietzsche


wie-onder-de-mensen-niet-wil-versmachten-moet-leren-uit-alle-glazen-te-drinken-wie-onder-mensen-rein-wil-blijven-moet-het-verstaan-zich-ook-met-vuil
Onder De Citaten: Het onuitspreekbare (dat, wat me geheimzinnig toeschijnt en ik niet onder woorden kan brengen) geeft misschien de achtergrond, waartegen dat wat ik wel onder woorden kan brengen, betekenis krijgt -Ludwig Wittgenstein


het-onuitspreekbare-dat-wat-me-geheimzinnig-toeschijnt-ik-niet-onder-woorden-kan-brengen-geeft-misschien-de-achtergrond-waartegen-dat-wat-ik-wel
Onder De Citaten: Het zachtste ding onder de hemel overtreft het hardste ding onder de hemel -Lao-Tse


het-zachtste-ding-onder-de-hemel-overtreft-het-hardste-ding-onder-de-hemel