Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten

Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Het volk schept zich een god en onderwerpt zich er vervolgens aan -Karl Marx


het-volk-schept-zich-een-god-onderwerpt-zich-er-vervolgens-aan
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Ware liegde openbaart zich eerst wanneer zij zich aan plichtsvervulling onderwerpt -A. de Savornin Lohman


ware-liegde-openbaart-zich-eerst-wanneer-zij-zich-aan-plichtsvervulling-onderwerpt
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Hoogste regel: 'God vergeeft hem, die boete doet' - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerpt -Friedrich Nietzsche


hoogste-regel-'god-vergeeft-hem-die-boete-doet'-in-normale-bewoordingen-die-zich-aan-de-priester-onderwerpt
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Aan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons geweten -Friedrich Nietzsche


aan-onze-sterkste-drift-die-de-dwingeland-in-ons-speelt-onderwerpt-zich-niet-alleen-onze-rede-maar-ook-ons-geweten
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Vanwaar die pretentie die je over anderen doet oordelen, waar je jezelf niet bestendig aan een kritisch onderzoek onderwerpt? -Frans Buyens


vanwaar-die-pretentie-die-over-anderen-doet-oordelen-waar-jezelf-niet-bestendig-aan-een-kritisch-onderzoek-onderwerpt
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Het is eenvoudig om verstandig te zijn. Denk gewoon aan een idiote opmerking en zeg vervolgens het tegenovergestelde -Sam Levenson


het-is-eenvoudig-om-verstandig-te-zijn-denk-gewoon-aan-een-idiote-opmerking-zeg-vervolgens-het-tegenovergestelde
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: De tijd, eindeloos en niet te tellen, brengt al wat onzichtbaar was aan het licht en doet het vervolgens weer in vergetelheid verzinken -Sophocles


de-tijd-eindeloos-niet-te-tellen-brengt-al-wat-onzichtbaar-was-aan-het-licht-doet-het-vervolgens-weer-in-vergetelheid-verzinken
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Eerst geeft het werk reputatie aan de maker, vervolgens de maker aan het werk -Montesquieu


eerst-geeft-het-werk-reputatie-aan-de-maker-vervolgens-de-maker-aan-het-werk
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Zich aan het goede oude trouw te houden en zich aan het krachtige nieuwe te sterken en te verheugen, zal niemand berouwen -Emanuel Geibel


zich-aan-het-goede-oude-trouw-te-houden-zich-aan-het-krachtige-nieuwe-te-sterken-te-verheugen-zal-niemand-berouwen
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Zwijgzaamheid komt voort uit krachtige zelfbeheersing. Aan allen, aan wie men zich bloot geeft, maakt men zich zichtbaar -A. Schopenhauer


zwijgzaamheid-komt-voort-uit-krachtige-zelfbeheersing-aan-allen-aan-wie-men-zich-bloot-geeft-maakt-men-zich-zichtbaar
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Wij interpreteren de wereld verkeerd en zeggen vervolgens dat ze ons niet begrijpt -Rabindranath Tagore


wij-interpreteren-de-wereld-verkeerd-zeggen-vervolgens-dat-ze-ons-niet-begrijpt
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Iedere dichtertaal is op een gegeven ogenblik modern, daarna oudmodisch, vervolgens pas klassiek -Anton van Duinkerken


iedere-dichtertaal-is-op-een-gegeven-ogenblik-modern-daarna-oudmodisch-vervolgens-klassiek
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Nog nooit heb ik iemand zich in oprechtheid horen beklagen over gebrek aan hart, aan ideeën of aan ondervinding -Multatuli


nog-nooit-heb-ik-iemand-zich-in-oprechtheid-horen-beklagen-over-gebrek-aan-hart-aan-ideeën-of-aan-ondervinding
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Er gaat niets boven het terugkeren naar een plaats die ongewijzigd blijft om vervolgens te ondervinden dat jijzelf veranderd bent -Nelson Mandela


er-gaat-niets-boven-het-terugkeren-naar-een-plaats-die-ongewijzigd-blijft-om-vervolgens-te-ondervinden-dat-jijzelf-veranderd-bent
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: De volmaakte weldadigheid bestaat hierin, dat men zich zodanig uitwist, dat de verplichte zich niet voor minder houdt dan degene die hem aan zich heeft verplicht -Honoré de Balzac


de-volmaakte-weldadigheid-bestaat-hierin-dat-men-zich-zodanig-uitwist-dat-de-verplichte-zich-niet-voor-minder-houdt-dan-degene-die-hem-aan-zich-heeft
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Wie God om iets bidt en vervolgens niet gelooft dat Hij het geeft, houdt God voor de gek -Sören Kierkegaard


wie-god-om-iets-bidt-vervolgens-niet-gelooft-dat-hij-het-geeft-houdt-god-voor-de-gek
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Wat kunt u tegen doen een krankzinnige wie intelligenter is dan uzelf, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt? -George Orwell


wat-kunt-u-tegen-doen-een-krankzinnige-wie-intelligenter-is-dan-uzelf-die-oprecht-luistert-naar-uw-argumenten-vervolgens-gewoon-in-zijn-waanzin
Onderwerpt Zich Er Vervolgens Aan Citaten: Filosofie: het vakgebied waarbij je een hoop stof doet opwaaien en vervolgens klaagt over het feit dat je niets kunt zien -Gottfried Wilhelm von Leibniz


filosofie-het-vakgebied-waarbij-een-hoop-stof-doet-opwaaien-vervolgens-klaagt-over-het-feit-dat-niets-kunt-zien