Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten

Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Een vrouw die er met haar minnaar vandoor gaat, laat haar man niet in de steek: ze ontlast hem van een ontrouwe vrouw -Sacha Guitry


een-vrouw-die-er-met-haar-minnaar-vandoor-gaat-laat-haar-man-niet-in-de-steek-ze-ontlast-hem-van-een-ontrouwe-vrouw
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: De grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreef -Jean Antoine Petit-Senn


de-grootheid-ener-goede-daad-wordt-zelden-gemeten-door-de-dankbaarheid-van-hem-aan-wie-ze-werd-bedreven-doch-altijd-aan-het-genoegen-dat-zij-schenkt
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Wel hem, die de mening der wereld verachten! De vorsten zijn haar schepsel, zij moeten haar slaven zijn -Friedrich von Schiller


wel-hem-die-de-mening-der-wereld-verachten-de-vorsten-zijn-haar-schepsel-zij-moeten-haar-slaven-zijn
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Gij mist de gaven van anderen, de anderen missen de uwe; uit deze onvolkomenheid ontstaat de gezelligheid -Christian Fürchtegott Gellert


gij-mist-de-gaven-van-anderen-de-anderen-missen-de-uwe-uit-deze-onvolkomenheid-ontstaat-de-gezelligheid
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: De wereld behoort aan hem, die haar weet te bestuderen -Jacques Delille


de-wereld-behoort-aan-hem-die-haar-weet-te-bestuderen
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: De straf voor hem, die de vrouwen te veel bemind heeft, is haar altijd te beminnen -Joseph Joubert


de-straf-voor-hem-die-de-vrouwen-te-veel-bemind-heeft-is-haar-altijd-te-beminnen
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Ze bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijne -Alfred Capus


ze-bewees-hem-haar-liefde-door-met-iedereen-naar-bed-te-gaan-behalve-met-hem-de-theaterdirecteuren-zullen-hem-bewijzen-dat-hij-talent-heeft-door-alle
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Wij kunnen ons heel goed onze onvolkomenheid bewust zijn, zonder ons daardoor vernederd te voelen -Vauvenargues


wij-kunnen-ons-heel-goed-onze-onvolkomenheid-bewust-zijn-zonder-ons-daardoor-vernederd-te-voelen
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Men zegt gewoonlijk dat de rechtvaardigste verdeling die de natuur van haar gunsten onder ons heeft gehouden, die van het verstand is; want niemand is ontevreden over wat hij van haar gekregen heeft -Michel Eyquem de Montaigne


Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Hij trouwde haar omdat zij van hem hield; zij hield van hem omdat hij haar trouwde -Jean Paul


hij-trouwde-haar-omdat-zij-van-hem-hield-zij-hield-van-hem-omdat-hij-haar-trouwde
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laat -Johann Kaspar Lavater


vertrouw-hem-weinig-die-alles-prijst-nog-minder-hem-die-alles-veroordeelt-het-minste-hem-wie-alles-onverschillig-laat
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Wanneer een man zijn hond tegen hem opstaat, is het tijd voor zijn vrouw om haar koffer te pakken en naar haar moeder terug te gaan -Mark Twain


wanneer-een-man-zijn-hond-tegen-hem-opstaat-is-het-tijd-voor-zijn-vrouw-om-haar-koffer-te-pakken-naar-haar-moeder-terug-te-gaan
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Van de mensheid wachten meer gevaren dan van de natuur, want van haar wacht hem de onverholen vijandschap -Spinoza


van-de-mensheid-wachten-meer-gevaren-dan-van-de-natuur-want-van-haar-wacht-hem-de-onverholen-vijandschap
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Een vrouw die haar man overal mee naar toe neemt, is als een kat die met een muis blijft spelen, lang nadat ze hem gedood heeft -Saki


een-vrouw-die-haar-man-overal-mee-naar-toe-neemt-is-als-een-kat-die-met-een-muis-blijft-spelen-lang-nadat-ze-hem-gedood-heeft
Onvolkomenheid Van Hem Die Haar Citaten: Er zit een haak in iedere weldaad, die zich in de kaak vasthecht van hem die de weldaad aanneemt, en hem heensleept waar de weldoener wil -John Donne


er-zit-een-haak-in-iedere-weldaad-die-zich-in-de-kaak-vasthecht-van-hem-die-de-weldaad-aanneemt-hem-heensleept-waar-de-weldoener-wil