Onze Dienst Versleten Citaten

Onze Dienst Versleten Citaten: We behoren levende wezens niet te behandelen als schoenen, potten of pannen, en ze van ons te werpen wanneer ze gebrekkig zijn geraakt of in onze dienst versleten -Plutarchus


we-behoren-levende-wezens-niet-te-behandelen-als-schoenen-potten-of-pannen-ze-van-ons-te-werpen-wanneer-ze-gebrekkig-zijn-geraakt-of-in-onze-dienst
Onze Dienst Versleten Citaten: Wij moeten onze hartstochten gebruiken in dienst van ons leven en niet ons leven in dienst van onze hartstochten. -Sir Richard Steele


wij-moeten-onze-hartstochten-gebruiken-in-dienst-van-ons-leven-niet-ons-leven-in-dienst-van-onze-hartstochten
Onze Dienst Versleten Citaten: Laat ons trachten gelukkig te zijn; betere dienst kunnen wij onze huisgenoten niet bewijzen -Melati van Java


laat-ons-trachten-gelukkig-te-zijn-betere-dienst-kunnen-wij-onze-huisgenoten-niet-bewijzen
Onze Dienst Versleten Citaten: Beginselen, wij snijden ze naar ons figuur, tot onze dienst. Wij zijn gewoon ons inschikkelijke goden te scheppen -Rémy Montalée


beginselen-wij-snijden-ze-naar-ons-figuur-tot-onze-dienst-wij-zijn-gewoon-ons-inschikkelijke-goden-te-scheppen
Onze Dienst Versleten Citaten: De versleten harten zijn niet degene, welke het meest hebben gediend -Jean-Louis-Auguste Commerson


de-versleten-harten-zijn-niet-degene-welke-het-meest-hebben-gediend
Onze Dienst Versleten Citaten: Strijd, gevaar, bittere verdrukking, martelend onrecht brengen vaak een nieuwe kracht in de maatschappij, wanneer de andere versleten zijn -Charles Boissevain


strijd-gevaar-bittere-verdrukking-martelend-onrecht-brengen-vaak-een-nieuwe-kracht-in-de-maatschappij-wanneer-de-andere-versleten-zijn
Onze Dienst Versleten Citaten: Edelmoedigen offeren aan hen, die hun van dienst geweest zijn, zelfzuchtigen slechts aan hen die hun van dienst zullen zijn -Comtesse Diane de Beausacq


edelmoedigen-offeren-aan-hen-die-hun-van-dienst-geweest-zijn-zelfzuchtigen-slechts-aan-hen-die-hun-van-dienst-zullen-zijn
Onze Dienst Versleten Citaten: Zij die dansten werden voor gek versleten door hen die de muziek niet konden horen -John Milton


zij-die-dansten-werden-voor-gek-versleten-door-hen-die-de-muziek-niet-konden-horen
Onze Dienst Versleten Citaten: Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien -Mahatma Gandhi


bang-zijn-voor-de-dood-is-hetzelfde-als-bang-zijn-om-een-oud-versleten-kleed-weg-te-gooien
Onze Dienst Versleten Citaten: Het is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand op zij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpen -Krishnamurti


Onze Dienst Versleten Citaten: Wat niet van dienst is, is een zware last -Johann Wolfgang von Goethe


Onze Dienst Versleten Citaten: Met gratie weigeren is haast een dienst bewijzen -Publilius Syrus


met-gratie-weigeren-is-haast-een-dienst-bewijzen
Onze Dienst Versleten Citaten: We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan -Krishnamurti


Onze Dienst Versleten Citaten: Partijgeest stelt iemands deugden in dienst van zijn ondeugden -Richard Whately


partijgeest-stelt-iemands-deugden-in-dienst-van-zijn-ondeugden
Onze Dienst Versleten Citaten: Ik ben nooit te druk om een vriend van dienst te zijn -Plautus


ik-ben-nooit-te-druk-om-een-vriend-van-dienst-te-zijn
Onze Dienst Versleten Citaten: Elke dienst vindt zijn beloning, al is het soms laat -Ludovico Ariosto


elke-dienst-vindt-zijn-beloning-al-is-het-soms-laat
Onze Dienst Versleten Citaten: Onze daden zijn onze goede en kwade engelen, onze noodlottige schaduwen, die ons steeds vergezellen -John Fletcher


onze-daden-zijn-onze-goede-kwade-engelen-onze-noodlottige-schaduwen-die-ons-steeds-vergezellen
Onze Dienst Versleten Citaten: Een dienst, te ontijd bewezen, wordt vaak bestraft als verraad -Voltaire


een-dienst-te-ontijd-bewezen-wordt-vaak-bestraft-als-verraad