Personen Citaten

Go to Gemtracks
Personen Citaten: Lezers hebben vaak de neiging zich te vereenzelvigen met de personen uit de boeken die ze lezen. Daarom lezen ze graag boeken waar nette personen in voorkomen -Willem Frederik Hermans
lezers-hebben-vaak-de-neiging-zich-te-vereenzelvigen-met-de-personen-uit-de-boeken-die-ze-lezen-daarom-lezen-ze-graag-boeken-waar-nette-personen-in
Personen Citaten: Liefde is egoïsme van twee personen -Stanislas de Boufflers
Personen Citaten: Gebruik tegenover hooggeplaatste personen een eerbiedige vrijmoedigheid -George Herbert
gebruik-tegenover-hooggeplaatste-personen-een-eerbiedige-vrijmoedigheid
Personen Citaten: Nooit zijn twee personen tegelijk even toornig tegen elkaar -Multatuli
nooit-zijn-twee-personen-tegelijk-even-toornig-tegen-elkaar
Personen Citaten: Zeer intelligente personen begin je te wantrouwen als zij verlegen worden -Friedrich Nietzsche
zeer-intelligente-personen-begin-te-wantrouwen-als-zij-verlegen-worden
Personen Citaten: Te koop: massieve ronde eiken tafel voor 6 personen met gedraaide poten -L. Verbeeck
te-koop-massieve-ronde-eiken-tafel-voor-6-personen-met-gedraaide-poten
Personen Citaten: Huisvaders: personen die ongevraagd de wijze woorden van hun kinderen rondvertellen -Willem Frederik Hermans
huisvaders-personen-die-ongevraagd-de-wijze-woorden-van-hun-kinderen-rondvertellen
Personen Citaten: Het is erg moeilijk haat te kweken tegen personen die men nooit heeft gezien -John Henry Newman
het-is-erg-moeilijk-haat-te-kweken-tegen-personen-die-men-nooit-heeft-gezien
Personen Citaten: De maatschappij is de optelsom van personen die allen van elkaar afhankelijk zijn -Henry Miller
de-maatschappij-is-de-optelsom-van-personen-die-allen-van-elkaar-afhankelijk-zijn
Personen Citaten: Het is beter dat tien schuldige personen ontsnappen, dan dat één onschuldige boet -William Blackstone
het-is-beter-dat-tien-schuldige-personen-ontsnappen-dan-dat-één-onschuldige-boet
Personen Citaten: Je kan geen grote geest in een alledaags persoon zetten. Alledaagse personen hebben alledaagse geesten -D. H. Lawrence
je-kan-geen-grote-geest-in-een-alledaags-persoon-zetten-alledaagse-personen-hebben-alledaagse-geesten
Personen Citaten: De burgerij houdt ervan schandaaltjes te vernemen, en dan vooral schandaaltjes waarbij personen betrokken zijn die zij kent -Lu Xun
de-burgerij-houdt-ervan-schandaaltjes-te-vernemen-dan-vooral-schandaaltjes-waarbij-personen-betrokken-zijn-die-zij-kent
Personen Citaten: Wij kunnen slechts die personen en situaties met ware humor behandelen, waar wij zelf innerlijk boven staan -Anna Dix
wij-kunnen-slechts-die-personen-situaties-met-ware-humor-behandelen-waar-wij-zelf-innerlijk-boven-staan
Personen Citaten: De eenzaamheid maakt ons soms zo ellendig det wij zelfs lijden onder de afwezigheid van personen wier gezelschap wij niet uitstaan kunnen -Etienne Rey
de-eenzaamheid-maakt-ons-soms-zo-ellendig-det-wij-zelfs-lijden-onder-de-afwezigheid-van-personen-wier-gezelschap-wij-niet-uitstaan-kunnen
Personen Citaten: De bescheidenheid van sommige eerzuchtige personen bestaat hierin, dat zij groot worden zonder te veel gerucht te maken: ze gaan als het ware op hun tenen door de wereld -Voltaire
de-bescheidenheid-van-sommige-eerzuchtige-personen-bestaat-hierin-dat-zij-groot-worden-zonder-te-veel-gerucht-te-maken-ze-gaan-als-het-ware-op-hun
Personen Citaten: Zij was een van die personen, die niet oud worden omdat zij nooit jong geweest zijn -A. S. C. Wallis
zij-was-een-van-die-personen-die-niet-oud-worden-omdat-zij-nooit-jong-geweest-zijn
Personen Citaten: Ik ben verrast door het gemak waarmee ongeïnformeerde personen komen tot een vast, gepassioneerd standpunt terwijl ze geen grond hebben voor een oordeel -William Golding
ik-ben-verrast-door-het-gemak-waarmee-ongeïnformeerde-personen-komen-tot-een-vast-gepassioneerd-standpunt-terwijl-ze-geen-grond-hebben-voor-een
Personen Citaten: De hoek, die het lichaam bij het buigen maakt, is kenmerkend voor personen en volkeren, voor bijzondere omstandigheden en hele tijdperken -G. C. Lichtenberg
de-hoek-die-het-lichaam-bij-het-buigen-maakt-is-kenmerkend-voor-personen-volkeren-voor-bijzondere-omstandigheden-hele-tijdperken
Personen Citaten: Hij, voor wie rang noch stand veilig is, ageert niet tegen bepaalde personen, maar tegen het kwaad in het algemeen -Erasmus
hij-voor-wie-rang-noch-stand-veilig-is-ageert-niet-tegen-bepaalde-personen-maar-tegen-het-kwaad-in-het-algemeen
Personen Citaten: Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen, welker soliditeit niet beter gestaafd werd dan door dezelfde soort van praatjes, waaraan zoveel waarde gehecht wordt indien ze personen betreffen -Multatuli
niemand-zou-kapitaal-wagen-in-financië-ondernemingen-welker-soliditeit-niet-beter-gestaafd-werd-dan-door-dezelfde-soort-van-praatjes-waaraan-zoveel
Personen Citaten: Zwanen zingen voor zij sterven; het zou niet kwaad zijn als bepaalde personen stierven voor zij zingen -Samuel Taylor Coleridge
zwanen-zingen-voor-zij-sterven-het-zou-niet-kwaad-zijn-als-bepaalde-personen-stierven-voor-zij-zingen
Personen Citaten: Geen mens heeft met maar één persoon onder velen goede relaties, maar veeleer met vele personen in één -Frederick William Faber
geen-mens-heeft-met-maar-één-persoon-onder-velen-goede-relaties-maar-veeleer-met-vele-personen-in-één
Personen Citaten: Hoe aanstotelijk het ook moge klinken: men kan verscheiden personen met vrijwel dezelfde tederheid beminnen, en men hoeft niet te liegen, als men aan elk zijn hartstocht betuigt -Paul Heyse
hoe-aanstotelijk-het-ook-moge-klinken-men-kan-verscheiden-personen-met-vrijwel-dezelfde-tederheid-beminnen-men-hoeft-niet-te-liegen-als-men-aan-elk
Personen Citaten: Een conferentie is een bijeenkomst van belangrijke personen die afzonderlijk niets kunnen doen, maar te samen kunnen besluiten dat er niets gedaan kan worden -Fred Allen
een-conferentie-is-een-bijeenkomst-van-belangrijke-personen-die-afzonderlijk-niets-kunnen-doen-maar-te-samen-kunnen-besluiten-dat-er-niets-gedaan-kan
Personen Citaten: Aristoteles was beroemd om zijn alles omvattende kennis. Hij leerde dat de hersenen er enkel zijn om het bloed af te koelen en geen rol spelen in het denkproces. Dit gaat enkel op bij bepaalde personen -Will Cuppy
aristoteles-was-beroemd-om-zijn-alles-omvattende-kennis-hij-leerde-dat-de-hersenen-er-enkel-zijn-om-het-bloed-af-te-koelen-geen-rol-spelen-in-het
Personen Citaten: Ik gis dat mijn denkbeeld over de almacht der Noodzakelijkheid zo oud is als de wereld. Overal vind ik sporen van dit idee. De Romeinen spraken van 'n Fatum dat boven de persoons-goden stond. De Grieken hadden hun anagkè. Maar 't Volk maakte ook dáárvan weer personen -Multatuli
Personen Citaten: Als men romans of toneelstukken schrijft, is de essentiële regel zijn personen te behandelen alsof het schaakstukken zijn, en niet te trachten de partij te winnen door de regels te veranderen - bijvoorbeeld door het paard te verzetten alsof het een pion was -G. C. Lichtenberg
Personen Citaten: Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen -Colin Powell
Personen Citaten: Wie de geschiedenis van de stad bestudeert, ziet dat in elk tijdsgewricht talloze personen in verantwoordelijke functies het slachtoffer zijn geworden van laster. Daardoor ontstond overal rancune, die weer tot conflicten leidde, en de conflicten weer tot factievorming, en die factievorming tot een catastrofe -Machiavelli
Personen Citaten: Want omdat de mensen bijna altijd gebaande wegen bewandelen en zich in hun doen en laten richten naar anderen, zonder dat ze echter in staat zijn de wegen van hen die ze nadoen overal volledig te volgen of de kwaliteiten van die personen te evenaren, moet een verstandig man steeds de weg inslaan die grote mannen vóór hem zijn gegaan -Machiavelli