Recht Tot Citaten

Recht Tot Citaten: Mijn leven lang heb ik gemerkt: het karakter van een mens komt verreweg het best tot zijn recht als hij zich kwaad maakt over een grapje -G. C. Lichtenberg


mijn-leven-lang-heb-ik-gemerkt-het-karakter-van-een-mens-komt-verreweg-het-best-tot-zijn-recht-als-hij-zich-kwaad-maakt-over-een-grapje
Recht Tot Citaten: Wie het vuur van een twist, waarmee hij niets te maken heeft, aanwakkert, heeft geen recht tot klagen wanneer de vonken hem in het gezicht vliegen -Benjamin Franklin


wie-het-vuur-van-een-twist-waarmee-hij-niets-te-maken-heeft-aanwakkert-heeft-geen-recht-tot-klagen-wanneer-de-vonken-hem-in-het-gezicht-vliegen
Recht Tot Citaten: Moet ooit het recht geschonden worden, dan moet het gebeuren om zich van de heerschappij meester te maken; verder moeten recht en deugd worden betracht -Euripides


moet-ooit-het-recht-geschonden-worden-dan-moet-het-gebeuren-om-zich-van-de-heerschappij-meester-te-maken-verder-moeten-recht-deugd-worden-betracht
Recht Tot Citaten: Het recht, om dom te blijven, is een onmiskenbaar en onvervreemdbaar voorrecht van het gemiddelde, dat hierom als middelmatigheid heerscht van eeuwigheid tot eeuwigheid -G. J. P. J. Bolland


het-recht-om-dom-te-blijven-is-een-onmiskenbaar-onvervreemdbaar-voorrecht-van-het-gemiddelde-dat-hierom-als-middelmatigheid-heerscht-van-eeuwigheid
Recht Tot Citaten: Zij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te eren -Jan Greshoff


zij-die-zich-verdraagzaam-wanen-geven-ieder-het-recht-op-zijn-manier-te-eren-maar-hun-verdraagzaam-verdwijnt-wanneer-iemand-het-recht-opeist-god-niet
Recht Tot Citaten: Een werkelijke republiek is een heerschappij van het recht, in tegenstelling tot een heerschappij van de wil -Thomas Paine


een-werkelijke-republiek-is-een-heerschappij-van-het-recht-in-tegenstelling-tot-een-heerschappij-van-de-wil
Recht Tot Citaten: Zowel door het recht van verovering, als door het recht van geboorte -Voltaire


zowel-door-het-recht-van-verovering-als-door-het-recht-van-geboorte
Recht Tot Citaten: Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regeren -Confucius


Recht Tot Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


Recht Tot Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
Recht Tot Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
Recht Tot Citaten: Toneel staat tot film zoals de kaars tot de elektrische lamp, zoals de ezel tot de automobiel, zoals de vlieger tot het vliegtuig -Francis Picabia


toneel-staat-tot-film-zoals-de-kaars-tot-de-elektrische-lamp-zoals-de-ezel-tot-de-automobiel-zoals-de-vlieger-tot-het-vliegtuig
Recht Tot Citaten: Wil tot liefde; dat is, willig zijn ook tot de dood. Aldus spreek ik tot u, lafaards! -Friedrich Nietzsche


wil-tot-liefde-dat-is-willig-zijn-ook-tot-de-dood-aldus-spreek-ik-tot-u-lafaards
Recht Tot Citaten: Er is meer kracht nodig tot lijden dan tot doen, meer tot ontberen dan tot genieten -Theodor Gottlieb von Hippel


er-is-meer-kracht-nodig-tot-lijden-dan-tot-doen-meer-tot-ontberen-dan-tot-genieten
Recht Tot Citaten: Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen -Henri-Louis Bergson


men-kan-met-recht-zeggen-dat-wat-wij-doen-afhangt-van-wat-wij-zijn-doch-men-moet-er-bijvoegen-dat-wij-tot-op-zekere-hoogte-zijn-wat-wij-doen-dat-wij
Recht Tot Citaten: Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. Ge zult kunnen doen, wat ge wilt, nadat ge de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt -Ramakrishna


weten-leidt-tot-éénheid-onwetendheid-tot-verscheidenheid-ge-zult-kunnen-doen-wat-ge-wilt-nadat-ge-de-kennis-van-het-ene-tot-de-uwe-gemaakt-hebt
Recht Tot Citaten: Men ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing! -Blaise Pascal


Recht Tot Citaten: Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen -Ernst Hohenemser


wie-tot-kinderen-voortdurend-bescheidenheid-predikt-voert-niet-tot-bescheidenheid-doch-tot-onzekerheid-gebrek-aan-zelfvertrouwen