Rede Handelt Citaten

Rede Handelt Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Rede Handelt Citaten: Wie het beste doet dat zijn omstandigheden gedogen, handelt goed, handelt edel; engelen zouden niet meer kunnen doen -Edward Young


wie-het-beste-doet-dat-zijn-omstandigheden-gedogen-handelt-goed-handelt-edel-engelen-zouden-niet-meer-kunnen-doen
Rede Handelt Citaten: De mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijn -C. J. Wijnaendts Francken


Rede Handelt Citaten: De geschiedenis verloopt buiten de rede om, vaak zelfs tegen de rede in -Gustave le Bon


de-geschiedenis-verloopt-buiten-de-rede-om-vaak-zelfs-tegen-de-rede-in
Rede Handelt Citaten: Twee gevaarlijke uitersten: de rede uitsluiten, alleen de rede erkennen -Blaise Pascal


twee-gevaarlijke-uitersten-de-rede-uitsluiten-alleen-de-rede-erkennen
Rede Handelt Citaten: Ik bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd is met de Schrift, want dan leg ik me bij de Hogere Waarheid neer -Spinoza


ik-bouw-op-de-rede-totdat-de-rede-in-strijd-is-met-de-schrift-want-dan-leg-ik-me-bij-de-hogere-waarheid-neer
Rede Handelt Citaten: De rede kan zich niet redelijker betonen dan door af te zien van te redeneren over dingen die boven de rede uitgaan. -Sir Philip Sidney


de-rede-kan-zich-niet-redelijker-betonen-dan-door-af-te-zien-van-te-redeneren-over-dingen-die-boven-de-rede-uitgaan
Rede Handelt Citaten: Wanneer men de rede maar ver genoeg volgt leidt zij altijd tot conclusies die in strijd met de rede zijn -Samuel Butler


wanneer-men-de-rede-maar-ver-genoeg-volgt-leidt-zij-altijd-tot-conclusies-die-in-strijd-met-de-rede-zijn
Rede Handelt Citaten: De mensen zijn altijd tegen de rede wanneer de rede tegen hen is -Claude Adrien Helvetius


de-mensen-zijn-altijd-tegen-de-rede-wanneer-de-rede-tegen-hen-is
Rede Handelt Citaten: Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden -Confucius


een-superieur-mens-handelt-alvorens-te-spreken-spreekt-daarna-in-overeenstemming-met-zijn-daden
Rede Handelt Citaten: De mens is alleen werkelijk groot als hij handelt vanuit hetgeen zijn hart hem ingeeft -Benjamin Disraeli


de-mens-is-alleen-werkelijk-groot-als-hij-handelt-vanuit-hetgeen-zijn-hart-hem-ingeeft
Rede Handelt Citaten: Als u volgens mijn lessen handelt, zult u binnen korte tijd de hoogste voltooiing van een ascetisch leven bereiken -Boeddha


als-u-volgens-mijn-lessen-handelt-zult-u-binnen-korte-tijd-de-hoogste-voltooiing-van-een-ascetisch-leven-bereiken
Rede Handelt Citaten: Nochtans vele heilige woorden die je leest, hoeveel je ze spreekt, wat heeft het voor zin als je er niet naar handelt? -Boeddha


nochtans-vele-heilige-woorden-die-leest-hoeveel-ze-spreekt-wat-heeft-het-voor-zin-als-er-niet-naar-handelt
Rede Handelt Citaten: God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereld -Epicurus


Rede Handelt Citaten: Achterdocht is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt, en niet bijt -Lord Halifax


achterdocht-is-eerder-een-deugd-dan-een-gebrek-zolang-zij-handelt-als-een-hond-die-waakt-niet-bijt
Rede Handelt Citaten: Ieder mens laat zijn gevoel spreken als hij toeschouwer is, maar is gevoelloos als hij handelt -Alain


ieder-mens-laat-zijn-gevoel-spreken-als-hij-toeschouwer-is-maar-is-gevoelloos-als-hij-handelt
Rede Handelt Citaten: Iemand die eenvoudig gelooft en naar dat geloof ook handelt, is meer dan iemand die het op onjuistheden weet te betrappen -Godfried Bomans


iemand-die-eenvoudig-gelooft-naar-dat-geloof-ook-handelt-is-meer-dan-iemand-die-het-op-onjuistheden-weet-te-betrappen
Rede Handelt Citaten: De natuurwetenschap wil dat de mens leert, de religie wil dat hij handelt -Max Planck


de-natuurwetenschap-wil-dat-de-mens-leert-de-religie-wil-dat-hij-handelt