Religieuze Snobs Citaten

Religieuze Snobs Citaten: Religieuze snobs praten over God alsof nog nooit iemand eerder van Hem had gehoord -Russell Lynes


religieuze-snobs-praten-over-god-alsof-nog-nooit-iemand-eerder-van-hem-had-gehoord
Religieuze Snobs Citaten: Bijgeloof is geloof zonder religieuze betekenis -Simon Vestdijk


bijgeloof-is-geloof-zonder-religieuze-betekenis
Religieuze Snobs Citaten: Onverdraagzaamheid is een gebrek aan religieuze beschaving -Simon Vestdijk


onverdraagzaamheid-is-een-gebrek-aan-religieuze-beschaving
Religieuze Snobs Citaten: Het verstarren van een religieuze vorm maakt godsdienst tot huichelarij -Mahabharata


het-verstarren-van-een-religieuze-vorm-maakt-godsdienst-tot-huichelarij
Religieuze Snobs Citaten: Twijfel is een onderdeel van elke religie. Alle religieuze denkers waren twijfelaars. -Isaac Bashevis Singer


twijfel-is-een-onderdeel-van-elke-religie-alle-religieuze-denkers-waren-twijfelaars
Religieuze Snobs Citaten: Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuwe religie -Albert Einstein


ik-ben-een-diep-religieuze-ongelovige-dit-is-een-enigszins-nieuwe-religie
Religieuze Snobs Citaten: Er is morele moed voor nodig om iets te betreuren; het eist religieuze moed om blij te kunnen zijn -Sören Kierkegaard


er-is-morele-moed-voor-nodig-om-iets-te-betreuren-het-eist-religieuze-moed-om-blij-te-kunnen-zijn
Religieuze Snobs Citaten: Bidden is in de godsdienst wat denken is in de filosofie. Het religieuze zintuig bidt, zoals het denkorgaan denkt -Novalis


bidden-is-in-de-godsdienst-wat-denken-is-in-de-filosofie-het-religieuze-zintuig-bidt-zoals-het-denkorgaan-denkt
Religieuze Snobs Citaten: Bestudeer de religieuze principes die al eeuwenlang de wereld beheersen, en je zult ervan overtuigd zijn dat ze niets meer dan de dromen van een zieke geest zijn -David Hume


bestudeer-de-religieuze-principes-die-al-eeuwenlang-de-wereld-beheersen-zult-ervan-overtuigd-zijn-dat-ze-niets-meer-dan-de-dromen-van-een-zieke
Religieuze Snobs Citaten: Als de geest niet helder is, niet gaaf is en niet volkomen gezond, kan hij zich onmogelijk in de toestand van religieuze meditatie bevinden, die absoluut essentieel is, om dat te vinden, wat boven alle denken en boven alle verlangens uitgaat -Krishnamurti


Religieuze Snobs Citaten: Een van de merkwaardige dingen in het leven is dat we geconditioneerd zijn door het werkwoord 'worden', want hierin liggen zowel heden, verleden als toekomst besloten. De hele religieuze conditionering is op dit werkwoord worden gebaseerd; hemel en hel, alle vormen van geloof, alle verlossers en alle buitensporigheden hangen ermee samen -Krishnamurti


Religieuze Snobs Citaten: Het was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden -Albert Einstein


Religieuze Snobs Citaten: Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken -Cees Buddingh