Stof Citaten

Stof Citaten: De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren -Jan Wolkers


de-hemel-is-sowieso-een-uitvindsel-van-mensen-omdat-ze-er-niet-tegen-kunnen-te-moeten-denken-dat-ze-stof-zijn-tot-stof-zullen-wederkeren
Stof Citaten: Stof dat stof tot praten heeft, toch mooi dat wij dat zijn -Bergman


stof-dat-stof-tot-praten-heeft-toch-mooi-dat-wij-dat-zijn
Stof Citaten: De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert! -William Shakespeare


de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie
Stof Citaten: De dichtheid van geest is stof; de fijnheid van stof is geest -Inayat Khan


de-dichtheid-van-geest-is-stof-de-fijnheid-van-stof-is-geest
Stof Citaten: Hoop maakt geen stof -Paul Éluard


Stof Citaten: Als een spiegel niet helder is, komt er stof op -Tao Meng


als-een-spiegel-niet-helder-is-komt-er-stof-op
Stof Citaten: Groot meningsverschil volgt en een heleboel geleerd stof -William Cowper


groot-meningsverschil-volgt-een-heleboel-geleerd-stof
Stof Citaten: Waer de nootdwang heerscht, verliest de deugt haar stof -Joost van den Vondel


waer-de-nootdwang-heerscht-verliest-de-deugt-haar-stof
Stof Citaten: De dood geeft stof tot nadenken.....en we denken liever niet -Harrie Jekkers


de-dood-geeft-stof-tot-nadenken-we-denken-liever-niet
Stof Citaten: Echte wijnkenners herken je aan het stof op hun hersens -Toon Verhoeven


echte-wijnkenners-herken-aan-het-stof-op-hun-hersens
Stof Citaten: Waar het talent vandaan gehaald, in staat de stof te beheersen? -Juvenalis


waar-het-talent-vandaan-gehaald-in-staat-de-stof-te-beheersen
Stof Citaten: Het leven is vóór alles, een neiging om op de ruwe stof te werken -Henri-Louis Bergson


het-leven-is-vóór-alles-een-neiging-om-op-de-ruwe-stof-te-werken
Stof Citaten: Al is het lijf tot stof vergaan, toch blijft de grote naam bestaan -Friedrich von Schiller


al-is-het-lijf-tot-stof-vergaan-toch-blijft-de-grote-naam-bestaan
Stof Citaten: De laster komt nooit stof te kort: de deugd zelf verschaft hem pijlen -Alain-René Lesage


de-laster-komt-nooit-stof-te-kort-de-deugd-zelf-verschaft-hem-pijlen
Stof Citaten: De mensch, te bros van stof, magh qualijck tegens weelde, en al te groot een lof -Joost van den Vondel


de-mensch-te-bros-van-stof-magh-qualijck-tegens-weelde-al-te-groot-een-lof
Stof Citaten: De vlieg zat op de as van het wagenwiel en zei: 'wat een stof doe ik opwaaien' -Francis Bacon


de-vlieg-zat-op-de-as-van-het-wagenwiel-zei-'wat-een-stof-doe-ik-opwaaien'
Stof Citaten: Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm -Jacob Geel


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
Stof Citaten: Vraag mij geen zoete zangen; de stof weigert opschik en wil slechts verteld worden -Marcus Manilius


vraag-mij-geen-zoete-zangen-de-stof-weigert-opschik-wil-slechts-verteld-worden