Te Behandelen Als Citaten

Te Behandelen Als Citaten: Laten we onze medemensen goed behandelen; laten we ze behandelen alsof ze werkelijk bestaan; misschien doen ze dat ook wel -Ralph Waldo Emerson


laten-we-onze-medemensen-goed-behandelen-laten-we-ze-behandelen-alsof-ze-werkelijk-bestaan-misschien-doen-ze-dat-ook-wel
Te Behandelen Als Citaten: Niets zo laag als ondergeschikten uit de hoogte te behandelen -Marquise de Lambert


niets-zo-laag-als-ondergeschikten-uit-de-hoogte-te-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen -Friedrich Nietzsche


onze-misdaad-tegenover-misdadigers-bestaat-daarin-dat-wij-hen-als-schurken-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: Wat voor nut heeft discretie, als er niets meer is dat je discreet zou moeten behandelen? -Heinrich Böll


wat-voor-nut-heeft-discretie-als-er-niets-meer-is-dat-discreet-zou-moeten-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: De mens is nu eenmaal een irrationeel wezen; bijgevolg is het alleen maar... rationeel hem ook als zodanig te behandelen -Simon Vestdijk


de-mens-is-nu-eenmaal-een-irrationeel-wezen-bijgevolg-is-het-alleen-maar-rationeel-hem-ook-als-zodanig-te-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: We behoren levende wezens niet te behandelen als schoenen, potten of pannen, en ze van ons te werpen wanneer ze gebrekkig zijn geraakt of in onze dienst versleten -Plutarchus


we-behoren-levende-wezens-niet-te-behandelen-als-schoenen-potten-of-pannen-ze-van-ons-te-werpen-wanneer-ze-gebrekkig-zijn-geraakt-of-in-onze-dienst
Te Behandelen Als Citaten: Wij moeten ons zelf zo behandelen, als Reil naar men zeide zijn patiënten behandelde: de ongeneeslijken verloren het leven, maar de hoop nooit -E. von Feuchtersleben


wij-moeten-ons-zelf-zo-behandelen-als-reil-naar-men-zeide-zijn-patiënten-behandelde-de-ongeneeslijken-verloren-het-leven-maar-de-hoop-nooit
Te Behandelen Als Citaten: Niets is zo pikant, als zotte dingen met zo'n ernstig gezicht te behandelen, dat niemand opmerkt dat het maar een grap is -Erasmus


niets-is-zo-pikant-als-zotte-dingen-met-zo'n-ernstig-gezicht-te-behandelen-dat-niemand-opmerkt-dat-het-maar-een-grap-is
Te Behandelen Als Citaten: Als je wilt weten hoe je vriendin je zal behandelen nadat je getrouwd bent hoef je enkel maar haar te luisteren pratend met haar kleine broertje -Sam Levenson


als-wilt-weten-hoe-vriendin-zal-behandelen-nadat-getrouwd-bent-hoef-enkel-maar-haar-te-luisteren-pratend-met-haar-kleine-broertje
Te Behandelen Als Citaten: Je moet in deze tijd grote mensen niet meer als kinderen behandelen. Maar in godsnaam, behandel kinderen niet als grote mensen. Doe ze dit niet aan -Seth Gaaikema


je-moet-in-deze-tijd-grote-mensen-niet-meer-als-kinderen-behandelen-maar-in-godsnaam-behandel-kinderen-niet-als-grote-mensen-doe-ze-dit-niet-aan
Te Behandelen Als Citaten: Vooral kritiek moet je kritisch behandelen -Gaston Burssens


Te Behandelen Als Citaten: Ik heb nooit gezegd dat acteurs vee zijn, wat ik zei was dat men acteurs als vee zou moeten behandelen -Alfred Hitchcock


ik-heb-nooit-gezegd-dat-acteurs-vee-zijn-wat-ik-zei-was-dat-men-acteurs-als-vee-zou-moeten-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: De dichters behandelen hun belevenissen schaamteloos: zij buiten ze uit -Friedrich Nietzsche


de-dichters-behandelen-hun-belevenissen-schaamteloos-zij-buiten-ze-uit
Te Behandelen Als Citaten: Je kunt je geest niet helder maken door fanatiek te oefenen en jezelf hardvochtig te behandelen -Kyong Ho


je-kunt-geest-niet-helder-maken-door-fanatiek-te-oefenen-jezelf-hardvochtig-te-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: Het goed met iemand menen, is vaak slechts een laf voorwendsel om hem slecht te behandelen -Salomon Baer-Oberdorf


het-goed-met-iemand-menen-is-vaak-slechts-een-laf-voorwendsel-om-hem-slecht-te-behandelen
Te Behandelen Als Citaten: De ontwikkeling der theoretische wijsbegeerte bestaat vooral in het in nieuwe termen behandelen van oeroude vraagstukken -Gustave le Bon


de-ontwikkeling-der-theoretische-wijsbegeerte-bestaat-vooral-in-het-in-nieuwe-termen-behandelen-van-oeroude-vraagstukken
Te Behandelen Als Citaten: Als men romans of toneelstukken schrijft, is de essentiële regel zijn personen te behandelen alsof het schaakstukken zijn, en niet te trachten de partij te winnen door de regels te veranderen - bijvoorbeeld door het paard te verzetten alsof het een pion was -G. C. Lichtenberg


Te Behandelen Als Citaten: De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen -Berthold Auerbach


de-betrouwbaarste-maatstaf-voor-de-beschaving-bij-een-volk-een-mens-is-hoe-zij-de-dieren-beschouwen-behandelen