Te Behandelen Citaten

Te Behandelen Citaten: Laten we onze medemensen goed behandelen; laten we ze behandelen alsof ze werkelijk bestaan; misschien doen ze dat ook wel -Ralph Waldo Emerson


laten-we-onze-medemensen-goed-behandelen-laten-we-ze-behandelen-alsof-ze-werkelijk-bestaan-misschien-doen-ze-dat-ook-wel
Te Behandelen Citaten: Vooral kritiek moet je kritisch behandelen -Gaston Burssens


Te Behandelen Citaten: Niets zo laag als ondergeschikten uit de hoogte te behandelen -Marquise de Lambert


niets-zo-laag-als-ondergeschikten-uit-de-hoogte-te-behandelen
Te Behandelen Citaten: De dichters behandelen hun belevenissen schaamteloos: zij buiten ze uit -Friedrich Nietzsche


de-dichters-behandelen-hun-belevenissen-schaamteloos-zij-buiten-ze-uit
Te Behandelen Citaten: Je kunt je geest niet helder maken door fanatiek te oefenen en jezelf hardvochtig te behandelen -Kyong Ho


je-kunt-geest-niet-helder-maken-door-fanatiek-te-oefenen-jezelf-hardvochtig-te-behandelen
Te Behandelen Citaten: Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen -Friedrich Nietzsche


onze-misdaad-tegenover-misdadigers-bestaat-daarin-dat-wij-hen-als-schurken-behandelen
Te Behandelen Citaten: Wat voor nut heeft discretie, als er niets meer is dat je discreet zou moeten behandelen? -Heinrich Böll


wat-voor-nut-heeft-discretie-als-er-niets-meer-is-dat-discreet-zou-moeten-behandelen
Te Behandelen Citaten: De ontwikkeling der theoretische wijsbegeerte bestaat vooral in het in nieuwe termen behandelen van oeroude vraagstukken -Gustave le Bon


de-ontwikkeling-der-theoretische-wijsbegeerte-bestaat-vooral-in-het-in-nieuwe-termen-behandelen-van-oeroude-vraagstukken
Te Behandelen Citaten: Het goed met iemand menen, is vaak slechts een laf voorwendsel om hem slecht te behandelen -Salomon Baer-Oberdorf


het-goed-met-iemand-menen-is-vaak-slechts-een-laf-voorwendsel-om-hem-slecht-te-behandelen
Te Behandelen Citaten: De mens is nu eenmaal een irrationeel wezen; bijgevolg is het alleen maar... rationeel hem ook als zodanig te behandelen -Simon Vestdijk


de-mens-is-nu-eenmaal-een-irrationeel-wezen-bijgevolg-is-het-alleen-maar-rationeel-hem-ook-als-zodanig-te-behandelen
Te Behandelen Citaten: De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen -Berthold Auerbach


de-betrouwbaarste-maatstaf-voor-de-beschaving-bij-een-volk-een-mens-is-hoe-zij-de-dieren-beschouwen-behandelen
Te Behandelen Citaten: We behoren levende wezens niet te behandelen als schoenen, potten of pannen, en ze van ons te werpen wanneer ze gebrekkig zijn geraakt of in onze dienst versleten -Plutarchus


we-behoren-levende-wezens-niet-te-behandelen-als-schoenen-potten-of-pannen-ze-van-ons-te-werpen-wanneer-ze-gebrekkig-zijn-geraakt-of-in-onze-dienst
Te Behandelen Citaten: Wij kunnen slechts die personen en situaties met ware humor behandelen, waar wij zelf innerlijk boven staan -Anna Dix


wij-kunnen-slechts-die-personen-situaties-met-ware-humor-behandelen-waar-wij-zelf-innerlijk-boven-staan
Te Behandelen Citaten: Wij moeten ons zelf zo behandelen, als Reil naar men zeide zijn patiënten behandelde: de ongeneeslijken verloren het leven, maar de hoop nooit -E. von Feuchtersleben


wij-moeten-ons-zelf-zo-behandelen-als-reil-naar-men-zeide-zijn-patiënten-behandelde-de-ongeneeslijken-verloren-het-leven-maar-de-hoop-nooit
Te Behandelen Citaten: Niets is zo pikant, als zotte dingen met zo'n ernstig gezicht te behandelen, dat niemand opmerkt dat het maar een grap is -Erasmus


niets-is-zo-pikant-als-zotte-dingen-met-zo'n-ernstig-gezicht-te-behandelen-dat-niemand-opmerkt-dat-het-maar-een-grap-is
Te Behandelen Citaten: Vrouwen doen voor hun uiterlijk dingen die iemand in de gevangenis zouden doen belanden wanneer hij tweedehandswagens op zo'n manier zou behandelen -Henry de Montherlant


vrouwen-doen-voor-hun-uiterlijk-dingen-die-iemand-in-de-gevangenis-zouden-doen-belanden-wanneer-hij-tweedehandswagens-op-zo'n-manier-zou-behandelen
Te Behandelen Citaten: Als je wilt weten hoe je vriendin je zal behandelen nadat je getrouwd bent hoef je enkel maar haar te luisteren pratend met haar kleine broertje -Sam Levenson


als-wilt-weten-hoe-vriendin-zal-behandelen-nadat-getrouwd-bent-hoef-enkel-maar-haar-te-luisteren-pratend-met-haar-kleine-broertje
Te Behandelen Citaten: Hoe kan het van een vrouw verwacht worden blij te zijn met een man die er op staat haar te behandelen alsof ze een volkomen normaal mens is -Oscar Wilde


hoe-kan-het-van-een-vrouw-verwacht-worden-blij-te-zijn-met-een-man-die-er-op-staat-haar-te-behandelen-alsof-ze-een-volkomen-normaal-mens-is