Te Zijn Citaten

Go to Gemtracks
Te Zijn Citaten: Wie vol van deugden is, is als een kind; zijn beenderen zijn zacht, zijn pezen zijn week, maar zijn greep is vast -Lao-Tse
wie-vol-van-deugden-is-is-als-een-kind-zijn-beenderen-zijn-zacht-zijn-pezen-zijn-week-maar-zijn-greep-is-vast
Te Zijn Citaten: Elke onnozele zwakkeling kan slecht zijn. Om deugdzaam te zijn moet men een man zijn. Deugdzaam zijn alleen is vrij zijn; ondeugd is de ware slavernij -Sir John Lubbock
elke-onnozele-zwakkeling-kan-slecht-zijn-om-deugdzaam-te-zijn-moet-men-een-man-zijn-deugdzaam-zijn-alleen-is-vrij-zijn-ondeugd-is-de-ware-slavernij
Te Zijn Citaten: Het leven van een volk, zijn zeden, zijn geloofsovertuigingen, zijn kunsten en zijn worstelingen zijn de zichtbare vorm der onzichtbare machten, die het leiden -Gustave le Bon
het-leven-van-een-volk-zijn-zeden-zijn-geloofsovertuigingen-zijn-kunsten-zijn-worstelingen-zijn-de-zichtbare-vorm-der-onzichtbare-machten-die-het
Te Zijn Citaten: De liefde is een godsdienst, die zijn orthodoxie en zijn ketterijen heeft, zijn God en zijn afgoden -Rémy Montalée
de-liefde-is-een-godsdienst-die-zijn-orthodoxie-zijn-ketterijen-heeft-zijn-god-zijn-afgoden
Te Zijn Citaten: Door de tranen van dit uur, sluipt zijn glimlach, zijn ogen, zijn stem, maar vooral zijn hart -Onbekend
door-de-tranen-van-dit-uur-sluipt-zijn-glimlach-zijn-ogen-zijn-stem-maar-vooral-zijn-hart
Te Zijn Citaten: Wie aan het einde van zijn weg terugblikt op zijn leven, betreurt niet zijn fouten, maar zijn tegenslagen -Fritz Francken
wie-aan-het-einde-van-zijn-weg-terugblikt-op-zijn-leven-betreurt-niet-zijn-fouten-maar-zijn-tegenslagen
Te Zijn Citaten: Wie vol deugden is, is als een kind ... zijn beenderen zijn zacht, zijn pezen week, maar zijn greep is vast -Lao-Tse
wie-vol-deugden-is-is-als-een-kind-zijn-beenderen-zijn-zacht-zijn-pezen-week-maar-zijn-greep-is-vast
Te Zijn Citaten: Zijn en niet-zijn zijn slechts één, niets is gelijk aan het zijn. Als je dat nog niet hebt begrepen, heb je nergens houvast -Seng-ts'an
zijn-niet-zijn-zijn-slechts-één-niets-is-gelijk-aan-het-zijn-als-dat-nog-niet-hebt-begrepen-heb-nergens-houvast
Te Zijn Citaten: Een man zijn huis is zijn kasteel- want waar zal hij veilig zijn als niet in zijn huis? -Edward Coke
een-man-zijn-huis-is-zijn-kasteel-want-waar-zal-hij-veilig-zijn-als-niet-in-zijn-huis
Te Zijn Citaten: Er is maar één adel, die kroon behoeft noch tabberd. Zijn strijdperk is het Licht, zijn schild is de Waarheid, zijn kampvechter is de geschiedenis der mensheid, en zijn zwaard is het Woord -Multatuli
er-is-maar-één-adel-die-kroon-behoeft-noch-tabberd-zijn-strijdperk-is-het-licht-zijn-schild-is-de-waarheid-zijn-kampvechter-is-de-geschiedenis-der
Te Zijn Citaten: Een ontwikkeld mens moet ook leren rechtvaardig te zijn, te beginnen in zijn denken. En in zijn handelen moet hij het zeker zijn. Dat is de ware betekenis van geestelijke ontwikkeling -Pramoedya Ananta Toer
een-ontwikkeld-mens-moet-ook-leren-rechtvaardig-te-zijn-te-beginnen-in-zijn-denken-en-in-zijn-handelen-moet-hij-het-zeker-zijn-dat-is-de-ware
Te Zijn Citaten: Er zijn twee soorten armen, degenen die samen arm zijn en degenen die alleen arm zijn. De eersten zijn de echten, de anderen zijn rijken die geen geluk hadden -Jean-Paul Sartre
er-zijn-twee-soorten-armen-degenen-die-samen-arm-zijn-degenen-die-alleen-arm-zijn-de-eersten-zijn-de-echten-de-anderen-zijn-rijken-die-geen-geluk
Te Zijn Citaten: De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst -Gerrit Komrij
Te Zijn Citaten: Elk mens behoort aan zijn vrouw als aan zijn ras, zelfs wanneer hij ook tegen zijn eeuw en zijn ras in verzet komt -Ernest Renan
elk-mens-behoort-aan-zijn-vrouw-als-aan-zijn-ras-zelfs-wanneer-hij-ook-tegen-zijn-eeuw-zijn-ras-in-verzet-komt
Te Zijn Citaten: Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten -Maarten Luther
wie-op-zijn-twintigste-niet-knap-op-zijn-dertigste-niet-sterk-op-zijn-veertigste-niet-wijs-op-zijn-vijftigste-niet-rijk-is-kan-het-daarna-vergeten
Te Zijn Citaten: De vrijheid wordt niet cadeau gedaan; men moet zichzelf veroveren op zijn hartstochten, op zijn geslacht, op zijn klasse en zijn volk en met zichzelf de andere mensen veroveren. -Jean-Paul Sartre
de-vrijheid-wordt-niet-cadeau-gedaan-men-moet-zichzelf-veroveren-op-zijn-hartstochten-op-zijn-geslacht-op-zijn-klasse-zijn-volk-met-zichzelf-de
Te Zijn Citaten: Mensen zijn niet belachelijk, behalve wanneer ze anders willen zijn of lijken dan ze zijn -Giacomo Leopardi
mensen-zijn-niet-belachelijk-behalve-wanneer-ze-anders-willen-zijn-of-lijken-dan-ze-zijn
Te Zijn Citaten: De nood verbreekt alle slagbomen; alles geschiedt op zijn bevel, zijn wetten zijn de eerste -Voltaire
de-nood-verbreekt-alle-slagbomen-alles-geschiedt-op-zijn-bevel-zijn-wetten-zijn-de-eerste
Te Zijn Citaten: De jurist ziet de mens in al zijn verdorvenheid; de theoloog in al zijn domheid; de arts in al zijn zwakheid -A. Schopenhauer
de-jurist-ziet-de-mens-in-al-zijn-verdorvenheid-de-theoloog-in-al-zijn-domheid-de-arts-in-al-zijn-zwakheid
Te Zijn Citaten: Wie in zijn hart kijkt, voelt zich slecht op zijn gemak in zijn huid -Johann Wolfgang von Goethe
wie-in-zijn-hart-kijkt-voelt-zich-slecht-op-zijn-gemak-in-zijn-huid
Te Zijn Citaten: Een man's moeder is zijn pech, maar zijn vrouw is zijn eigen schuld -Walter Bagehot
een-man's-moeder-is-zijn-pech-maar-zijn-vrouw-is-zijn-eigen-schuld
Te Zijn Citaten: Er zijn twee momenten in het leven waarin ieder mens respectabel is: zijn jeugd en zijn doodsstrijd -Henry de Montherlant
er-zijn-twee-momenten-in-het-leven-waarin-ieder-mens-respectabel-is-zijn-jeugd-zijn-doodsstrijd
Te Zijn Citaten: Een man verliest eerst zijn illusies, dan zijn tanden en als laatste zijn smoesjes -Helen Rowland
een-man-verliest-eerst-zijn-illusies-dan-zijn-tanden-als-laatste-zijn-smoesjes
Te Zijn Citaten: Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen -Plato
wie-rijk-wil-zijn-moet-niet-zijn-vermogen-vermeerderen-maar-zijn-hebzucht-verminderen
Te Zijn Citaten: De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden -Democritus
de-mens-geeft-altijd-de-natuur-het-noodlot-van-alles-de-schuld-maar-zijn-lot-is-slechts-de-echo-van-zijn-eigen-aard-zijn-eigen-hartstochten-zijn
Te Zijn Citaten: Elke leeftijd heeft zijn genoegens, zijn esprit en zijn gewoontes -Nicolas Boileau
elke-leeftijd-heeft-zijn-genoegens-zijn-esprit-zijn-gewoontes
Te Zijn Citaten: Toon, Lot, uw macht! Vrij zijn wij slechts in schijn; wat zijn moet, komt; welnu, zo moge het zijn -William Shakespeare
toon-lot-uw-macht-vrij-zijn-wij-slechts-in-schijn-wat-zijn-moet-komt-welnu-zo-moge-het-zijn
Te Zijn Citaten: Wij ontmoetten Dr. Hall in zulk diepe rouwen dat ofwel zijn moeder, zijn vrouw, of hijzelf dood moet zijn -Jane Austen
wij-ontmoetten-dr-hall-in-zulk-diepe-rouwen-dat-ofwel-zijn-moeder-zijn-vrouw-of-hijzelf-dood-moet-zijn
Te Zijn Citaten: Hij was zo dik, dat zijn beenderen veeleer in zijn vlees schenen te hangen, dan zijn vlees aan zijn beenderen, als men ten minste het voortwoekerend 'vet' vlees mag noemen -Belcampo
hij-was-zo-dik-dat-zijn-beenderen-veeleer-in-zijn-vlees-schenen-te-hangen-dan-zijn-vlees-aan-zijn-beenderen-als-men-ten-minste-het-voortwoekerend
Te Zijn Citaten: De mens zou egoïst willen zijn, maar kan het niet. Dat typeert zijn ellende en is de bron van zijn grootheid -Simone Weil
de-mens-zou-egoïst-willen-zijn-maar-kan-het-niet-dat-typeert-zijn-ellende-is-de-bron-van-zijn-grootheid
Te Zijn Citaten: Wanneer u uzelf kent zoals u is, dan begrijpt u de gehele structuur van 's mensens streven, zijn teleurstellingen, zijn huichelarij, zijn zoeken -Krishnamurti
wanneer-u-uzelf-kent-zoals-u-is-dan-begrijpt-u-de-gehele-structuur-van-'s-mensens-streven-zijn-teleurstellingen-zijn-huichelarij-zijn-zoeken
Te Zijn Citaten: Zijn de Joden goed, dan zijn ze beter, zijn ze slecht, dan zijn ze slechter dan de Christenen -Heinrich Heine
zijn-de-joden-goed-dan-zijn-ze-beter-zijn-ze-slecht-dan-zijn-ze-slechter-dan-de-christenen
Te Zijn Citaten: De mens hoeft zijn egoïsme niet af te leggen om goed te zijn, - hij hoeft er alleen maar een andere vorm aan te geven. Door zich in zijn medemens te verplaatsen, zich één met hem te voelen, veredelt hij zijn zelfzucht, - door zijn 'zelf' uit te breiden en meer omvattend te maken -Simon Vestdijk
Te Zijn Citaten: Er zijn gevallen, waarin verstandig zijn, laf zijn betekent -Marie von Ebner-Eschenbach
Te Zijn Citaten: Ieder wil zijn dwaasheid tot wijsheid verheffen, en maakt zich, geleid door zijn verdraaide brein, deugden van zijn gebreken -Nicolas Boileau
ieder-wil-zijn-dwaasheid-tot-wijsheid-verheffen-maakt-zich-geleid-door-zijn-verdraaide-brein-deugden-van-zijn-gebreken