Tot Slaven Citaten

Tot Slaven Citaten: Wereld, die maar heerst op slaven, slaven maakt en slave zijt, liever had ik Thor te dienen, dan, onedele, uw slaaf te zijn! -Guido Gezelle


wereld-die-maar-heerst-op-slaven-slaven-maakt-slave-zijt-liever-had-ik-thor-te-dienen-dan-onedele-uw-slaaf-te-zijn
Tot Slaven Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Tot Slaven Citaten: Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen -Heraclitus


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
Tot Slaven Citaten: Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen -Friedrich Nietzsche


Tot Slaven Citaten: Slaven en tirannen zijn bang voor elkaar -Jacques Gouin de Beauchene


Tot Slaven Citaten: Tevreden slaven zijn de verbitterdste vijanden van de vrijheid -Marie von Ebner-Eschenbach


tevreden-slaven-zijn-de-verbitterdste-vijanden-van-de-vrijheid
Tot Slaven Citaten: Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven -William Shakespeare


het-is-de-vloek-van-koningen-zich-te-moeten-omringen-met-slaven
Tot Slaven Citaten: Ik ben tegen slavernij, eenvoudig omdat ik een afkeer van slaven heb -Henry Louis Mencken


ik-ben-tegen-slavernij-eenvoudig-omdat-ik-een-afkeer-van-slaven-heb
Tot Slaven Citaten: Zij, die de slaven hunner hartstochten zijn, zinken met deze, evenals de spin aan de zelf gesponnen draad zinkt -Dhammapada


zij-die-de-slaven-hunner-hartstochten-zijn-zinken-met-deze-evenals-de-spin-aan-de-zelf-gesponnen-draad-zinkt
Tot Slaven Citaten: Het huwelijk is de enige werkelijke lijfeigenschap, die in de wet voorkomt. Er zijn geen slaven meer, behalve de meesteressen des huizes. -John Stuart Mill


het-huwelijk-is-de-enige-werkelijke-lijfeigenschap-die-in-de-wet-voorkomt-er-zijn-geen-slaven-meer-behalve-de-meesteressen-huizes
Tot Slaven Citaten: In geen rijk zijn er meer slaven dan in het rijk der ijdelheid -Fliegende Blätter


in-geen-rijk-zijn-er-meer-slaven-dan-in-het-rijk-der-ijdelheid
Tot Slaven Citaten: Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens -Maxim Gorki


leugen-is-de-godsdienst-van-slaven-maar-waarheid-is-de-godheid-van-de-vrije-mens
Tot Slaven Citaten: Wij zijn slaven der wetten om vrij te zijn -Marcus Tullius Cicero


Tot Slaven Citaten: Vroeger gingen huisdieren en slaven mee het graf in, nu alleen nog snijbloemen. Wie zou er durven beweren dat er geen vooruitgang is -Koos van Zomeren


vroeger-gingen-huisdieren-slaven-mee-het-graf-in-nu-alleen-nog-snijbloemen-wie-zou-er-durven-beweren-dat-er-geen-vooruitgang-is
Tot Slaven Citaten: Wij dragen de tekenen van onze gewoonten, gelijk de slaven die van hun ketenen -Stanislas de Boufflers


wij-dragen-de-tekenen-van-onze-gewoonten-gelijk-de-slaven-die-van-hun-ketenen
Tot Slaven Citaten: Het hof laat ons prachtige slaven zien, verliefd op hun ketenen en trots op hun boeien -François-Joachim de Pierre de Bernis


Tot Slaven Citaten: Je hebt evenveel vijanden als je slaven hebt -Seneca


je-hebt-evenveel-vijanden-als-slaven-hebt
Tot Slaven Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland