Tot Citaten

Tot Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


Tot Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
Tot Citaten: Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha


ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
Tot Citaten: Toneel staat tot film zoals de kaars tot de elektrische lamp, zoals de ezel tot de automobiel, zoals de vlieger tot het vliegtuig -Francis Picabia


toneel-staat-tot-film-zoals-de-kaars-tot-de-elektrische-lamp-zoals-de-ezel-tot-de-automobiel-zoals-de-vlieger-tot-het-vliegtuig
Tot Citaten: Wil tot liefde; dat is, willig zijn ook tot de dood. Aldus spreek ik tot u, lafaards! -Friedrich Nietzsche


wil-tot-liefde-dat-is-willig-zijn-ook-tot-de-dood-aldus-spreek-ik-tot-u-lafaards
Tot Citaten: Er is meer kracht nodig tot lijden dan tot doen, meer tot ontberen dan tot genieten -Theodor Gottlieb von Hippel


er-is-meer-kracht-nodig-tot-lijden-dan-tot-doen-meer-tot-ontberen-dan-tot-genieten
Tot Citaten: Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. Ge zult kunnen doen, wat ge wilt, nadat ge de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt -Ramakrishna


weten-leidt-tot-éénheid-onwetendheid-tot-verscheidenheid-ge-zult-kunnen-doen-wat-ge-wilt-nadat-ge-de-kennis-van-het-ene-tot-de-uwe-gemaakt-hebt
Tot Citaten: Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen -Ernst Hohenemser


wie-tot-kinderen-voortdurend-bescheidenheid-predikt-voert-niet-tot-bescheidenheid-doch-tot-onzekerheid-gebrek-aan-zelfvertrouwen
Tot Citaten: Laster lokt uit tot tegenspraak of tot grotere laster, meestal tot het laatste -Jean de Boisson


laster-lokt-uit-tot-tegenspraak-of-tot-grotere-laster-meestal-tot-het-laatste
Tot Citaten: Vele deugden kan men verwerven door ze lang te huichelen. Tot het verwerven van andere wordt men des te minder in staat, hoe langer men zich de schijn gegeven heeft ze te bezitten. Tot de eerste behoort de moed, tot de laatste de bescheidenheid -Marie von Ebner-Eschenbach


Tot Citaten: Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf -Carl Gustav Jung


het-is-gemakkelijker-tot-mars-door-te-dringen-dan-tot-zichzelf
Tot Citaten: Geestigheid dient tot alles, maar leidt tot niets -Charles Maurice de Talleyrand


Tot Citaten: Medeleven leidt in de oorlog tot de overwinning en in de verdediging tot onkwetsbaarheid -Lao-Tse


medeleven-leidt-in-de-oorlog-tot-de-overwinning-in-de-verdediging-tot-onkwetsbaarheid
Tot Citaten: Vaak leidt onwetendheid tot vermetelheid, en kennis tot bedeesdheid -Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye


Tot Citaten: De mens weerhoudt zich tot de Weg als een bergbeek tot de zee -Lao-Tse


de-mens-weerhoudt-zich-tot-de-weg-als-een-bergbeek-tot-de-zee
Tot Citaten: Tot medelijden gaf de natuur velen het talent, tot medevreugde weinigen -Friedrich Hebbel


tot-medelijden-gaf-de-natuur-velen-het-talent-tot-medevreugde-weinigen
Tot Citaten: De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen -Mao Tse Toeng


de-waarheid-komt-steeds-tot-stand-tot-groei-in-de-strijd-met-de-leugen
Tot Citaten: Het berouw drijft de zwakken tot wanhoop en maakt de sterken tot heiligen -Marie von Ebner-Eschenbach


het-berouw-drijft-de-zwakken-tot-wanhoop-maakt-de-sterken-tot-heiligen