Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten

Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Gij mist de gaven van anderen, de anderen missen de uwe; uit deze onvolkomenheid ontstaat de gezelligheid -Christian Fürchtegott Gellert


gij-mist-de-gaven-van-anderen-de-anderen-missen-de-uwe-uit-deze-onvolkomenheid-ontstaat-de-gezelligheid
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Wij kunnen ons heel goed onze onvolkomenheid bewust zijn, zonder ons daardoor vernederd te voelen -Vauvenargues


wij-kunnen-ons-heel-goed-onze-onvolkomenheid-bewust-zijn-zonder-ons-daardoor-vernederd-te-voelen
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Zelfs bij de geringste aanspraak op rechtschapenheid moet je vandaag de dag beseffen dat een theoloog, een priester, een paus met elke zin die hem over de lippen komt niet alleen dwaalt, maar liegt - dat het hem niet langer vrij staat te liegen uit 'onschuld', uit 'onwetendheid' -Friedrich Nietzsche


Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Men kent de mensen beter uit wat hij bewondert, dan uit wat hem onsympathiek is -C. J. Wijnaendts Francken


men-kent-de-mensen-beter-uit-wat-hij-bewondert-dan-uit-wat-hem-onsympathiek-is
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Vergeven is een giftige pijl uit je lichaam trekken, alvorens je af te vragen wie hem afgeschoten heeft en hoe en waarom of uit welk hout hij vervaardigd werd -Boeddha


vergeven-is-een-giftige-pijl-uit-lichaam-trekken-alvorens-af-te-vragen-wie-hem-afgeschoten-heeft-hoe-waarom-of-uit-welk-hout-hij-vervaardigd-werd
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Elke man wordt tweemaal geboren: één keer uit de moeder, een tweede maal uit de vrouw, die hem lief heeft -Hubert Lampo


elke-man-wordt-tweemaal-geboren-één-keer-uit-de-moeder-een-tweede-maal-uit-de-vrouw-die-hem-lief-heeft
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen -Noam Chomsky


de-beste-manier-om-de-geest-van-de-mens-te-beïnvloeden-is-door-hem-iets-uit-te-leggen
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Genade wordt verleend, niet afgedwongen; Zij drupt, als zachte regen uit de hemel  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen: Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt -William Shakespeare


genade-wordt-verleend-niet-afgedwongen-zij-drupt-als-zachte-regen-uit-de-hemel-op-aarde-neer-brengt-een-dubbele-zegen-zij-zegent-hem-die-geeft-hem
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Wie een zieke bezoekt, in de hoop dat deze hem iets nalaten zal, hij moge in alle andere opzichten nog zo beminnelijk zijn, ik beschouw hem als een raaf, die een ziek schaap gadeslaat, enkel om het de ogen uit te pikken -Seneca


Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Uit de vooroordelen van een mens kan men het snelst een oordeel over hem vormen -Peter Sirius


uit-de-vooroordelen-van-een-mens-kan-men-het-snelst-een-oordeel-over-hem-vormen
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Uit de vooroordelen van een mens kan men zich het snelst een oordeel over hem vormen -Paul Bourget


uit-de-vooroordelen-van-een-mens-kan-men-zich-het-snelst-een-oordeel-over-hem-vormen
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Als u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de code -Harry Mulisch


als-u-het-mij-vraagt-heeft-de-mens-een-totaal-andere-structuur-dan-de-code-hem-wil-bijna-alles-wat-we-van-hem-weten-slaat-niet-op-hem-maar-op-de-code
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Zegen de beker, die wil overvloeien, opdat het water als goud uit hem vloeie, en naar alle zijden de afglans drage van uw verrukking! -Friedrich Nietzsche


zegen-de-beker-die-wil-overvloeien-opdat-het-water-als-goud-uit-hem-vloeie-naar-alle-zijden-de-afglans-drage-van-uw-verrukking
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Om iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderen -P.H. Ritter Jr


om-iemand-te-leren-kennen-is-het-oordeel-dat-anderen-over-hem-vellen-een-troebele-bron-meer-wordt-hij-gekend-uit-het-oordeel-dat-door-hem-geveld-wordt
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: De grootste toegevendheid jegens iemand komt voort uit wanhoop aan hem -Marie von Ebner-Eschenbach


de-grootste-toegevendheid-jegens-iemand-komt-voort-uit-wanhoop-aan-hem
Uit De Onvolkomenheid Van Hem Citaten: Om hem niet uit zijn evenwicht te brengen sla ik mijn kat ook op dierendag -Adriaan Bontebal


om-hem-niet-uit-zijn-evenwicht-te-brengen-sla-ik-mijn-kat-ook-op-dierendag