Uit De Onvolkomenheid Van Citaten

Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Gij mist de gaven van anderen, de anderen missen de uwe; uit deze onvolkomenheid ontstaat de gezelligheid -Christian Fürchtegott Gellert


gij-mist-de-gaven-van-anderen-de-anderen-missen-de-uwe-uit-deze-onvolkomenheid-ontstaat-de-gezelligheid
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Wij kunnen ons heel goed onze onvolkomenheid bewust zijn, zonder ons daardoor vernederd te voelen -Vauvenargues


wij-kunnen-ons-heel-goed-onze-onvolkomenheid-bewust-zijn-zonder-ons-daardoor-vernederd-te-voelen
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De ware aard van een mens is uit drie treffende anekdoten uit zijn leven misschien met gelijke zekerheid op te maken als de oppervlakte van een driehoek uit de ligging van zijn hoekpunten -Arthur Schnitzler


de-ware-aard-van-een-mens-is-uit-drie-treffende-anekdoten-uit-zijn-leven-misschien-met-gelijke-zekerheid-op-te-maken-als-de-oppervlakte-van-een
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld


de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijk -Francois de la Rochefoucauld


de-goedertierenheid-die-men-als-een-deugd-beschouwt-wordt-soms-uit-ijdelheid-beoefend-soms-uit-traagheid-soms-uit-vrees-bijna-steeds-uit-alle-drie
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Het morele leven van de mens maakt deel uit van het onderwerp van de kunstenaar, maar de moraliteit van de kunst bestaat uit het volmaakte gebruik van een onvolmaakt medium -Oscar Wilde


het-morele-leven-van-de-mens-maakt-deel-uit-van-het-onderwerp-van-de-kunstenaar-maar-de-moraliteit-van-de-kunst-bestaat-uit-het-volmaakte-gebruik-van
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca


hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Waardigheid bestaat niet uit het bezitten van eer, maar uit verdienste -Aristoteles


waardigheid-bestaat-niet-uit-het-bezitten-van-eer-maar-uit-verdienste
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle


echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De wetten van het geweten, waarvan wij beweren dat ze uit de natuur voortkomen, komen voort uit de gewoonte. -Michel Eyquem de Montaigne


de-wetten-van-het-geweten-waarvan-wij-beweren-dat-ze-uit-de-natuur-voortkomen-komen-voort-uit-de-gewoonte
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Het is de plicht van een vader om zijn zoon te gewennen goed te handelen meer uit eigen beweging dan uit vrees -Terentius


het-is-de-plicht-van-een-vader-om-zijn-zoon-te-gewennen-goed-te-handelen-meer-uit-eigen-beweging-dan-uit-vrees
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen -Jan Greshoff


het-huwelijk-uit-liefde-mislukt-meestal-een-huwelijk-uit-vriendschap-heeft-kans-van-slagen
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De gemoedsrust komt voort uit grote verdienste of uit het ontbreken van enige verdienste -Alfred Bougeart


de-gemoedsrust-komt-voort-uit-grote-verdienste-of-uit-het-ontbreken-van-enige-verdienste
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Van vleierij en kruiperij geniet ik nooit met graagte; behandel mij uit de hoogte niet, maar ook niet uit de laagte -Mr. Constantinus Bake


van-vleierij-kruiperij-geniet-ik-nooit-met-graagte-behandel-mij-uit-de-hoogte-niet-maar-ook-niet-uit-de-laagte
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd; en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht -A. Schopenhauer


haat-komt-uit-het-hart-verachting-uit-het-hoofd-geen-van-beide-gevoelens-hebben-wij-geheel-in-onze-macht
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: Het karakter van een mens laat zich uit niets zo zeker kennen als uit een scherts, die hij kwalijk neemt -G. C. Lichtenberg


het-karakter-van-een-mens-laat-zich-uit-niets-zo-zeker-kennen-als-uit-een-scherts-die-hij-kwalijk-neemt
Uit De Onvolkomenheid Van Citaten: De Fransen gaan uit om uit te zijn, maar Nederlanders gaan uit om toch weer de illusie te krijgen dat ze thuis zijn -Wim Sonneveld


de-fransen-gaan-uit-om-uit-te-zijn-maar-nederlanders-gaan-uit-om-toch-weer-de-illusie-te-krijgen-dat-ze-thuis-zijn