Uit De Volkomenheid Citaten

Uit De Volkomenheid Citaten: Men moet voorzichtig zijn met een talent, dat men niet in volkomenheid hoopt uit te oefenen -Johann Wolfgang von Goethe


men-moet-voorzichtig-zijn-met-een-talent-dat-men-niet-in-volkomenheid-hoopt-uit-te-oefenen
Uit De Volkomenheid Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Uit De Volkomenheid Citaten: Volkomenheid is één. Maar eindloos is 't verdwalen -Willem Bilderdijk


volkomenheid-is-één-maar-eindloos-is-'t-verdwalen
Uit De Volkomenheid Citaten: Hoe menig ding wordt op zijn tijd alleen, naar waarde en naar volkomenheid geschat! -William Shakespeare


hoe-menig-ding-wordt-op-zijn-tijd-alleen-naar-waarde-naar-volkomenheid-geschat
Uit De Volkomenheid Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld


de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Uit De Volkomenheid Citaten: De goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijk -Francois de la Rochefoucauld


de-goedertierenheid-die-men-als-een-deugd-beschouwt-wordt-soms-uit-ijdelheid-beoefend-soms-uit-traagheid-soms-uit-vrees-bijna-steeds-uit-alle-drie
Uit De Volkomenheid Citaten: Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca


hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Uit De Volkomenheid Citaten: De Fransen gaan uit om uit te zijn, maar Nederlanders gaan uit om toch weer de illusie te krijgen dat ze thuis zijn -Wim Sonneveld


de-fransen-gaan-uit-om-uit-te-zijn-maar-nederlanders-gaan-uit-om-toch-weer-de-illusie-te-krijgen-dat-ze-thuis-zijn
Uit De Volkomenheid Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Uit De Volkomenheid Citaten: Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle


echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar
Uit De Volkomenheid Citaten: De ware aard van een mens is uit drie treffende anekdoten uit zijn leven misschien met gelijke zekerheid op te maken als de oppervlakte van een driehoek uit de ligging van zijn hoekpunten -Arthur Schnitzler


de-ware-aard-van-een-mens-is-uit-drie-treffende-anekdoten-uit-zijn-leven-misschien-met-gelijke-zekerheid-op-te-maken-als-de-oppervlakte-van-een
Uit De Volkomenheid Citaten: De waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarring -Francis Bacon


de-waarheid-komt-makkelijk-uit-fouten-voort-dan-uit-verwarring
Uit De Volkomenheid Citaten: Verdraagzaamheid kan voortspruiten zowel uit minachting als uit hoogachting -C. J. Wijnaendts Francken


verdraagzaamheid-kan-voortspruiten-zowel-uit-minachting-als-uit-hoogachting
Uit De Volkomenheid Citaten: Wij lasteren gewoonlijk meer uit ijdelheid dan uit kwaadaardigheid -Francois de la Rochefoucauld


wij-lasteren-gewoonlijk-meer-uit-ijdelheid-dan-uit-kwaadaardigheid
Uit De Volkomenheid Citaten: Uit de vermoeidheid, die uit de deugd voortkomt, ontstaat de ware rust -Giovanni Battista Guarini


uit-de-vermoeidheid-die-uit-de-deugd-voortkomt-ontstaat-de-ware-rust
Uit De Volkomenheid Citaten: Goede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beide -William Shakespeare


goede-spijsvertering-komt-voort-uit-eetlust-gezondheid-uit-beide
Uit De Volkomenheid Citaten: Men bloost vaker uit eigenliefde dan uit bescheidenheid -Mme d'Arconville


men-bloost-vaker-uit-eigenliefde-dan-uit-bescheidenheid
Uit De Volkomenheid Citaten: Moed komt uit de harten en niet uit het aantal -John Dryden


moed-komt-uit-de-harten-niet-uit-het-aantal