Uit Op Citaten

Uit Op Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld


de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Uit Op Citaten: De goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijk -Francois de la Rochefoucauld


de-goedertierenheid-die-men-als-een-deugd-beschouwt-wordt-soms-uit-ijdelheid-beoefend-soms-uit-traagheid-soms-uit-vrees-bijna-steeds-uit-alle-drie
Uit Op Citaten: Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca


hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Uit Op Citaten: De Fransen gaan uit om uit te zijn, maar Nederlanders gaan uit om toch weer de illusie te krijgen dat ze thuis zijn -Wim Sonneveld


de-fransen-gaan-uit-om-uit-te-zijn-maar-nederlanders-gaan-uit-om-toch-weer-de-illusie-te-krijgen-dat-ze-thuis-zijn
Uit Op Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Uit Op Citaten: Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle


echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar
Uit Op Citaten: De ware aard van een mens is uit drie treffende anekdoten uit zijn leven misschien met gelijke zekerheid op te maken als de oppervlakte van een driehoek uit de ligging van zijn hoekpunten -Arthur Schnitzler


de-ware-aard-van-een-mens-is-uit-drie-treffende-anekdoten-uit-zijn-leven-misschien-met-gelijke-zekerheid-op-te-maken-als-de-oppervlakte-van-een
Uit Op Citaten: Uit de vermoeidheid, die uit de deugd voortkomt, ontstaat de ware rust -Giovanni Battista Guarini


uit-de-vermoeidheid-die-uit-de-deugd-voortkomt-ontstaat-de-ware-rust
Uit Op Citaten: Goede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beide -William Shakespeare


goede-spijsvertering-komt-voort-uit-eetlust-gezondheid-uit-beide
Uit Op Citaten: Wij lasteren gewoonlijk meer uit ijdelheid dan uit kwaadaardigheid -Francois de la Rochefoucauld


wij-lasteren-gewoonlijk-meer-uit-ijdelheid-dan-uit-kwaadaardigheid
Uit Op Citaten: Verdraagzaamheid kan voortspruiten zowel uit minachting als uit hoogachting -C. J. Wijnaendts Francken


verdraagzaamheid-kan-voortspruiten-zowel-uit-minachting-als-uit-hoogachting
Uit Op Citaten: De waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarring -Francis Bacon


de-waarheid-komt-makkelijk-uit-fouten-voort-dan-uit-verwarring
Uit Op Citaten: Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde -Louis Paul Boon


vrouwen-trouwen-meer-uit-medelijden-dan-uit-liefde
Uit Op Citaten: Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte -Henry Brooks Adams


uit-chaos-ontstaat-vaak-leven-uit-orde-gewoonte
Uit Op Citaten: Men bloost vaker uit eigenliefde dan uit bescheidenheid -Mme d'Arconville


men-bloost-vaker-uit-eigenliefde-dan-uit-bescheidenheid
Uit Op Citaten: Moed komt uit de harten en niet uit het aantal -John Dryden


moed-komt-uit-de-harten-niet-uit-het-aantal
Uit Op Citaten: Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon -Augustinus


waarheid-komt-niet-tot-ons-uit-de-duisternis-maar-uit-de-zon
Uit Op Citaten: Men spreekt gewoonlijk meer kwaad uit ijdelheid dan uit boosaardigheid -Francois de la Rochefoucauld


men-spreekt-gewoonlijk-meer-kwaad-uit-ijdelheid-dan-uit-boosaardigheid