Uit Citaten

Go to Gemtracks Beats
Uit Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld
de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Uit Citaten: De goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijk -Francois de la Rochefoucauld
de-goedertierenheid-die-men-als-een-deugd-beschouwt-wordt-soms-uit-ijdelheid-beoefend-soms-uit-traagheid-soms-uit-vrees-bijna-steeds-uit-alle-drie
Uit Citaten: Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca
hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Uit Citaten: De Fransen gaan uit om uit te zijn, maar Nederlanders gaan uit om toch weer de illusie te krijgen dat ze thuis zijn -Wim Sonneveld
de-fransen-gaan-uit-om-uit-te-zijn-maar-nederlanders-gaan-uit-om-toch-weer-de-illusie-te-krijgen-dat-ze-thuis-zijn
Uit Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf
Uit Citaten: Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle
echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar
Uit Citaten: De ware aard van een mens is uit drie treffende anekdoten uit zijn leven misschien met gelijke zekerheid op te maken als de oppervlakte van een driehoek uit de ligging van zijn hoekpunten -Arthur Schnitzler
de-ware-aard-van-een-mens-is-uit-drie-treffende-anekdoten-uit-zijn-leven-misschien-met-gelijke-zekerheid-op-te-maken-als-de-oppervlakte-van-een
Uit Citaten: Uit de vermoeidheid, die uit de deugd voortkomt, ontstaat de ware rust -Giovanni Battista Guarini
uit-de-vermoeidheid-die-uit-de-deugd-voortkomt-ontstaat-de-ware-rust
Uit Citaten: Goede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beide -William Shakespeare
goede-spijsvertering-komt-voort-uit-eetlust-gezondheid-uit-beide
Uit Citaten: Wij lasteren gewoonlijk meer uit ijdelheid dan uit kwaadaardigheid -Francois de la Rochefoucauld
wij-lasteren-gewoonlijk-meer-uit-ijdelheid-dan-uit-kwaadaardigheid
Uit Citaten: Verdraagzaamheid kan voortspruiten zowel uit minachting als uit hoogachting -C. J. Wijnaendts Francken
verdraagzaamheid-kan-voortspruiten-zowel-uit-minachting-als-uit-hoogachting
Uit Citaten: De waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarring -Francis Bacon
de-waarheid-komt-makkelijk-uit-fouten-voort-dan-uit-verwarring
Uit Citaten: Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde -Louis Paul Boon
vrouwen-trouwen-meer-uit-medelijden-dan-uit-liefde
Uit Citaten: Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte -Henry Brooks Adams
uit-chaos-ontstaat-vaak-leven-uit-orde-gewoonte
Uit Citaten: Men bloost vaker uit eigenliefde dan uit bescheidenheid -Mme d'Arconville
men-bloost-vaker-uit-eigenliefde-dan-uit-bescheidenheid
Uit Citaten: Moed komt uit de harten en niet uit het aantal -John Dryden
moed-komt-uit-de-harten-niet-uit-het-aantal
Uit Citaten: Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon -Augustinus
waarheid-komt-niet-tot-ons-uit-de-duisternis-maar-uit-de-zon
Uit Citaten: Men spreekt gewoonlijk meer kwaad uit ijdelheid dan uit boosaardigheid -Francois de la Rochefoucauld
men-spreekt-gewoonlijk-meer-kwaad-uit-ijdelheid-dan-uit-boosaardigheid
Uit Citaten: Ideale computer, nog uit te vinden: je stopt er je problemen in en ze komen er nooit meer uit -Marc Callewaert
ideale-computer-nog-uit-te-vinden-stopt-er-problemen-in-ze-komen-er-nooit-meer-uit
Uit Citaten: De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde -Emanuel Wertheimer
de-mannen-hebben-lief-uit-eerzucht-maar-de-vrouwen-zijn-eerzuchtig-uit-liefde
Uit Citaten: Waardigheid bestaat niet uit het bezitten van eer, maar uit verdienste -Aristoteles
waardigheid-bestaat-niet-uit-het-bezitten-van-eer-maar-uit-verdienste
Uit Citaten: Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst -Gerhart Hauptmann
afhankelijkheid-ja-uit-liefde-maar-niet-uit-angst
Uit Citaten: Het is wel geoorloofd tevreden te zijn over zichzelf uit overtuiging, maar niet uit overweging -Joseph Joubert
het-is-wel-geoorloofd-tevreden-te-zijn-over-zichzelf-uit-overtuiging-maar-niet-uit-overweging
Uit Citaten: Koningen zullen uit overleg tirannen worden, als onderdanen uit principe opstandelingen zijn -Edmund Burke
koningen-zullen-uit-overleg-tirannen-worden-als-onderdanen-uit-principe-opstandelingen-zijn
Uit Citaten: Uit de mode is even goed als uit de wereld -Colley Cibber
uit-de-mode-is-even-goed-als-uit-de-wereld
Uit Citaten: Als ze mij vragen: waar bestond die kindermishandeling dan uit? zeg ik: uit de biecht en het eindexamen -Fons Jansen
als-ze-mij-vragen-waar-bestond-die-kindermishandeling-dan-uit-zeg-ik-uit-de-biecht-het-eindexamen
Uit Citaten: Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde -Robert Saitschick
dankbaarheid-kan-slechts-voortkomen-uit-opgewekt-innerlijk-leven-uit-een-zekere-vatbaarheid-voor-liefde
Uit Citaten: Intellectueel: iemand die erop uit is de anderen uit te leggen wat hij zelf niet begrepen heeft -André Frossard
intellectueel-iemand-die-erop-uit-is-de-anderen-uit-te-leggen-wat-hij-zelf-niet-begrepen-heeft
Uit Citaten: De wetten van het geweten, waarvan wij beweren dat ze uit de natuur voortkomen, komen voort uit de gewoonte. -Michel Eyquem de Montaigne
de-wetten-van-het-geweten-waarvan-wij-beweren-dat-ze-uit-de-natuur-voortkomen-komen-voort-uit-de-gewoonte
Uit Citaten: Uit niets blijkt zozeer een degelijk oordeel, als uit het vermogen, tussen grote kwaden te kiezen -Kardinaal de Retz
uit-niets-blijkt-zozeer-een-degelijk-oordeel-als-uit-het-vermogen-tussen-grote-kwaden-te-kiezen
Uit Citaten: De waarheid omtrent onze verdienste ligt tussen hetgeen men er ons uit beleefdheid over zegt en wat wij er uit bescheidenheid over zeggen -Jean Antoine Petit-Senn
de-waarheid-omtrent-onze-verdienste-ligt-tussen-hetgeen-men-er-ons-uit-beleefdheid-over-zegt-wat-wij-er-uit-bescheidenheid-over-zeggen
Uit Citaten: Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen -Antoine de Saint-Exupéry
ouders-begrijpen-nooit-iets-uit-zichzelf-voor-kinderen-is-het-vervelend-hun-altijd-weer-alles-uit-te-moeten-leggen
Uit Citaten: Het is de plicht van een vader om zijn zoon te gewennen goed te handelen meer uit eigen beweging dan uit vrees -Terentius
het-is-de-plicht-van-een-vader-om-zijn-zoon-te-gewennen-goed-te-handelen-meer-uit-eigen-beweging-dan-uit-vrees
Uit Citaten: Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen -John Locke
koppigheid-komt-niet-voort-uit-aanhankelijkheid-aan-de-waarheid-doch-uit-onderwerping-aan-vooroordelen
Uit Citaten: Het is nog makkelijker iemands geest te beoordelen uit zijn vragen dan uit zijn antwoorden -Pierre-Marc-Gaston de Lévis
het-is-nog-makkelijker-iemands-geest-te-beoordelen-uit-zijn-vragen-dan-uit-zijn-antwoorden