Van Een Citaten

Van Een Citaten: Hij is gek die vertrouwt op de makheid van een wolf, de gezondheid van een paard, de liefde van een jongen of de eed van een hoer -William Shakespeare


hij-is-gek-die-vertrouwt-op-de-makheid-van-een-wolf-de-gezondheid-van-een-paard-de-liefde-van-een-jongen-of-de-eed-van-een-hoer
Van Een Citaten: Een zelfde ding is dikwijls in de mond van een man van geest een onbevangenheid of een kwinkslag, en in die van een dwaas een dwaasheid -Jean de la Bruyère


een-zelfde-ding-is-dikwijls-in-de-mond-van-een-man-van-geest-een-onbevangenheid-of-een-kwinkslag-in-die-van-een-dwaas-een-dwaasheid
Van Een Citaten: Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees -Seneca


toon-me-iemand-die-geen-slaaf-is-de-een-is-een-slaaf-van-geslachtsdrift-een-ander-van-het-geld-een-derde-van-de-eerzucht-allen-zijn-slaven-van-hoop
Van Een Citaten: De keuze van een stelsel van opvoeding is voor een volk van een groter belang dan die van zijn regeringsvorm -Gustave le Bon


de-keuze-van-een-stelsel-van-opvoeding-is-voor-een-volk-van-een-groter-belang-dan-die-van-zijn-regeringsvorm
Van Een Citaten: Een mooi citaat is een diamant aan de vinger van een man van geest en een kei in de hand van een dwaas -Joseph Roux


een-mooi-citaat-is-een-diamant-aan-de-vinger-van-een-man-van-geest-een-kei-in-de-hand-van-een-dwaas
Van Een Citaten: De omschakeling van een psychologie van het gebrek op een psychologie van de overvloed is een van de belangrijkste stappen van de menselijke ontwikkeling. Een psychologie van het gebrek verwekt angst, afgunst, egoïsme... Een psychologie van de overvloed verwekt initiatief, geloof aan het leven, solidariteit -Erich Fromm


Van Een Citaten: Een mooi citaat is een diamant aan de vinger van de man van geest, en een kei in de hand van een dwaas -Abbé Roux


een-mooi-citaat-is-een-diamant-aan-de-vinger-van-de-man-van-geest-een-kei-in-de-hand-van-een-dwaas
Van Een Citaten: Om een succesvolle actrice te zijn moet je het gezicht hebben van Venus, de hersenen van Minerva, de behoorlijkheid van Terpsichore, het geheugen van Macauly, het figuur van Juno en de huid van een rinoceros -Ethel Barrymore


Van Een Citaten: De stroom van onzin, die de kritiek over ons uitstort, schijnt mij een van de grootste bezoekingen van deze tijd, en een van de ergste belemmeringen voor ware geestesbeschaving -George Eliot


de-stroom-van-onzin-die-de-kritiek-over-ons-uitstort-schijnt-mij-een-van-de-grootste-bezoekingen-van-deze-tijd-een-van-de-ergste-belemmeringen-voor
Van Een Citaten: Een romance van twintig jaar doet een vrouw er uitzien als een ruïne, maar een huwelijk van twintig jaar maakt van haar een openbaar gebouw -Oscar Wilde


een-romance-van-twintig-jaar-doet-een-vrouw-er-uitzien-als-een-ruïne-maar-een-huwelijk-van-twintig-jaar-maakt-van-haar-een-openbaar-gebouw
Van Een Citaten: Het meest aangrijpende dat het toneel kan laten zien is de ontwikkelingsgang van een karakter, het moment van de vrijheid van keuze, van de vrije beslissing, waardoor een moraal, een heel bestaan, op de helling komt -Jean-Paul Sartre


Van Een Citaten: Elke grote oorlog laat drie legers in het land achter; één van invaliden, één van rouwdragenden en één van leeglopers, gereed tot iedere misdaad -Benjamin Franklin


elke-grote-oorlog-laat-drie-legers-in-het-land-achter-één-van-invaliden-één-van-rouwdragenden-één-van-leeglopers-gereed-tot-iedere-misdaad
Van Een Citaten: Eén kat in een huis is een teken van eenzaamheid, twee van onvruchtbaarheid, en drie van sodomie -Edward Dahlberg


eén-kat-in-een-huis-is-een-teken-van-eenzaamheid-twee-van-onvruchtbaarheid-drie-van-sodomie
Van Een Citaten: Nergens ben ik een zinnetje tegengekomen dat getuigt van de warmte, van de vertedering, van een zich verplaatsen in, zich aanpassen aan de verlangens of de tobberijen van de ander, de met toegeeflijkheid aanvaarde hebbelijkheden die in een lang huwelijk zo kunnen binden en irriteren soms -Annie Romein-Verschoor


Van Een Citaten: Een man, die het onderneemt van de gunst der Muzen, ik bedoel van zijn dichterlijke gaven te leven, heeft iets van een meisje, dat van haar bekoorlijkheid leeft -A. Schopenhauer


een-man-die-het-onderneemt-van-de-gunst-der-muzen-ik-bedoel-van-zijn-dichterlijke-gaven-te-leven-heeft-iets-van-een-meisje-dat-van-haar-bekoorlijkheid
Van Een Citaten: Een dwaling van Descartes is van een beter gehalte dan de waarheid van een wijsneus -Alain


een-dwaling-van-descartes-is-van-een-beter-gehalte-dan-de-waarheid-van-een-wijsneus
Van Een Citaten: Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven -Carl Gustav Jung


Van Een Citaten: Het 'geloof' is altijd, bijvoorbeeld bij Luther, niet meer dan een dekmantel geweest, een voorwendsel, een gordijn waarachter de instincten hun spel speelden - een slimme vorm van blindheid ten aanzien van de heerschappij van bepaalde instincten -Friedrich Nietzsche