Van Het Citaten

Go to Gemtracks Beats
Van Het Citaten: Om een succesvolle actrice te zijn moet je het gezicht hebben van Venus, de hersenen van Minerva, de behoorlijkheid van Terpsichore, het geheugen van Macauly, het figuur van Juno en de huid van een rinoceros -Ethel Barrymore
Van Het Citaten: Het morele leven van de mens maakt deel uit van het onderwerp van de kunstenaar, maar de moraliteit van de kunst bestaat uit het volmaakte gebruik van een onvolmaakt medium -Oscar Wilde
het-morele-leven-van-de-mens-maakt-deel-uit-van-het-onderwerp-van-de-kunstenaar-maar-de-moraliteit-van-de-kunst-bestaat-uit-het-volmaakte-gebruik-van
Van Het Citaten: Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie.Wijsheid is de bron van deugd en van faam, verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het meest van genieten -Alfred N. Whitehead
Van Het Citaten: Een deel van het geheim van het succes in het leven is te eten waarin je trek hebt en het voedsel het van binnen te laten uitvechten -Mark Twain
een-deel-van-het-geheim-van-het-succes-in-het-leven-is-te-eten-waarin-trek-hebt-het-voedsel-het-van-binnen-te-laten-uitvechten
Van Het Citaten: Luister, de zin van het leven is de functie die het leven heeft voor de literatuur. Jammer genoeg en hoe fuck het ook is: literatuur vereist een zekere kennis van het leven. Ikzelf zou dat leven het liefst achterwege laten, maar ja, je mot wel, wil je iets van literatuur begrijpen, van emoties, van beschrijvingen, van al die klote metaforen -Ronald Giphart
Van Het Citaten: In de aanvang is de neergang van het ik, als gevolg van het woestijnbeleven, treurig om aan te zien. Doch dat is maar tijdelijk; want die neergang van het ik is het dieptepunt. Dat schier gelijk worden aan het woestijnzand zelf is het einde van deze fase, want in deze toestand ontstaat in het stelsel van de mens een openheid voor een Nieuw Licht -Catharose de Petri
Van Het Citaten: De onuitputtelijkheid van de geliefde, de ontoereikendheid van de liefkozende hand, de machteloosheid van de tederheid, is het eigenlijke drama van de individualiteit, van de eenzaamheid van de mensen -Ton Lemaire
de-onuitputtelijkheid-van-de-geliefde-de-ontoereikendheid-van-de-liefkozende-hand-de-machteloosheid-van-de-tederheid-is-het-eigenlijke-drama-van-de
Van Het Citaten: De journalistiek biedt een rechtvaardiging van het eigen bestaan door het grootste darwinaanse principe van het overleven van het vulgairste -Oscar Wilde
de-journalistiek-biedt-een-rechtvaardiging-van-het-eigen-bestaan-door-het-grootste-darwinaanse-principe-van-het-overleven-van-het-vulgairste
Van Het Citaten: Wroeging is de straf van het misdrijf, berouw is er de verzoening van. Het eerste is van een geplaagd geweten, het tweede van een ziel, die zich gebeterd heeft -Joseph Joubert
wroeging-is-de-straf-van-het-misdrijf-berouw-is-er-de-verzoening-van-het-eerste-is-van-een-geplaagd-geweten-het-tweede-van-een-ziel-die-zich-gebeterd
Van Het Citaten: De zin van de grote lering is: Het duidelijk maken van de helle glans der Virtus, het liefhebben van het volk, en pas rust vinden in het absoluut goede -Confucius
de-zin-van-de-grote-lering-is-het-duidelijk-maken-van-de-helle-glans-der-virtus-het-liefhebben-van-het-volk-rust-vinden-in-het-absoluut-goede
Van Het Citaten: Wij leren soms meer van het zien van kwaad dan van het voorbeeld van het goede. Wij doen goed ons er aan te wennen, lering te trekken uit het kwaad, dat zo algemeen is, terwijl het goede zo zeldzaam is -Blaise Pascal
wij-leren-soms-meer-van-het-zien-van-kwaad-dan-van-het-voorbeeld-van-het-goede-wij-doen-goed-ons-er-aan-te-wennen-lering-te-trekken-uit-het-kwaad-dat
Van Het Citaten: Te weten hoe oud je kunt worden is het meesterwerk van wijsheid, en één van de moeilijkste hoofdstukken van de grote kunst van het leven -Henri Frédéric Amiel
te-weten-hoe-oud-kunt-worden-is-het-meesterwerk-van-wijsheid-één-van-de-moeilijkste-hoofdstukken-van-de-grote-kunst-van-het-leven
Van Het Citaten: Een van de aangename illusies van het huwelijk is deze: dat wij op rekening van onze persoonlijke aantrekkelijkheid zetten wat de charme is van het geslacht -Godfried Bomans
een-van-de-aangename-illusies-van-het-huwelijk-is-deze-dat-wij-op-rekening-van-onze-persoonlijke-aantrekkelijkheid-zetten-wat-de-charme-is-van-het
Van Het Citaten: De emancipatie van de vrouw is in feite de grootste egoïstische beweging van de negentiende eeuw, en de meest intense bevestiging van het recht van het zelf dat de geschiedenis heeft gezien -Ellen Key
de-emancipatie-van-de-vrouw-is-in-feite-de-grootste-egoïstische-beweging-van-de-negentiende-eeuw-de-meest-intense-bevestiging-van-het-recht-van-het
Van Het Citaten: De inherente verdorvenheid van het kapitalisme ligt in het oneerlijk verdelen van zegeningen. De inherente deugdzaamheid van het socialisme is het eerlijk verdelen van rampspoed -Winston Churchill
de-inherente-verdorvenheid-van-het-kapitalisme-ligt-in-het-oneerlijk-verdelen-van-zegeningen-de-inherente-deugdzaamheid-van-het-socialisme-is-het
Van Het Citaten: Wat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden van de schrijver en de middelmatigheid van die van het grote publiek -Nicolas Chamfort
wat-het-succes-uitmaakt-van-een-massa-boeken-is-de-overeenkomst-die-er-bestaat-tussen-de-middelmatigheid-van-de-denkbeelden-van-de-schrijver-de
Van Het Citaten: Het meest aangrijpende dat het toneel kan laten zien is de ontwikkelingsgang van een karakter, het moment van de vrijheid van keuze, van de vrije beslissing, waardoor een moraal, een heel bestaan, op de helling komt -Jean-Paul Sartre
Van Het Citaten: Het ontbreken van menselijke waardigheid zoals dat door Afrikanen wordt ervaren, is het rechtstreekse gevolg van het beleid van blanke overheersing -Nelson Mandela
het-ontbreken-van-menselijke-waardigheid-zoals-dat-door-afrikanen-wordt-ervaren-is-het-rechtstreekse-gevolg-van-het-beleid-van-blanke-overheersing
Van Het Citaten: Het recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beide -Frits Bolkestein
Van Het Citaten: Het tijdperk van het infantiel socialisme is officieel aangebroken, het socialisme van de kleurlozen, de onvruchtbaren, de intriganten en de zich werkers aan de basis noemende opnaaiers van het gepeupel -Gerrit Komrij
het-tijdperk-van-het-infantiel-socialisme-is-officieel-aangebroken-het-socialisme-van-de-kleurlozen-de-onvruchtbaren-de-intriganten-de-zich-werkers
Van Het Citaten: Eén van de belangrijkste functies van kunst vind ik het verstoren en het doorbreken van de hiërarchie — het maken van ademgaten — zodat, ook al zit je ergens in een onderlaag, je jezelf via de kunst kunt bevrijden -Dick Hillenius
Van Het Citaten: De genoegens van het leven hangen af van de mens die het leeft, en niet van het werk of de plaats -Ralph Waldo Emerson
de-genoegens-van-het-leven-hangen-af-van-de-mens-die-het-leeft-niet-van-het-werk-of-de-plaats
Van Het Citaten: Wat wij onder abstracte kunst verstaan is de poging om de eigen taal van het heelal voort te brengen, in plaats van de taal van onze ziel, die door het beeld van het heelal is bewogen -Piet Mondriaan
wat-wij-onder-abstracte-kunst-verstaan-is-de-poging-om-de-eigen-taal-van-het-heelal-voort-te-brengen-in-plaats-van-de-taal-van-onze-ziel-die-door-het
Van Het Citaten: Wat ook het passief van teleurstellingen moge zijn van het afgelopen jaar, men heeft altijd hoop te zetten op het actief van het jaar dat gaat beginnen -G.-M. Valtour
wat-ook-het-passief-van-teleurstellingen-moge-zijn-van-het-afgelopen-jaar-men-heeft-altijd-hoop-te-zetten-op-het-actief-van-het-jaar-dat-gaat-beginnen
Van Het Citaten: Ik ben om. Het ontleden moet worden afgeschaft. Er is niets in te brengen tegen de afschaffing van wat dan ook. Ik juich het nu zelfs van ganser harte toe wanneer de verzamelde hulponderwijzers van Nederland ons taalonderwijs zouden willen beperken tot het aanleren van rooksignalen en tam-tamgeroffel -Gerrit Komrij
Van Het Citaten: Na enige jaren begon mijn werk zich onbewust los te maken van de natuurlijke verschijning van de werkelijkheid. De ervaring werd mijn enige leermeester. Ik wist nog maar weinig van de moderne schilderkunst. Toen ik voor het eerst het werk zag van de impressionisten, Van Gogh, Van Dongen, en de Fauves, bewonderde ik dat. Maar het was mijn weg om de waarheid alleen te zoeken -Piet Mondriaan
Van Het Citaten: Het bewonderen van een edel karakter verheft de geest en maakt hem vrij van de slavernij van het eigen Ik, een der grootste struikelblokken op de weg van de zedelijke vooruitgang -Samuel Smiles
het-bewonderen-van-een-edel-karakter-verheft-de-geest-maakt-hem-vrij-van-de-slavernij-van-het-eigen-ik-een-der-grootste-struikelblokken-op-de-weg-van
Van Het Citaten: We verkeren zelf in een staat van tegenstrijdigheid en die wordt teweeggebracht door het verlangen - verlangen in de zin van najagen van vermaak en het uit de weg gaan van pijn -Krishnamurti
we-verkeren-zelf-in-een-staat-van-tegenstrijdigheid-die-wordt-teweeggebracht-door-het-verlangen-verlangen-in-de-zin-van-najagen-van-vermaak-het
Van Het Citaten: De omschakeling van een psychologie van het gebrek op een psychologie van de overvloed is een van de belangrijkste stappen van de menselijke ontwikkeling. Een psychologie van het gebrek verwekt angst, afgunst, egoïsme... Een psychologie van de overvloed verwekt initiatief, geloof aan het leven, solidariteit -Erich Fromm
Van Het Citaten: Het geluk, hetwelk de deugd met zich brengt, is voor de ondeugdzame evenmin te verstaan als het genot van arbeid voor de luiaard, dat van plichtsbetrachting voor de gewetenloze, van barmhartigheid voor de zelfzuchtige, of van natuurschoon voor hem die misdeeld is van natuurgevoel -C. J. Wijnaendts Francken
Van Het Citaten: Juist omdat alleen al het zien van kwijl of snot zo'n weerzin opwekt, geldt de wens om dat van een ander in jouw mond te krijgen als teken van ware liefde. Slijm is de smeerolie van het erotisch mechaniek -Midas Dekkers
juist-omdat-alleen-al-het-zien-van-kwijl-of-snot-zo'n-weerzin-opwekt-geldt-de-wens-om-dat-van-een-ander-in-jouw-mond-te-krijgen-als-teken-van-ware
Van Het Citaten: De keuze van een vrouw is een kwestie van instinct. Ze is de grootste gemene deler, of het kleinste gemene veelvoud - ik zag zo gauw het verschil niet - van je eigen lafheid, moed, angst en daar kon je je verder bij neerleggen. In de dubbele betekenis van het woord -J.J. Voskuil
Van Het Citaten: De demon van het middaguur verschijnt in het leven van elke man. Hij bedreigt evenzeer de zinnelijken als de maagdelijken.  Hij is de duivel van het gemis. Hij maakt zijn slachtoffers wijs dat indien ze zich niet haasten, iets van belang onherroepelijk gaat ontsnappen. -Marnix Gijsen
Van Het Citaten: Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen -Friedrich Nietzsche
Van Het Citaten: De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud -Erich Fromm