Veel Als Men Hiervoor Citaten

Veel Als Men Hiervoor Citaten: De wedren naar succes is mooi, de zege lijkt zo zoet, Maar kost te veel als men hiervoor de vrijheid missen moet -Jean de La Fontaine


de-wedren-naar-succes-is-mooi-de-zege-lijkt-zo-zoet-maar-kost-te-veel-als-men-hiervoor-de-vrijheid-missen-moet
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Men is nog geen man van geest wanneer men veel ideeën heeft, evenmin als men een goed generaal is omdat men veel soldaten heeft -Nicolas Chamfort


men-is-nog-geen-man-van-geest-wanneer-men-veel-ideeën-heeft-evenmin-als-men-een-goed-generaal-is-omdat-men-veel-soldaten-heeft
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat -Godfried Bomans


van-de-natuur-houden-is-reeds-een-bewijs-hiervoor-dat-men-buiten-de-natuur-staat
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Men kan in het leven veel verwerven, als men van veel afziet -Albert Roderich


men-kan-in-het-leven-veel-verwerven-als-men-van-veel-afziet
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Men prijst veel in theorie, wat men in de praktijk afkeurt, evenals men veel in de praktijk huldigt, waarover men in theorie zich verontwaardigd -C. J. Wijnaendts Francken


men-prijst-veel-in-theorie-wat-men-in-de-praktijk-afkeurt-evenals-men-veel-in-de-praktijk-huldigt-waarover-men-in-theorie-zich-verontwaardigd
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Eenzaamheid, slapeloosheid, en veranderingen: de angst hiervoor is nog erger dan de realiteit -Mignon McLaughlin


eenzaamheid-slapeloosheid-veranderingen-de-angst-hiervoor-is-nog-erger-dan-de-realiteit
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Men loopt gevaar te verliezen als men te veel wil winnen -Jean de La Fontaine


men-loopt-gevaar-te-verliezen-als-men-te-veel-wil-winnen
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Tot hoe veel vervalt men, als men aan het vervallen is -Fliegende Blätter


tot-hoe-veel-vervalt-men-als-men-aan-het-vervallen-is
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Wanneer men zelf veel denkt, vindt men in de taal veel wijsheid neergelegd -G. C. Lichtenberg


wanneer-men-zelf-veel-denkt-vindt-men-in-de-taal-veel-wijsheid-neergelegd
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan -Vincent van Gogh


het-is-goed-om-zoveel-lief-te-hebben-als-men-kan-want-daarin-is-de-ware-sterkte-wie-veel-liefheeft-die-doet-veel-die-vermag-veel-wat-in-liefde
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Als men te veel geleden heeft, denkt men niet meer. De stompzinnigheid, dat is de genadeslag van de ellende -Anatole France


als-men-te-veel-geleden-heeft-denkt-men-niet-meer-de-stompzinnigheid-dat-is-de-genadeslag-van-de-ellende
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Waar komt toch dat idiote idee vandaan dat alleen een vermogend man onafhankelijk zou zijn? Waarschijnlijk omdat men het als een fabel beschouwt dat men veel onafhankelijker is als men weet te leven van water en brood en van wortels -Sören Kierkegaard


Veel Als Men Hiervoor Citaten: Hoe veel kan men in een leven doen, ook al is het slechts kort, als men het goed inricht! -Rémy Montalée


hoe-veel-kan-men-in-een-leven-doen-ook-al-is-het-slechts-kort-als-men-het-goed-inricht
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Verachtelijk wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig, en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijk moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt om hem te bedriegen of te misleiden -Machiavelli


Veel Als Men Hiervoor Citaten: De rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeert -Marquise de Sablé


de-rijkdom-leert-niet-dat-men-zich-niet-druk-moet-maken-om-rijkdom-het-bezit-van-veel-geld-geeft-niet-de-rust-die-men-heeft-als-men-het-niet-begeert
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Verveling is een essentieel probleem voor de moralist, aangezien minstens de helft van de zonden van de mensheid veroorzaakt worden door de vrees hiervoor -Bertrand Russell


verveling-is-een-essentieel-probleem-voor-de-moralist-aangezien-minstens-de-helft-van-de-zonden-van-de-mensheid-veroorzaakt-worden-door-de-vrees
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Ik zou veel dingen begrepen hebben als men ze niet had uitgelegd -Stanislaw Jerzy Lec


ik-zou-veel-dingen-begrepen-hebben-als-men-ze-niet-had-uitgelegd
Veel Als Men Hiervoor Citaten: Veel kan, veel moet geschieden, dat men met woorden niet mag bekennen -Johann Wolfgang von Goethe


veel-kan-veel-moet-geschieden-dat-men-met-woorden-niet-mag-bekennen