Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten

Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Gij mist de gaven van anderen, de anderen missen de uwe; uit deze onvolkomenheid ontstaat de gezelligheid -Christian Fürchtegott Gellert


gij-mist-de-gaven-van-anderen-de-anderen-missen-de-uwe-uit-deze-onvolkomenheid-ontstaat-de-gezelligheid
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen -Krishnamurti


meditatie-is-geen-vluchten-uit-de-wereld-geen-zichzelf-afzonderen-afsluiten-maar-veeleer-het-begrijpen-van-de-wereld-haar-wegen
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Het is uit de botsing der karakters, niet uit de strijd der denkbeelden, dat de antipathieën geboren worden -Honoré de Balzac


het-is-uit-de-botsing-der-karakters-niet-uit-de-strijd-der-denkbeelden-dat-de-antipathieën-geboren-worden
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Geestigheid wordt geboren uit het verstand, humor bovenal uit het hart -C. J. Wijnaendts Francken


geestigheid-wordt-geboren-uit-het-verstand-humor-bovenal-uit-het-hart
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Elke man wordt tweemaal geboren: één keer uit de moeder, een tweede maal uit de vrouw, die hem lief heeft -Hubert Lampo


elke-man-wordt-tweemaal-geboren-één-keer-uit-de-moeder-een-tweede-maal-uit-de-vrouw-die-hem-lief-heeft
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: De inspiratie wordt geboren uit het werk -André Maurois


de-inspiratie-wordt-geboren-uit-het-werk
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Uit de hoogmoed, gestileerd en verheven, is de eer geboren -Leonhard Huizinga


uit-de-hoogmoed-gestileerd-verheven-is-de-eer-geboren
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst -Georges Braque


hoop-wordt-geboren-uit-vrees-voor-de-toekomst
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Er bestaat een vreugde, die geboren is uit smart -Edward Bulwer-Lytton


er-bestaat-een-vreugde-die-geboren-is-uit-smart
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Moge de dageraad geboren worden uit haar moeder de nacht -Aeschylus


moge-de-dageraad-geboren-worden-uit-haar-moeder-de-nacht
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Wij kunnen ons heel goed onze onvolkomenheid bewust zijn, zonder ons daardoor vernederd te voelen -Vauvenargues


wij-kunnen-ons-heel-goed-onze-onvolkomenheid-bewust-zijn-zonder-ons-daardoor-vernederd-te-voelen
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Sommige mensen zijn alleen geboren om gif uit boeken te zuigen -Ben Jonson


sommige-mensen-zijn-alleen-geboren-om-gif-uit-boeken-te-zuigen
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Ik ben geboren uit zonnegloren en een vochtige zucht van de zee -Jacques Perk


ik-ben-geboren-uit-zonnegloren-een-vochtige-zucht-van-de-zee
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaarste, het tweede uit verveling geboren -A. Schopenhauer


Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: Optimisme komt van God; pessimisme werd uit het menselijk intellect geboren -Inayat Khan


optimisme-komt-van-god-pessimisme-werd-uit-het-menselijk-intellect-geboren
Veeleer Geboren Uit De Onvolkomenheid Citaten: De mensen worden vrij en gelijk in recht geboren, daarna zoeken ze het maar uit -Raymond Devos


de-mensen-worden-vrij-gelijk-in-recht-geboren-daarna-zoeken-ze-het-maar-uit