Veeleer Geboren Citaten

Veeleer Geboren Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Veeleer Geboren Citaten: Een grandioos onderwerp verzekert nog geen grandioos effect; veeleer het tegendeel -Wallace Stevens


een-grandioos-onderwerp-verzekert-nog-geen-grandioos-effect-veeleer-het-tegendeel
Veeleer Geboren Citaten: Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend -Spinoza


harmonie-is-de-verzoening-der-tegengestelden-in-de-tegenwoordige-wereld-onzer-ervaring-zijn-veeleer-de-tegengestelden-onverzoend
Veeleer Geboren Citaten: Indien ik als vrouw was geboren, zou ik een opstand ontketenen tegen elke pretentie bij de man die de vrouw beschouwt als ware zij geboren om zijn speeltuig te zijn -Mahatma Gandhi


indien-ik-als-vrouw-was-geboren-zou-ik-een-opstand-ontketenen-tegen-elke-pretentie-bij-de-man-die-de-vrouw-beschouwt-als-ware-zij-geboren-om-zijn
Veeleer Geboren Citaten: De ouderdom maakt ons niet kinds, zo het heet, hij vindt ons veeleer nog als echte kinderen -Johann Wolfgang von Goethe


de-ouderdom-maakt-ons-niet-kinds-zo-het-heet-hij-vindt-ons-veeleer-nog-als-echte-kinderen
Veeleer Geboren Citaten: Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère


er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Veeleer Geboren Citaten: Toen mijn vader werd geboren, was het een deel van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Toen ik geboren werd, was het Litouwen. Toen ik wegging, washet Hongarije. Het is moeilijk te zeggen waar ik vandaan kom. -Wiesel Elie


Veeleer Geboren Citaten: Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen -Krishnamurti


meditatie-is-geen-vluchten-uit-de-wereld-geen-zichzelf-afzonderen-afsluiten-maar-veeleer-het-begrijpen-van-de-wereld-haar-wegen
Veeleer Geboren Citaten: Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid -Marcus Tullius Cicero


als-ik-een-zaak-niet-begrijp-is-dat-geen-reden-om-te-zeggen-dat-zij-verkeerd-is-het-is-veeleer-een-bewijs-van-mijn-onwetendheid
Veeleer Geboren Citaten: Wetten moeten niet zijn als lijmstokken, die alles vangen wat hen aanraakt, doch veeleer als vuurtorens, die de onwetende passagier voor schipbreuken behoedt -Sir Philip Sidney


wetten-moeten-niet-zijn-als-lijmstokken-die-alles-vangen-wat-hen-aanraakt-doch-veeleer-als-vuurtorens-die-de-onwetende-passagier-voor-schipbreuken
Veeleer Geboren Citaten: Geen mens heeft met maar één persoon onder velen goede relaties, maar veeleer met vele personen in één -Frederick William Faber


geen-mens-heeft-met-maar-één-persoon-onder-velen-goede-relaties-maar-veeleer-met-vele-personen-in-één
Veeleer Geboren Citaten: Hij was zo dik, dat zijn beenderen veeleer in zijn vlees schenen te hangen, dan zijn vlees aan zijn beenderen, als men ten minste het voortwoekerend 'vet' vlees mag noemen -Belcampo


hij-was-zo-dik-dat-zijn-beenderen-veeleer-in-zijn-vlees-schenen-te-hangen-dan-zijn-vlees-aan-zijn-beenderen-als-men-ten-minste-het-voortwoekerend
Veeleer Geboren Citaten: Liefde wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door één object, maar is veeleer binnen de persoonlijkheid een sluimerende mogelijkheid die door een bepaald 'object' alleen tot werkzaamheid wordt gebracht -Erich Fromm


Veeleer Geboren Citaten: De dwaling der literatoren bestaat in het geloof, dat alleen de geest eerbaar zou maken. Veeleer het tegendeel is waar. Alleen waar geen geest is, bestaat eerbaarheid -Thomas Mann


de-dwaling-der-literatoren-bestaat-in-het-geloof-dat-alleen-de-geest-eerbaar-zou-maken-veeleer-het-tegendeel-is-waar-alleen-waar-geen-geest-is
Veeleer Geboren Citaten: Denk niet dat je heiligheid kunt baseren op doen; heiligheid moet je veeleer baseren op zijn. Want de werken heiligen niet ons, maar wij moeten de werken heiligen -Eckhart Tolle


denk-niet-dat-heiligheid-kunt-baseren-op-doen-heiligheid-moet-veeleer-baseren-op-zijn-want-de-werken-heiligen-niet-ons-maar-wij-moeten-de-werken
Veeleer Geboren Citaten: De eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen heb -Arthur Schnitzler


Veeleer Geboren Citaten: Niets is zonder bloed geboren -Herwig Hensen


Veeleer Geboren Citaten: Sommige kunstenaars worden postuum geboren -Friedrich Nietzsche


sommige-kunstenaars-worden-postuum-geboren