Veeleer Citaten

Veeleer Citaten: Een grandioos onderwerp verzekert nog geen grandioos effect; veeleer het tegendeel -Wallace Stevens


een-grandioos-onderwerp-verzekert-nog-geen-grandioos-effect-veeleer-het-tegendeel
Veeleer Citaten: Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend -Spinoza


harmonie-is-de-verzoening-der-tegengestelden-in-de-tegenwoordige-wereld-onzer-ervaring-zijn-veeleer-de-tegengestelden-onverzoend
Veeleer Citaten: De ouderdom maakt ons niet kinds, zo het heet, hij vindt ons veeleer nog als echte kinderen -Johann Wolfgang von Goethe


de-ouderdom-maakt-ons-niet-kinds-zo-het-heet-hij-vindt-ons-veeleer-nog-als-echte-kinderen
Veeleer Citaten: Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen -Krishnamurti


meditatie-is-geen-vluchten-uit-de-wereld-geen-zichzelf-afzonderen-afsluiten-maar-veeleer-het-begrijpen-van-de-wereld-haar-wegen
Veeleer Citaten: Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid -Marcus Tullius Cicero


als-ik-een-zaak-niet-begrijp-is-dat-geen-reden-om-te-zeggen-dat-zij-verkeerd-is-het-is-veeleer-een-bewijs-van-mijn-onwetendheid
Veeleer Citaten: Wetten moeten niet zijn als lijmstokken, die alles vangen wat hen aanraakt, doch veeleer als vuurtorens, die de onwetende passagier voor schipbreuken behoedt -Sir Philip Sidney


wetten-moeten-niet-zijn-als-lijmstokken-die-alles-vangen-wat-hen-aanraakt-doch-veeleer-als-vuurtorens-die-de-onwetende-passagier-voor-schipbreuken
Veeleer Citaten: Geen mens heeft met maar één persoon onder velen goede relaties, maar veeleer met vele personen in één -Frederick William Faber


geen-mens-heeft-met-maar-één-persoon-onder-velen-goede-relaties-maar-veeleer-met-vele-personen-in-één
Veeleer Citaten: Hij was zo dik, dat zijn beenderen veeleer in zijn vlees schenen te hangen, dan zijn vlees aan zijn beenderen, als men ten minste het voortwoekerend 'vet' vlees mag noemen -Belcampo


hij-was-zo-dik-dat-zijn-beenderen-veeleer-in-zijn-vlees-schenen-te-hangen-dan-zijn-vlees-aan-zijn-beenderen-als-men-ten-minste-het-voortwoekerend
Veeleer Citaten: Liefde wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door één object, maar is veeleer binnen de persoonlijkheid een sluimerende mogelijkheid die door een bepaald 'object' alleen tot werkzaamheid wordt gebracht -Erich Fromm


Veeleer Citaten: De dwaling der literatoren bestaat in het geloof, dat alleen de geest eerbaar zou maken. Veeleer het tegendeel is waar. Alleen waar geen geest is, bestaat eerbaarheid -Thomas Mann


de-dwaling-der-literatoren-bestaat-in-het-geloof-dat-alleen-de-geest-eerbaar-zou-maken-veeleer-het-tegendeel-is-waar-alleen-waar-geen-geest-is
Veeleer Citaten: Denk niet dat je heiligheid kunt baseren op doen; heiligheid moet je veeleer baseren op zijn. Want de werken heiligen niet ons, maar wij moeten de werken heiligen -Eckhart Tolle


denk-niet-dat-heiligheid-kunt-baseren-op-doen-heiligheid-moet-veeleer-baseren-op-zijn-want-de-werken-heiligen-niet-ons-maar-wij-moeten-de-werken
Veeleer Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Veeleer Citaten: De eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen heb -Arthur Schnitzler


Veeleer Citaten: Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt -Francois de la Rochefoucauld


Veeleer Citaten: Men meent wel eens, dat een zondaar iemand is met een zwakke wil. Veeleer is hij iemand die zijn leven al te zeer inricht naar de technische kunstgrepen van het `nooit' en `niet meer'. De weg naar de hel is niet met goede voornemens geplaveid, maar met grammaticaal geordende onzin -Simon Vestdijk


Veeleer Citaten: Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren -Kahlil Gibran