Vereist Dan In Het Citaten

Vereist Dan In Het Citaten: Het vereist uiterlijke moed om te sterven, het vereist innerlijke moed om te leven -Lao-Tse


het-vereist-uiterlijke-moed-om-te-sterven-het-vereist-innerlijke-moed-om-te-leven
Vereist Dan In Het Citaten: In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger -Cees Buddingh


in-de-kunst-wordt-nog-heel-wat-meer-discipline-vereist-dan-in-het-leger
Vereist Dan In Het Citaten: In burgeroorlogen is niets meer geraden dan spoed: hier zijn meer daden vereist dan beleid -Tacitus


in-burgeroorlogen-is-niets-meer-geraden-dan-spoed-hier-zijn-meer-daden-vereist-dan-beleid
Vereist Dan In Het Citaten: Het is moeilijker en vereist meer geestkracht, om als martelaar te leven dan om als martelaar te sterven -Horace Mann


het-is-moeilijker-vereist-meer-geestkracht-om-als-martelaar-te-leven-dan-om-als-martelaar-te-sterven
Vereist Dan In Het Citaten: Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier -Sören Kierkegaard


om-de-waarheid-te-ontdekken-wordt-vereist-afzijdigheid-van-de-kudde-en-dat-alleen-al-is-genoeg-om-de-mens-banger-te-maken-dan-de-dood-want-de-mens
Vereist Dan In Het Citaten: Voor het begrijpen van de waarheid is een hoger orgaan vereist dan voor het verdedigen van een dwaling -Johann Wolfgang von Goethe


voor-het-begrijpen-van-de-waarheid-is-een-hoger-orgaan-vereist-dan-voor-het-verdedigen-van-een-dwaling
Vereist Dan In Het Citaten: Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen -Connie Palmen


goed-luisteren-vereist-inleving-het-achterwege-laten-van-vooroordelen
Vereist Dan In Het Citaten: Ootmoed vereist kracht -Anna Dix


ootmoed-vereist-kracht
Vereist Dan In Het Citaten: Sterk zelfbewustzijn vereist een even sterke morele grondslag, anders ontaardt het licht in zelfoverschatting -Salomon Baer-Oberdorf


sterk-zelfbewustzijn-vereist-een-even-sterke-morele-grondslag-anders-ontaardt-het-licht-in-zelfoverschatting
Vereist Dan In Het Citaten: Het succes hangt er meestal van af, of men weet hoe veel tijd het vereist -Montesquieu


het-succes-hangt-er-meestal-van-af-of-men-weet-hoe-veel-tijd-het-vereist
Vereist Dan In Het Citaten: Rechtschapenheid vereist slechts weinig kennis -Blaise Pascal


rechtschapenheid-vereist-slechts-weinig-kennis
Vereist Dan In Het Citaten: Liegen vereist fantasie, acteertalent en geheugen -Friedrich Nietzsche


Vereist Dan In Het Citaten: Bewustwording vereist leven in het hier en nu, en niet in het elders, het verleden of de toekomst -Eric Berne


bewustwording-vereist-leven-in-het-hier-nu-niet-in-het-elders-het-verleden-of-de-toekomst
Vereist Dan In Het Citaten: Vrijheid van mening vereist dat je er een hebt -Johann Gottfried von Herder


Vereist Dan In Het Citaten: Tot onsterflijkheid is, behalve genie, ook een weinig karakter vereist -Salomon Baer-Oberdorf


tot-onsterflijkheid-is-behalve-genie-ook-een-weinig-karakter-vereist
Vereist Dan In Het Citaten: Om verstandig te zijn is intelligentie genoeg; maar het vereist verbeelding om een dichter te zijn -François-Joachim de Pierre de Bernis


om-verstandig-te-zijn-is-intelligentie-genoeg-maar-het-vereist-verbeelding-om-een-dichter-te-zijn
Vereist Dan In Het Citaten: Kwaad doen of goed doen vereist temperament. De meeste mensen doen slechts het middelmatige -Louis Dumur


kwaad-doen-of-goed-doen-vereist-temperament-de-meeste-mensen-doen-slechts-het-middelmatige
Vereist Dan In Het Citaten: Voor consequent en logisch doordenken wordt niet slechts verstand, maar ook veel zedelijke moed vereist -C. J. Wijnaendts Francken


voor-consequent-logisch-doordenken-wordt-niet-slechts-verstand-maar-ook-veel-zedelijke-moed-vereist