Verlangd Wordt Dat Citaten

Verlangd Wordt Dat Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Verlangd Wordt Dat Citaten: De vooruitgang is een slavin; zij doet wat haar wordt opgedragen, zij geeft wat van haar wordt verlangd -Rudy Kousbroek


de-vooruitgang-is-een-slavin-zij-doet-wat-haar-wordt-opgedragen-zij-geeft-wat-van-haar-wordt-verlangd
Verlangd Wordt Dat Citaten: Grote bekwaamheden zijn niet vereist voor een historicus... fantasie wordt niet verlangd in enige graad van betekenis -Samuel Johnson


grote-bekwaamheden-zijn-niet-vereist-voor-een-historicus-fantasie-wordt-niet-verlangd-in-enige-graad-van-betekenis
Verlangd Wordt Dat Citaten: Dat, waarnaar men nooit verlangd heeft, kan men ook nooit waarlijk bezitten -Ernst Hohenemser


dat-waarnaar-men-nooit-verlangd-heeft-kan-men-ook-nooit-waarlijk-bezitten
Verlangd Wordt Dat Citaten: Als de mensheid werkelijk naar recht had verlangd, had zij het al lang gehad -William Hazlitt


als-de-mensheid-werkelijk-naar-recht-had-verlangd-had-zij-het-al-lang-gehad
Verlangd Wordt Dat Citaten: Nu, wat ik verlang is feiten... In het leven worden alleen feiten verlangd -Charles Dickens


nu-wat-ik-verlang-is-feiten-in-het-leven-worden-alleen-feiten-verlangd
Verlangd Wordt Dat Citaten: Het verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één ding -Leo Vroman


Verlangd Wordt Dat Citaten: De waarheid is dat het kwaad door jezelf bedreven wordt. Men wordt bezoedeld door zichzelf. De waarheid is dat men door zichzelf gezuiverd wordt. Reinheid en onreinheid zijn van het individu. Niemand kan een ander rein maken -Boeddha


Verlangd Wordt Dat Citaten: De ergste tragedie is dat je bewonderd wordt omdat je niet begrepen wordt -Jean Cocteau


de-ergste-tragedie-is-dat-bewonderd-wordt-omdat-niet-begrepen-wordt
Verlangd Wordt Dat Citaten: Men kan hieruit een algemene regel afleiden, welke altijd of bijna altijd opgaat, dat namelijk degene die maakt dat iemand anders machtig wordt, zelf daarvan de dupe wordt -Machiavelli


men-kan-hieruit-een-algemene-regel-afleiden-welke-altijd-of-bijna-altijd-opgaat-dat-namelijk-degene-die-maakt-dat-iemand-anders-machtig-wordt-zelf
Verlangd Wordt Dat Citaten: Vlees dat gegeten wordt zonder vrolijkheid of muziek wordt slecht verteerd -Sir Walter Scott


vlees-dat-gegeten-wordt-zonder-vrolijkheid-of-muziek-wordt-slecht-verteerd
Verlangd Wordt Dat Citaten: Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het wordt afgeslagen -C. J. Wijnaendts Francken


menig-aanbod-wordt-gedaan-in-de-stille-hoop-dat-het-wordt-afgeslagen
Verlangd Wordt Dat Citaten: Ik weet dat deze wereld geregeerd wordt door oneindige intelligentie. Alles waardoor we zijn omringd – alles dat bestaat – bewijst dat er oneindige wetten achter schuil gaan. Dit feit kan niet worden ontkend. Het wordt gekenmerkt door een mathematische precisie -Thomas Alva Edison


Verlangd Wordt Dat Citaten: Menigeen wordt liever uitgescholden en gehekeld, dan dat er heel geen notitie van hem wordt genomen -C. J. Wijnaendts Francken


menigeen-wordt-liever-uitgescholden-gehekeld-dan-dat-er-heel-geen-notitie-van-hem-wordt-genomen
Verlangd Wordt Dat Citaten: De mensen vinden het gewoonlijk even afschuwelijk, wanneer ze horen dat er aan het christelijk geloof wordt getwijfeld, als wanneer ze zien dat het in de praktijk wordt gebracht -Samuel Butler


de-mensen-vinden-het-gewoonlijk-even-afschuwelijk-wanneer-ze-horen-dat-er-aan-het-christelijk-geloof-wordt-getwijfeld-als-wanneer-ze-zien-dat-het-in
Verlangd Wordt Dat Citaten: Een scepticus die dogmaticus wordt, heeft besloten dat het hoog tijd wordt er zijn gemak van te nemen -Henry S. Haskins


een-scepticus-die-dogmaticus-wordt-heeft-besloten-dat-het-hoog-tijd-wordt-er-zijn-gemak-van-te-nemen
Verlangd Wordt Dat Citaten: Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven -Ken Wilber


Verlangd Wordt Dat Citaten: In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt -Simone de Beauvoir


in-zekere-zin-herhaalt-zich-het-mysterie-van-de-menswording-in-iedere-vrouw-elk-kind-dat-geboren-wordt-is-een-god-die-mens-wordt