Verschaffen Citaten

Verschaffen Citaten: Aan de liefde weerstand bieden is haar nieuwe wapenen verschaffen -George Sand


aan-de-liefde-weerstand-bieden-is-haar-nieuwe-wapenen-verschaffen
Verschaffen Citaten: De beste opvoedingsmethode voor een kind is, het een goede moeder te verschaffen -Christian Morgenstern


de-beste-opvoedingsmethode-voor-een-kind-is-het-een-goede-moeder-te-verschaffen
Verschaffen Citaten: Kakkerlakken denken dat keukens geschapen werden om kakkerlakken een gerieflijke verblijfplaats te verschaffen. -Grant Allen


kakkerlakken-denken-dat-keukens-geschapen-werden-om-kakkerlakken-een-gerieflijke-verblijfplaats-te-verschaffen
Verschaffen Citaten: De meetkundige waarheden verschaffen ons geen gevoelens van vreugde, noch van hoop -Aristoteles


de-meetkundige-waarheden-verschaffen-ons-geen-gevoelens-van-vreugde-noch-van-hoop
Verschaffen Citaten: Ik geloof dat de sterren de mensen kunnen beïnvloeden, in het bijzonder door het verschaffen van werk aan duizenden astrologen -Anthelme Brillat Savarin


ik-geloof-dat-de-sterren-de-mensen-kunnen-beïnvloeden-in-het-bijzonder-door-het-verschaffen-van-werk-aan-duizenden-astrologen
Verschaffen Citaten: Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen  die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden -Spinoza


verstand-intuïtie-tezamen-de-rede-te-noemen-verschaffen-ons-kennis-van-de-dingen-die-met-hun-werkelijke-aard-overeenkomt-derhalve-waar-genoemd-kan
Verschaffen Citaten: Wij moeten ons niet slechts wijsheid verschaffen, wij moeten haar ook gebruiken -Marcus Tullius Cicero


wij-moeten-ons-niet-slechts-wijsheid-verschaffen-wij-moeten-haar-ook-gebruiken
Verschaffen Citaten: De ontwikkeling der beschaving heeft een menigte behoeften in het leven geroepen, zonder daarmede nog de hulpmiddelen te verschaffen om te allen tijde aan die behoeften te kunnen voldoen -C. J. Wijnaendts Francken


de-ontwikkeling-der-beschaving-heeft-een-menigte-behoeften-in-het-leven-geroepen-zonder-daarmede-nog-de-hulpmiddelen-te-verschaffen-om-te-allen-tijde
Verschaffen Citaten: De ene gek lacht beurtelings om de andere en zij verschaffen elkaar wederkerig genoegen. En ook zal men niet zelden zien, dat de grootste gek lacht om de kleinste -Erasmus


de-ene-gek-lacht-beurtelings-om-de-andere-zij-verschaffen-elkaar-wederkerig-genoegen-en-ook-zal-men-niet-zelden-zien-dat-de-grootste-gek-lacht-om-de
Verschaffen Citaten: Armoede en misère zijn er niet voor niets, en ook is het soms een goed middel om zich de noodzakelijke eenzaamheid te verschaffen om je enigszins te kunnen verdiepen in het een of ander vraagstuk dat je bezighoudt -Vincent van Gogh


Verschaffen Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Verschaffen Citaten: Niet alleen onze toekomstige economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze democratische instellingen is afhankelijk van de vastberadenheid van onze regering om inactieve mensen werk te verschaffen -Franklin D. Roosevelt


Verschaffen Citaten: Als je alles goed overweegt dan zul je bemerken dat er bepaalde dingen bestaan die op deugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, de ondergang brengen; terwijl er andere dingen bestaan die op ondeugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, veiligheid en welzijn blijken te verschaffen -Machiavelli