Vervolgens Citaten

Vervolgens Citaten: Wij interpreteren de wereld verkeerd en zeggen vervolgens dat ze ons niet begrijpt -Rabindranath Tagore


wij-interpreteren-de-wereld-verkeerd-zeggen-vervolgens-dat-ze-ons-niet-begrijpt
Vervolgens Citaten: Iedere dichtertaal is op een gegeven ogenblik modern, daarna oudmodisch, vervolgens pas klassiek -Anton van Duinkerken


iedere-dichtertaal-is-op-een-gegeven-ogenblik-modern-daarna-oudmodisch-vervolgens-klassiek
Vervolgens Citaten: Het volk schept zich een god en onderwerpt zich er vervolgens aan -Karl Marx


het-volk-schept-zich-een-god-onderwerpt-zich-er-vervolgens-aan
Vervolgens Citaten: Er gaat niets boven het terugkeren naar een plaats die ongewijzigd blijft om vervolgens te ondervinden dat jijzelf veranderd bent -Nelson Mandela


er-gaat-niets-boven-het-terugkeren-naar-een-plaats-die-ongewijzigd-blijft-om-vervolgens-te-ondervinden-dat-jijzelf-veranderd-bent
Vervolgens Citaten: Het is eenvoudig om verstandig te zijn. Denk gewoon aan een idiote opmerking en zeg vervolgens het tegenovergestelde -Sam Levenson


het-is-eenvoudig-om-verstandig-te-zijn-denk-gewoon-aan-een-idiote-opmerking-zeg-vervolgens-het-tegenovergestelde
Vervolgens Citaten: Wie God om iets bidt en vervolgens niet gelooft dat Hij het geeft, houdt God voor de gek -Sören Kierkegaard


wie-god-om-iets-bidt-vervolgens-niet-gelooft-dat-hij-het-geeft-houdt-god-voor-de-gek
Vervolgens Citaten: De tijd, eindeloos en niet te tellen, brengt al wat onzichtbaar was aan het licht en doet het vervolgens weer in vergetelheid verzinken -Sophocles


de-tijd-eindeloos-niet-te-tellen-brengt-al-wat-onzichtbaar-was-aan-het-licht-doet-het-vervolgens-weer-in-vergetelheid-verzinken
Vervolgens Citaten: Wat kunt u tegen doen een krankzinnige wie intelligenter is dan uzelf, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt? -George Orwell


wat-kunt-u-tegen-doen-een-krankzinnige-wie-intelligenter-is-dan-uzelf-die-oprecht-luistert-naar-uw-argumenten-vervolgens-gewoon-in-zijn-waanzin
Vervolgens Citaten: Filosofie: het vakgebied waarbij je een hoop stof doet opwaaien en vervolgens klaagt over het feit dat je niets kunt zien -Gottfried Wilhelm von Leibniz


filosofie-het-vakgebied-waarbij-een-hoop-stof-doet-opwaaien-vervolgens-klaagt-over-het-feit-dat-niets-kunt-zien
Vervolgens Citaten: De tegenstrijdigheid komt daardoor tot stand dat wij snel na elkaar van optiek wisselen en de werkelijkheid eerst van buiten af bekijken, vervolgens van binnen uit -Simon Vestdijk


de-tegenstrijdigheid-komt-daardoor-tot-stand-dat-wij-snel-na-elkaar-van-optiek-wisselen-de-werkelijkheid-eerst-van-buiten-af-bekijken-vervolgens-van
Vervolgens Citaten: Het kind doet er een eeuw over om op te groeien en op zijn twaalfde jaar krijgt hij even de gelegenheid zijn volwassenheid in een paar uur af te raffelen en vervolgens zijn ouderdom in enkele minuten -Jacques Perret


Vervolgens Citaten: Eerst geeft het werk reputatie aan de maker, vervolgens de maker aan het werk -Montesquieu


eerst-geeft-het-werk-reputatie-aan-de-maker-vervolgens-de-maker-aan-het-werk
Vervolgens Citaten: De mens is dat niet dat wezen dat als een eindig, kwetsbaar, driftig bundeltje natuur ter wereld komt en vervolgens door middel van driltechnieken zo goed en zo kwaad als dat gaat tot een beschaafd mens wordt omgevormd? -Peter Sloterdijk


Vervolgens Citaten: Alleen de universiteiten leren de studenten niets dan te geloven; eerst, te geloven, dat anderen weten wat zij, studenten, niet weten en vervolgens, dat zij zelf weten hetgeen ze niet weten -Francis Bacon


alleen-de-universiteiten-leren-de-studenten-niets-dan-te-geloven-eerst-te-geloven-dat-anderen-weten-wat-zij-studenten-niet-weten-vervolgens-dat-zij
Vervolgens Citaten: Wanneer je met twee spitsen speelt, kan de keeper van de tegenpartij de bal negen van de tien keer bij een vleugelverdediger kwijt, vervolgens moeten de vier middenvelders weer opschuiven, dat gaat even goed, maar in de loop van de wedstrijd worden er toch fouten gemaakt, daarom speel ik altijd met drie spitsen, omdat de veldbezetting dan beter is -Johan Cruijff


Vervolgens Citaten: De mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijn -Blaise Pascal