Vlinder Telt Geen Maanden Citaten

Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg -Saädi


de-vlinder-telt-geen-maanden-doch-momenten-heeft-tijd-genoeg
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus -Myriam Thijs


het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Oktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari -Mark Twain


Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Hij telt de hoofden van de zijnen, en zie! er ontbreekt geen dierbaar hoofd -Friedrich von Schiller


hij-telt-de-hoofden-van-de-zijnen-zie-er-ontbreekt-geen-dierbaar-hoofd
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Bij de insecten wordt de rups tot vlinder, maar bij de mensen is het omgekeerd: de vlinder wordt tot rups -Anton Tsjechow


bij-de-insecten-wordt-de-rups-tot-vlinder-maar-bij-de-mensen-is-het-omgekeerd-de-vlinder-wordt-tot-rups
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Als ik de pers de vrije teugel laat, blijf ik geen drie maanden meer aan het bewind -Napoleon


als-ik-de-pers-de-vrije-teugel-laat-blijf-ik-geen-drie-maanden-meer-aan-het-bewind
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Mijnheer de schepen, ik wend mij noodgedwongen tot U omdat mijn man niets meer doet, al in geen vijf maanden -J. van Remoortere


mijnheer-de-schepen-ik-wend-mij-noodgedwongen-tot-u-omdat-mijn-man-niets-meer-doet-al-in-geen-vijf-maanden
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Vlinder: zonnestraal met vrijaf -Julien de Valckenaere


Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: De poëzie is de vlinder op de bloem der wereld -Wolfgang Menzel


de-poëzie-is-de-vlinder-op-de-bloem-der-wereld
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Bij de mens wordt de vlinder een rups -Henry de Montherlant


Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Als een vlinder in zijn cocon is hij weg gevlogen -Onbekend


als-een-vlinder-in-zijn-cocon-is-hij-weg-gevlogen
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Alleen de arme telt zijn vee -Ovidius


alleen-de-arme-telt-zijn-vee
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Een gewaarschuwd schizofreen telt voor vier -Fons Jansen


een-gewaarschuwd-schizofreen-telt-voor-vier
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Waarom draait het welbeschouwd, vroeg ook de rups al voor hij als vlinder uitvloog -Hildegard Knef


waarom-draait-het-welbeschouwd-vroeg-ook-de-rups-al-voor-hij-als-vlinder-uitvloog
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Niet alles dat telt kan worden geteld en niet alles dat kan worden geteld telt -Albert Einstein


niet-alles-dat-telt-kan-worden-geteld-niet-alles-dat-kan-worden-geteld-telt
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld -Albert Einstein


alles-dat-kan-worden-geteld-telt-niet-noodzakelijkerwijs-alles-dat-telt-kan-niet-noodzakelijkerwijs-worden-geteld
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen -Hendrik Tollens


en-rekent-d'uitslag-niet-maar-telt-het-doel-alleen
Vlinder Telt Geen Maanden Citaten: De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet -Socrates


de-enige-wijsheid-die-echt-telt-is-weten-dat-niets-weet