Voor Ze Hem Citaten

Voor Ze Hem Citaten: Het denken, dat de vrees voor de dood aankweekt, zegt: laten we hem uitstellen, laten we hem ontlopen, hem zoveel mogelijk op een afstand houden, laten we niet aan hem denken - maar u denkt er toch aan -Krishnamurti


het-denken-dat-de-vrees-voor-de-dood-aankweekt-zegt-laten-we-hem-uitstellen-laten-we-hem-ontlopen-hem-zoveel-mogelijk-op-een-afstand-houden-laten-we
Voor Ze Hem Citaten: God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mens -William Shakespeare


god-schiep-hem-liet-hem-daarom-doorgaan-voor-een-mens
Voor Ze Hem Citaten: Het probleem van de macht is het probleem van de angst. Als iemand niet bang wil zijn voor anderen, kan hij dat bereiken door ervoor te zorgen dat zij bang moeten zijn voor hem. Als iedereen bang is voor hem hoeft hij voor niemand meer bang te zijn -Fons Jansen


Voor Ze Hem Citaten: Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijn -Machiavelli


Voor Ze Hem Citaten: Het geluk, hetwelk de deugd met zich brengt, is voor de ondeugdzame evenmin te verstaan als het genot van arbeid voor de luiaard, dat van plichtsbetrachting voor de gewetenloze, van barmhartigheid voor de zelfzuchtige, of van natuurschoon voor hem die misdeeld is van natuurgevoel -C. J. Wijnaendts Francken


Voor Ze Hem Citaten: Het is moeilijk voor een hooghartig mens degene te vergeven, die hem op een fout betrapt en die zich met recht over hem beklaagt -Jean de la Bruyère


het-is-moeilijk-voor-een-hooghartig-mens-degene-te-vergeven-die-hem-op-een-fout-betrapt-die-zich-met-recht-over-hem-beklaagt
Voor Ze Hem Citaten: Een parvenu is als iemand die voor het eerst op een toren geklommen is; het duizelt hem en de mensen beneden lijken hem dwergen -Fliegende Blätter


een-parvenu-is-als-iemand-die-voor-het-eerst-op-een-toren-geklommen-is-het-duizelt-hem-de-mensen-beneden-lijken-hem-dwergen
Voor Ze Hem Citaten: Een toneelauteur is iemand die denkt dat het applaus voor de acteurs voor hem bestemd is -Robert Sabatier


een-toneelauteur-is-iemand-die-denkt-dat-het-applaus-voor-de-acteurs-voor-hem-bestemd-is
Voor Ze Hem Citaten: God schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelen -Paul Valéry


god-schiep-de-man-hem-niet-eenzaam-genoeg-vindend-gaf-hij-hem-een-gezellin-om-hem-beter-zijn-eenzaamheid-te-doen-aanvoelen
Voor Ze Hem Citaten: Voor de een is zij de hoge, hemelse godin, voor de ander een flinke koe, die hem boter verschaft -Friedrich von Schiller


voor-de-een-is-zij-de-hoge-hemelse-godin-voor-de-ander-een-flinke-koe-die-hem-boter-verschaft
Voor Ze Hem Citaten: Als iemand je leraar geweest is voor een dag, behandel hem als je vader voor de rest van je leven -Wu Cheng'en


als-iemand-leraar-geweest-is-voor-een-dag-behandel-hem-als-vader-voor-de-rest-van-leven
Voor Ze Hem Citaten: Beweging is levensvoorwaarde, ook voor de geest, ook voor hem geen rust -Allard Pierson


beweging-is-levensvoorwaarde-ook-voor-de-geest-ook-voor-hem-geen-rust
Voor Ze Hem Citaten: Voor de één is wetenschap een verheven godin; voor de ander is het een koe die hem van boter voorziet -Bertrand Russell


voor-de-één-is-wetenschap-een-verheven-godin-voor-de-ander-is-het-een-koe-die-hem-van-boter-voorziet
Voor Ze Hem Citaten: Het is het voorrecht van een genie, dat voor hem het leven nooit banaal wordt gelijk voor ons anderen -James Russell Lowell


het-is-het-voorrecht-van-een-genie-dat-voor-hem-het-leven-nooit-banaal-wordt-gelijk-voor-ons-anderen
Voor Ze Hem Citaten: De schapen kennen de wolf als een vijand en vluchten voor hem, maar wie zal hen tegen de herders beschermen die hen slechts hoeden voor de wol -Geert Grub


de-schapen-kennen-de-wolf-als-een-vijand-vluchten-voor-hem-maar-wie-zal-hen-tegen-de-herders-beschermen-die-hen-slechts-hoeden-voor-de-wol
Voor Ze Hem Citaten: De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
Voor Ze Hem Citaten: Verachtelijk wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig, en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijk moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt om hem te bedriegen of te misleiden -Machiavelli


Voor Ze Hem Citaten: Als u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de code -Harry Mulisch


als-u-het-mij-vraagt-heeft-de-mens-een-totaal-andere-structuur-dan-de-code-hem-wil-bijna-alles-wat-we-van-hem-weten-slaat-niet-op-hem-maar-op-de-code